Anda di halaman 1dari 3

PERTANDINGAN BIJAK SIFIR PERINGKAT SEKOLAH SK PASOH 3 (F) 2018

SET SOALAN TAHUN SATU DAN TAHUN DUA

NAMA: ______________________________________________ NO. CATATAN MASA

TAHUN: ______________________________________________

Jawab semua soalan.

Bil. Soalan Bil. Soalan

1. 7+5= 21. 9+3=

2. 9+2= 22. 8+6=

3. 4+1= 23. 10 + 9 =

4. 0+6= 24. 4+9=

5. 1+8= 25. 5+8=

6. 2+0= 26. 2+8=

7. 4+9= 27. 4+4=

8. 7+5= 28. 9+2=

9. 3+4= 29. 3+7=

10. 8+1= 30. 7+9=

11. 9+5= 31. 8+4=

12. 0+4= 32. 6+7=

13. 7+8= 33. 8 + 10 =

14. 6+0= 34. 6+4=

15. 7+9= 35. 7+8=

16. 8+0= 36. 5+7=

17. 2+5= 37. 2+1=

18. 5+4= 38. 8+8=

19. 1+9= 39. 6+7=

20. 7+8 40. 3+8=


PERTANDINGAN BIJAK SIFIR PERINGKAT SEKOLAH SK PASOH 3 (F) 2018
SET SOALAN TAHUN SATU DAN TAHUN DUA

Jawab semua soalan.

Bil. Soalan Bil. Soalan

1. 9-3= 21. 11 - 9 =

2. 8-5= 22. 12 - 8 =

3. 7-6= 23. 13 - 7 =

4. 8-4= 24. 11 - 6 =

5. 9-5= 25. 12 -5 =

6. 6-6= 26. 13 - 4 =

7. 7-5= 27. 19 - 7 =

8. 8-3= 28. 18 -9 =

9. 9 -4 = 29. 12 - 4 =

10. 8-6= 30. 13 - 3 =

11. 7-5= 31. 11 - 5 =

12. 9-3= 32. 15 - 7 =

13. 6-5= 33. 14 - 8 =

14. 5-4= 34. 11 - 4 =

15. 9-6= 35. 18 - 5 =

16. 6-6= 36. 17 -3 =

17. 10 - 7 = 37. 14 - 6 =

18. 9-8= 38. 11 -7 =

19. 4-3= 39. 17 - 9 =

20. 8-5= 40. 20 - 8 =


PERTANDINGAN BIJAK SIFIR PERINGKAT SEKOLAH SK PASOH 3 (F) 2018
SET SOALAN TAHUN SATU DAN TAHUN DUA
Jawab semua soalan.

Bil. Soalan Bil. Soalan

1. 2 x2= 21. 18 ◊ 2 =

2. 6x2= 22. 6◊2=

3. 4x2= 23. 10 ◊ 2 =

4. 10 x 2 = 24. 14 ◊ 2 =

5. 3x2= 25. 2◊ 2 =

6. 5x2= 26. 20 ◊ 2 =

7. 9x2= 27. 4◊2=

8. 7x2= 28. 16 ◊ 2 =

9. 1x2= 29. 8◊2=

10. 8x2= 30. 12 ◊ 6 =

11. 1x3= 31. 3◊3=

12. 5x3= 32. 27 ◊ 3 =

13. 7x3= 33. 15 ◊ 3 =

14. 10 x 3 = 34. 9◊3=

15. 2x3= 35. 18 ◊ 3 =

16. 8x3= 36. 30 ◊ 3 =

17. 4x3= 37. 6◊3=

18. 9x3= 38. 12 ◊ 3 =

19. 6x3= 39. 24 ◊ 3 =

20. 3x3= 40. 21 ◊ 3 =