Anda di halaman 1dari 3

Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2013 – 2017

SOALAN STPM PENGGAL 1/2012


1. Huraikan struktur masyarakat feudal Jepun dalam era pemerintahan kesyogunanTokugawa dari tahun 1603 hingga tahun 1868.
2. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh Bismarck bagi menyatupadukan penduduk berbangsa Jerman selepas penyatuan negara Jerman pada
tahun 1871.
3. Bincangkan faktor perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Eropah Barat dari abad ke-16 hingga abad ke-18 Masihi.
4. Sejauh manakah Zaman Pencerahan pada abad ke-18 Masihi membawa perubahan landskap politik, ekonomi dan sosial di Eropah?
5. “Peristiwa Dahagi yang berlaku di India pada tahun 1857 telah mengukuhkan cengkaman kuasa British terhadap India.” Bincangkan.
6. Terangkan faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914.
SOALAN STPM PENGGAL 2/2013
1. Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.
2. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas baginda berjaya menubuhkan negara Islam dim
Madinah.
3. Sejauh manakah kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada hari ini merupakan cerminan kepada kegiatan ekonomi penduduk Melaka
pada zaman kesultanan Melayu Melaka?
4. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan telah memberi impak yang besar kepada masyarakat hari ini. Bincangkan penyataan tersebut.
5. Analisiskan faktor perkembangan semangat nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di Syria.
6. Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah pada awal abad ke-20 Masihi.
SOALAN STPM PENGGAL 3/2013
Bahagian A: Sejarah Malaysia
1. Jelaskan peranan raja-raja Melayu sebelum tahun 1874.
2. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu biarpun singkat telah meninggalkan pelbagai kesan tehadap aspek politik, sosial dan ekonomi di Tanah
Melayu. Berikan ulasan anda tentang pernyataan tersebut.
3. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam Persidangan Negara-Negara Islam (OIC)
Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara
4. Bincangkan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam sebelum berlakunya perluasan kuasa Perancis.
5. Analisiskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan kesedaran nasionalisme di Indonesia pada abad ke-19.
6. Nilaikan dasar luar Filipina dari tahun 1945 hingga tahun 1963.
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2013
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2013
1. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masihi.
2. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke-19 Masihi.
3. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke-17 Masihi.
4. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humanism di Eropah pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
5. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua.
6. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2013
1. Bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman khulafa ar-Rasyidin.
2. Bincangkan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammed al-Fateh
3. Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara pada abad ke-16 Masihi.
4. Nilaikan sumbangang Ibn Majid dalam bidang pelayaran.
5. Aspek pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kemunculan semangat nasionalisme di Mesir pada abad ke-20. Berikan ulasan
anda.
6. Berikan ulasan anda tentang pengelibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2013
Bahagian A: Sejarah Malaysia
1. Kegiatan ekonomi di Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri. Walau bagaimanapun, terdapat juga kegiatan
ekonomi lain yang diusahakan. Bincangkan.
2. Analisiskan sebab-sebab berlakunya penentangan terhadap penjajah British oleh pemimpin tempatan di Perak padaabad ke-19 dan di
Terengganu pada awal abad ke-20.
3. Bincangkan usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan bagi mewujudkan pembangunan sosial melalui pelaksanaan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan pada tahun 1970-an.
Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara
4. Bincangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Thailand pada abad ke-19.
5. Bincangkan perkembangan dasar pendidikan Belanda di Indonesia pada abad ke-19.
6. Huraikan bentuk pemerintahan sistem republik di Filipina pada abad ke-20.
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2014
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2013
1. Bincangkan faktor kemunculan Portugal sebagai kuasa maritim pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masihi
2. Galurkan proses penyatuan negara bangsa di Itali pada abad ke-19 Masihi.
3. Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di England pada abad ke-17 Masihi.
4. Bincangkan perkembangan pemikiran dan pendidikan humanism di Eropah pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
5. Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan Jerman dalam Perang Dunia Kedua.
6. Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap politik antarabangsa.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2014
1. Analisiskan pembaharuan dari aspek politik yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz setelah dilantik sebagai khalifah kerajaan Bani
Umayyah.
2. Jelaskan strategi yang digunakan oleh tentera Islam dalam Perang Khandak dan Perang Badar.
3. Bincangkan konsep ekonomi Islam di Madinah semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW.
4. Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.
5. Sejauh manakah golongan intelektual berperanan menyemarakkan gerakan nasionalisme di Mesir pada abad ke-20 Masihi?
6. Huraikan faktor dalaman yang mempercepatkan pembentukan negara bangsa di Turki dari tahun 1856 sehingga tahun 1918.

