Anda di halaman 1dari 1

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR OGOS 2018 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR OGOS 2018

HARI/TARIKH MASA MATA PELAJARAN HARI/TARIKH MASA MATA PELAJARAN


SELASA 7.15 PAGI -8.30 PAGI BAHASA MELAYU SELASA 7.15 PAGI -8.30 PAGI BAHASA MELAYU
7/8/2018 1 JAM 15 MINIT KERTAS 1 7/8/2018 1 JAM 15 MINIT KERTAS 1

8.40 PAGI – 9.55 PAGI BAHASA MELAYU 8.40 PAGI – 9.55 PAGI BAHASA MELAYU
1 JAM 15 MINIT KERTAS 2 1 JAM 15 MINIT KERTAS 2
10.20 PAGI – 11.20 MATEMATIK KERTAS 1 10.20 PAGI – 11.20 MATEMATIK KERTAS 1
PAGI PAGI
1 JAM 1 JAM
RABU 7.15 PAGI – 8.15 PAGI MATEMATIK KERTAS 2 RABU 7.15 PAGI – 8.15 PAGI MATEMATIK KERTAS 2
8/8/2018 1 JAM 8/8/2018 1 JAM

8.20 PAGI – 9.35 PAGI BAHASA INGGERIS 8.20 PAGI – 9.35 PAGI BAHASA INGGERIS
1 JAM 15 MINIT KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT KERTAS 1
10.20 PAGI – 11.35 BAHASA INGGERIS 10.20 PAGI – 11.35 BAHASA INGGERIS
PAGI KERTAS 2 PAGI KERTAS 2
1 JAM 15 MINIT 1 JAM 15 MINIT
KHAMIS 7.30PAGI – 8.30 PAGI SAINS KERTAS 1 KHAMIS 7.30PAGI – 8.30 PAGI SAINS KERTAS 1
9/8/2018 1 JAM 9/8/2018 1 JAM

8.45 PAGI – 9.45 PAGI SAINS KERTAS 2 8.45 PAGI – 9.45 PAGI SAINS KERTAS 2
1 JAM 1 JAM
- WAKTU REHAT MURID ADALAH SEPERTI BIASA. - WAKTU REHAT MURID ADALAH SEPERTI BIASA.
- PDPC SELEPAS WAKTU PEPERIKSAAN ADALAH SEPERTI BIASA - PDPC SELEPAS WAKTU PEPERIKSAAN ADALAH SEPERTI BIASA
. MURID DIKEHENDAKI MEMBAWA BUKU MENGIKUT JADUAL . MURID DIKEHENDAKI MEMBAWA BUKU MENGIKUT JADUAL
YANG TELAH DITETAPKAN. YANG TELAH DITETAPKAN.

DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH, DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH,

_______________ _______________ _______________ _______________

EN. MUHAMMAD AIZZAT PN NOR WAHIDA MD LAZIM EN. MUHAMMAD AIZZAT PN NOR WAHIDA MD LAZIM
SETIAUSAHA UPSR, GURU BESAR, SETIAUSAHA UPSR, GURU BESAR,
SEKOLAH AGAMA TUN SAKARAN SEKOLAH AGAMA TUN SAKARAN SEKOLAH AGAMA TUN SAKARAN SEKOLAH AGAMA TUN SAKARAN