Anda di halaman 1dari 1

CONTOH AMALAN PEDAGOGI TERKINI

KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN

AMALAN CONTOH • KOMPETENSI 6C


PEDAGOGI
• KOMPETENSI 6C - Communication
TERKINI
- Creative
• PEMBELAJARAN
- Collaborative
TERARAH
- Critical Thinking
KENDIRI
- Character Education
• PROJECT BASED - Citizenship
LEARNING
• PEMBELAJARAN TERARAH KENDIRI
• PROBLEM
- Usaha diri untuk mencari sumber ilmu
BASED
- usaha diri untuk mencari jawapan tanpa
LEARNING
mendapatkan bantuan
• Amalan pedagogi
• PROJECT BASED LEARNING
terkini yang sesuai
dengan PdP - Jenis-jenis projek
- Alat/bahan
- Jangka masa
- Susun atur
• PROBLEM BASED LEARNING
- Elemen kemahiran berfikir
- Cara penyelesaian masalah

NOTA : BUKAN INI SAHAJA amalan pedagogi terkini. Di atas HANYA SEBAHAGIAN
CONTOH sahaja. Sila cari amalan pedagogi terkini yang sesuai dengan isi pelajaran.