1
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2014
Bahagian A: Sejarah Malaysia
1. Bincangkan peranan undang-undang adat dalam mengekalkan keharmonian masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British.
2. “ Selain daripada beberapa faktor yang lain, masalah kewangan Pahang dikatakan mempengaruhi British untuk menubuhkan Neger-Negeri
Melayu Bersekutu pada tahun 1896.” Bincangkan pernyataan tersebut.
3. Bincangkan dasar pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 hingga tahun 1979.
Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara
4. Bincangkan struktur sosial masyarakat di Vietnam sebelum campur tangan Barat.
5. “Penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-19 telah mengakibatkan transformasi ekonomi berlaku di negara itu.” Bincangkan
pernyataan tersebut.
6. Nilaikan sumbangan Phibun Songkram terhadap perkembangan nasionalisme di Thailand dari tahun 1938 hingga tahun 1944.
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2014
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2014
1. Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
2. Huraikan peranan Maharaja Rusia sehingga Revolusi Rusia pada tahun 1917.
3. Jelaskan faktor perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-18 Masihi.
4. Huraikan perkembangan sistem pendidikan di Perancis pada abad ke-19 Masihi.
5. Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China pada tahun 1911.
6. Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika Syarikat di Eropah semasa era Perang Dingin dari tahun 1945 hingga tahun 1955.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2014
1. Bincangkan pelaksanaan syura dalam pemilihan khalifah al-Rasyidin.
2. Bincangkan hubungan diplomatic yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW.
3. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem pemerintahannya.
4. Nilaikan sumbangan pemikiran Ibn Khaldun tentang peradaban manusia.
5. Bincangkan peranan gerakan Islah dalam membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada abad ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
6. Bincangkan faktor luaran yang membawa kemunculan negara bangsa di Turki.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2014
Bahagian A: Sejarah Malaysia
1. Terangkan susun lapis masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874.
2. Bincangkan faktor-faktor yang menyekat penguasaan British di Johor sehingga tahun 1914.
3. Analisiskan rancangan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.
Bahagian B: Sejarah Asia Tenggara
4. Jelaskan sistem pembesar di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat.
5. “Pendudukan Jepun dari tahun 1941 sehingga tahun 1945 di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan gerakan nasionalisme di
Indonesia.” Jelaskan.
6. Bincangkan penglibatan Filipina dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2015
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2014
1. Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
2. Huraikan peranan Maharaja Rusia sehingga Revolusi Rusia pada tahun 1917.
3. Jelaskan faktor perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-18 Masihi.
4. Huraikan perkembangan sistem pendidikan di Perancis pada abad ke-19 Masihi.
5. Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi China pada tahun 1911.
6. Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika Syarikat di Eropah semasa era Perang
Dingin dari tahun 1945 hingga tahun 1955.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2015
1. Sejauh manakah masyarakat Arab Jahiliyah dianggap sebagai masyarakat yang tidak bertamadun.
2. Bincangkan pembaharuan politik dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab r.a semasa pemerintahannya.
3. Bincangkan pengurusan sumber Baitumal pada zaman Khulafa al-Rasyidin
4. Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Mahkota Alam, institusi pendidikan dikatakan sumbuh bagai cendawan selepas hujan.
Jelaskan.
5. Bincangkan faktor perluasan kuasa Barat terhadap pemerintahan kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18 hingga abad ke-20 Masihi.
6. Galurkan penglibatan khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2015
Bahagian A
1. Huraikan prinsip umum Undang-undang Tubuh Johor dalam mengekalkan kestabilan sosiopolitik di Johor pada abad ke-19.
2. Jelaskan reaksi penduduk tempatan di Sarawak terhadap British pada tahun 1946.
3. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai matlamat Dasar Perindustrian Negara dari tahun
1980-an hingga tahun 2000.
Bahagian B
4. Perihalkan peranan raja Vietnam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial sebelum penjajahan Perancis.
5. Huraikan kesan campur tangan British terhadap pentadbiran tempatan di Myanmar pada awal abad ke-19 hingga abad ke-20.
6. Huraikan bentuk pemerintahan raja berperlembagaan yang diamalkan di Thailand pada abad ke-20.
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM Ulangan 2015
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 1/2015
1. Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di England pada abad ke- 16 hingga abd ke- 17
2. Huraikan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan negara China pada zaman
dinasti Ching.
3. Bincangkan tiga transformasi dalam bidang politik hasil daripada penubuhan kerajaan
republik di Perancis selepas berlakunya Revolusi Perancis.
4. Jelaskan perubahan ekonomi di Amerika Syarikat pada abad ke- 19.

