Anda di halaman 1dari 2

ﺔ ﻴﺑﺮ ﺏ ﻼ ﻁ ﺩﺎﺤ ﺗﺍ

Pengertian Ihsan ~ PENGAJIAN ISLAM

Posted by

ﺗﺍ Pengertian Ihsan ~ PENGAJIAN ISLAM Posted by Nabi Muhammad tlh menjelaskan tentang pengertian ihsan di

Nabi Muhammad tlh menjelaskan tentang pengertian ihsan di dlm 1 hadis yg pnjang yg tlh diriwayatkan oleh Umar Al- Khattab:

.ﻙﺍﺮﺑ ﻪﻧﺈﻓ ﻩﺍﺮﺗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻥﺈﻓ ،ﻩﺍﺮﺗ ﻚﻧﺄﻛ ﷲ ﺪﺒﻌﺗ ﻥﺃ : ﻝﺎﻗ ﻥﺎﺴﺣﻹﺍ ﻦﻋ ﻦﻳﺮﺧﺄﻓ ﻝﺎﻗ

Maksudnya: Jibril a.s. bertanya kpd Rasulullah ttg penertian Ihsan, Nabi menjawab: ihsan itu ialah kamu beribadat kpd Allah seolah-olah kamu melihat Allah & kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kamu (riwayat Muslim).

Nabi Muhammad juga tlh menjelaskan pengertian Ihsan di dalam 1 hadis lain yg diriwayatkan oleh Syaddad Bin Aus r.a.:

،ﺔﺤﺑﺬﻟﺍ ﻮﻨﺴﺣﺄﻓ ﻢﺘﺤﺑﺫ ﺍﺫﺈﻓ ،ﺔﻠﺘﻘﻟﺍ ﺍﻮﻨﺴﺣﺄﻓ ﻢﺘﻠﺘﻗ ﺫﺈﻓ ،ﺊﺷ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﺴﺣﻹﺍ ﺐﺘﻛ ﷲ ﻥﺇ .ﻪﺘﺤﻴﺑﺫ ﺡﺮﻴﻟﻭ ،ﻪﺗﺮﻔﺷ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﺪﺤﻴﻟﻭ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan Ihsan kpd semua perkara. Jika kamu berperang menentang musuh elokkan cara peperangan kamu. Jika kamu sembelih binatang, elokkan cara sembelihan kamu, rehatkan ia dan

1

tajamkan pisau sembelihan kamu (Riwayat Imam Muslim).

Syeikh Salih Ahmad Redha (1990), menerangkan maksud ihsan yg boleh disimpulkan dari ekdua-dua hadis di atas ialah:

Melakukan ibadat dengan khusyuk, ikhlas & yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa yang kita lakukan.

Melakukan ibadat dengan teratur, tekun dan sempurna;

Sentiasa mengingati Allah & memuji-Nya kerana Allah sentiasa mengawasi gerak-geri kita;

Sentiasa melakukan kebaikan & ihsan kepada jiran tetangga;

Ihsan kepada kedua ibu bapa dengan menghormati kedua- duanya;

Ihsan kepada anak2 dengan memberikan pendidikan agama sebaik-baiknya;

Ihsan kepada isteri dengan melayaninya dengan baik;

Ihsan kepada manusia dengan melakukan kebaikan serta mencegah kemungkaran; dan Ihsan kepada binatang, alam sekitar dan dunia.

2