Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU ( 8 Jan 2016 )

TEMA Keluarga berwawasan


TAHUN 5 USM
TAJUK Menggapai Impian
MASA 7.20-8.20 Pagi
STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
PEMBELAJARAN mengikut konteks.
STANDARD 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan
PEMBELAJARAN institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks
dengan betul.
OBJEKTIF Murid dapat mengenalpasti dan membina ayat menggunakan penjodoh
bilangan.

LANGKAH 1 Guru menunjukkan rumah impian kepada murid.


(Set Induksi)
Teknik:
Sumbang Saran
LANGKAH 2 1. Murid bersoal jawab tentang rumah impian.
Teknik : 2. Murid menyatakan rumah impian mereka kelak.
Soal Jawab

LANGKAH 3 1. Murid memerhatikan gambar dan prosa yang diberikan.


Teknik: 2. Murid berbincang tentang gambar dan prosa berikut di dalam
Perbincangan kumpulan masing-masing.

LANGKAH 4 1. Murid mengenal pasti penggunaan penjodoh bilangan


Teknik: 2. Murid menyenaraikan penjodoh bilangan.
3. Murid membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan
tersebut.
PENUTUP 1. Murid merumuskan isi pelajaran dan nilai yang dipelajari pada
hari ini.

PENGISIAN EMK : -
KURIKULUM Ilmu : Kemahiran Hidup
Nilai : Rasional
KB : Menjana Idea
BCB : Konstruktivisme - menerangkan
SISTEM BAHASA Tatabahasa : Penjodoh bilangan
Kosa Kata : rangkaian
Peribahasa : -
BAHAN BANTU - Gambar (BT Tahun 5: muka surat 6)
BELAJAR - Kad Imbasan

PENILAIAN Murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dalam perbualan.


PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

PENILAIAN Murid dapat mengecam dan menerangkan penjodoh bilangan yang


terdapat di dalam gambar dan prosa.
PENTAKSIRAN Tidak Melaksanakan Pentaksiran pada hari tersebut
PENGAYAAN

PEMULIHAN