2
5. Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap aspek politik dan ekonomi negara
Jerman.
6. Terangkan kaedah perjuangan Mahatma Gandhi dalam menuntut kemerdekaan di India.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2015
1. Bincangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar dalam membanteras golongan ar-Riddah.
2. Nilaikan kepimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dalam bidang ketenteraan pada abad ke-15 Masihi.
3. Huraikan cirri seni bina Islam di Andalusia pada abad ke-13 Masihi.
4. Nilaikan sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penerokaan.
5. Terangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Syria pada awal abad ke-20
6. Huraikan faktor yang menyumbang pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20.
SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 3/2015
Bahagian A
1. Terangkan bentuk dan pelaksanaan adat Perpatih dan adat Temenggung di Tanah Melayu.
2. Bincangkan perjuangan Kesatuan Melayu Muda dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu dari tahun 1938 hingga tahun 1942.
3. Nilaikan sumbangan Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein dalam pembangunan ekonomi di Malaysia hingga tahun 1974.
Bahagian B
4. Terangkan pengkomersialan ekonomi pertanian di Indonesia pada abad ke-19.
5. Terangkan perkembangan peranan Young Men Buddhist Association (YMBA) dalam perkembangan nasionalisme di Myanmar.
6. Bincangkan penglibatan Thailand dalam South East Asia Treaty Organisation (SEATO).
Koleksi Soalan Sebenar Sejarah STPM 2016
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2015
1. Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di England pada abad ke- 16 hingga abd ke- 17
2. Huraikan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan negara China pada zaman
dinasti Ching.
3. Bincangkan tiga transformasi dalam bidang politik hasil daripada penubuhan kerajaan
republik di Perancis selepas berlakunya Revolusi Perancis.
4. Jelaskan perubahan ekonomi di Amerika Syarikat pada abad ke- 19.
5. Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap aspek politik dan ekonomi negara
Jerman.
6. Terangkan kaedah perjuangan Mahatma Gandhi dalam menuntut kemerdekaan di India.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2016
1. Huraikan empat ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara di Madinah.
2. Jelaskan sistem politik dan pentadbiran Akhbar dalam mengukuhkan pemerintahan kerajaan Moghul di India.
3. Terangkan sumbangan Imam al-Ghazali dalam bidang falsafah.
4. Huraikan lima ciri seni bina Islam kerajaan Moghul di India pada abad ke-17 Masihi.
5. Jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke-19 Masihi.
6. Syeikh Muhammad Abduh ialah seorang tokoh intelektual Mesir. Terangkan peranan beliau dalam gerakan nasionalisme di Mesir.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 3/2016
Bahagian A :
1. Sebelum campurtangan British, masyarakat Melayu telah mempunyai system pentadbiran yang sistematik dan Teratur. Huraikan
hierarki pentadbiran dan tugas-tugas berkaitan dengannnya. ( 20 )
2. Ancaman komunis di Singapura dan di Sarawak merupakan factor yang mempengaruhi pembentukan Malaysia pada 1963. Jelaskan
( 20 markah )
3. Huraikan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASEAN ) dari tahun 1967 hingga 1997. ( 20 )
Bahagian B :
1. Perihalkan institusi kemaharajaan di Vietnam dan institusi perajaan di Thailand pada abad ke 9. ( 20 )
2. Bincangkan faktor meletusnya penentangan masyarakat tempatan di Indonesia terhadap pentadbiran Belanda abad ke 19 ( 20 )
3. Jelaskan dasar ekonomi Thailand dan tahap perkembangannya pada tahun 1958 hingga tahun 1990 an . ( 20 )
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 1/2017
1. Terangkan cin-cin kemajuan masyarakat industri di England pada abad ke-19 Masìhi. [20]
2. Bincangkan usaha Otto von Bismarck untuk menyatakan Jerman pada abad ke-19
Masihi.[20]
3. Huraì kan perkembangan sistem ekonomi feudalisme di Jepun pada abad ke-16 Masihi. (20 )
4. Huraikan tiga idea Adam Smith dalam bukunya yang beijudul The Wealth of Nation. [20]
5. Perang Candu I (1839 - 1842) di China merupakan reaksi penentangan masyarakat tempatan terhadap peluasan kuasa Barat.
Bincangkan faktor-faktor berlakunya perang tersebut [20]
6. Soviet Union dan Amerika Syarikat berperanan besar dalam usaha penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Bincangkan usaha yang telah diambil oleh kedua-dua ktiasa besar tersebut dan sumbangannya terhadap Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatusehingga tahun 1950. ( 20 )
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2 2017
1. Jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahilliah . ( 20 )
2. Huraikan factor politik, ekonomi dan social yang mempengaruhi zaman keemasan Islam semasa pemerintahan Khalifah Harun Al
Rasyid. ( 20 )
3. Huraikan perkembangan ilmu nakli pada zaman Khalifah Abbasiyah dari abad ke 11 Masihi hingga abad ke 13 Masihi . ( 20 )
4. Bincangkan tiga pemikiran Ibnu Khaldun dalam ketamadunan. ( 20 )
5. Perihalkana peranan Abdul Qadir Al Jazairi sebagai pelopor kepada gerakan penentangan rakyat terhadap penjajahan Perancis di
Algeria pada abad ke 19 Masihi. ( 20 )
6. Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Peranng Duia Pertama memberikan kesan politik, ekonomi dan social kepada kerajaan Turki
Uthmaniyah. Bincangkan. ( 20 )