Anda di halaman 1dari 180
EDITOR: MUZEULBANATULUI MONTAN RESITA Desericrea CIP a Biblio ARDETT, ADRIAN Amforcle din Dacia Romana / Adsian Ando ‘Timigoara: Miron, 2006 Bibliogr. ISBN (10) 973-661-967-2, ISBN (13) 978-973-661-967-0, ionale a Rominiei 904(398.2) ‘0n5(498) 9n2(498) AMFORELE DIN DACIA ROMANA EDITURA MIRTON Timisoara, 2006 ee CUPRINS Prefa ‘CAPITOLULT [-tntroducetein studi amforelor Ja Istorca oxetiior. 1b. Clas tipologi existent 2, Amfora glevolutia distort 2a Apart i evolu amforei in Orient 2b. Alora rece 2. e- Amora greco-romana giromand. 2.4. Amforade facut ocala 4. Aspecte ale tehnieltamforelor 3,4. Deserere i lemente component. 3. Acceso aleamfor 3, Amfora ca muse de capseitae 4, Metodologia de cercetare “4a. Argument piv originea: Sample, graft fil pet 4b. Datereatmateriaui 4.¢-Stabilreastuctri pastel CAPITOLULT 1. Aumforafn epoca romani —productie yi desfacere 1a. Pducfia de annfore, euptoarcle de fabricai 1b, Vinul i amforain Dacia. 6: Elemente ale producti deuei de mistine. Leb Pegele i derivateleacesti. Le, Alteprodsetransportate deamfore 2.Comertul roman, probleme actual ale acest 2.0. Comesciant,importator, maf. : 2 e: Probleme legate de transport leitunte cu pia de destivers BER Beeae Bae (CAPITOLULIIL Tpologia amforelor romane din Dacia Introducere 1. Amore din Hala, La: Tipul: DRESSEL 2-4 {b.Tipal, DRESSEL 6B. 1.e Tipu: SCHORGENDORFER 5588, 1.d Tpal: FORLINPOPOLL 2. Amore in Dalmatia. 2. Tipul: PORTORECANATI, 3.Amfore din Baetica. 3. Tipl: DRESSEL 7. 3.b.Tipal: DRESSEL 11 3.6 Tipu DRESSEL 20, 3. Tipol MATAGALLARES 4.Amfore din Lusitania 4.0 Tipu: DRESSEL 14h; 4b Tipal: ALMAGROS, :LTRANIVB. S.Amfore din Gal, 5.a.Tipul: GAULOISE 4 5b Tipu: GAULOISES., 6.8. Tipul: ZEEST0, 6.b-Tipul: ZEEST 4, 6,¢.Tipul: ZEEST 64, 6.4 Tipul ZEEST 92. 6.4 Tipul: RADULESCUIA, ‘.Amfore dn Thracia 1-4 Tipu: KNOSSOS 18. 1b. Tip: KUZMANOV IL 8.Amfore din Pontus et Bichynia, 8.4 Tipu: ZEEST 90. 8 b.Tipul: KNOSSOS 36, 8.6 Tipu: DRESSEL 24 a 6 2eag B 28 26R £68 Sadana Bones 101 12. 40s 106 108, Ml §.d. Tipu ZREST 84 8.¢ Tipnl: KNOSSOS 22, 1. Tipal: RADULESCUT. 9.Amfore din Asia. 9.4. Tipul:DRESSELS. 9.6. Tipu RHODIAN, 9.6: Tipu KOAN. 9. Tipu: KNIDIAN 9. Tipal: DRESSEL 3, 9.6 Tipu: AGORA F6SI66. ' 9g Tip NEDERBIEBER 71/KAPTTANTL, 9h Til: BENGHAZA LR 9 Tipul: BENGHAZILR2 10, Amfore din Syria Palestina 10a, Tipu: PALESTINIAN. 10, Tipul: CARTHAGE LRA, 1 Amore din Mauretania. La Tip: DRESSEL20, . 12.Amfore din Africa Proconsulars 12a Tipu: AFRICANA IL Grande”, 12.b Tipu: AFRICANA, eeolo” 12.e. Tipu BENGHAZI MR 12.4 Tipo BENGHAZILRS ,coad” 13.Anufore din Creta et Cyrenae 13a Tipu BENGHAZIMR2. 14, Amforedin Aegyptus. 1. Tipu EGLOFP 177; CARTHAGE LR 7 0 1M. Tipu:EGLOFF 172 ineadrate tipo 15, Forme deamfocecemu pot CAPITOLULIV 1.Catalogul pieselor. 1a, Catalog dopuritor de amir 1b. Catalog afer deseoperitein Daca 1, Catalogu forme care mupot fi incadateiplogi. Mo ui ma 6 ut us 6 us we 150 1 12 12 154