Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 [KSSR]

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Tarikh 1/8/ 2018
Masa 7.45-8.15 pagi (30 minit)
Kelas 1 Ibnu Batutah
Tajuk Konsep pergerakan
Standard Kandungan 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
Standard Pembelajaran 1.1.1 melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat
badan dan layangan.
1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah
dan aras.
Objektif Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
1. Psikomotor :melakukan sekurangnya 3 daripada 5 aktiviti pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi
bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
2. Kognitif :mereka cipta 2 pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan,
pemindahan berat badan dan layangan.
3. Afektif :memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti pergerakan kreatif dan bersedia menerima cabaran.

EMK Kreativiti dan inovasi

Bahan Bantu Mengajar


Bil Nama Alatan Kuantiti

1 Kon 4

2 Skitel 4

3 Ekor murai 30
Bahagian/Masa AKTIVITI Fokus Pembelajaran Pengelolaan/Strategi Pdpc Alatan/Catatan

Pengenalan 1. kehadiran Dalam ladam kuda Catatan:


2. kesihatan
(10 minit)  Demonstrasi
3. kebersihan
dilakukan
dahulu.
a) Set Induksi
1. Menunjukkan gambar  Jarak antara
Menunjukkan bangau. X X XXXX murid diberi
gambar. 2. Menjawab X X penekanan
X X supaya tidak
pertanyaan guru.
X X
3. Melakonkan berlaku
perbuatan bangau. pelangggaran
G dan murid
b) Memanaskan
selesa
Badan
melakukan
Cabut ekor murai 1. Murid diberi satu ekor aktiviti.
murai setiap seorang.
2. Murid menyelit ekor Petunjuk:
murai pada seluar di
G = Guru
bahagian belakang.
3. Murid perlu X = Murid
mencabut ekor murai
rakan-rakan yang lain.
4. Murid yang dapat
menjaga ekor
murainya, dikira
pemenang.
Perkembangan

(25 minit) Aktiviti 1 1. Murid- murid berada Dalam kawasan Catatan:

Chicken Fight. dalam 1 kawasan  Demonstrasi


yang telah ditetapkan
dilakukan
oleh guru.
X X X X X X X dahulu.
2. Kaki dilipat 1 seperti
dalam keadaan duduk  Jarak antara
bersila manakala lagi murid diberi
satu kaki berada X X penekanan
dalam keadaan berdiri supaya tidak
dalam keadaan stabil. berlaku
3. Murid akan cuba pelangggaran
menjatuhkan satu X G X
dan murid
sama lain dengan cara selesa
menolak melakukan
menggunakan tubuh X X aktiviti.
badan kecuali tangan.
4. Murid yang bertahan
sehingga akhir
permainan digelar X X X X X X X
sebagai pemenang.

Petunjuk:

G = Guru

X = Murid
Aktiviti 2 Catatan:
1. Murid membentuk
Jump in jump out satu bulatan besar.  Demonstrasi
2. Murid melompat ke dilakukan
dalam satu kali dahulu.
apabila guru memberi  Jarak antara
arahan ‘jump in’. murid diberi
3. Murid melompat perhatian.
keluar satu kali
apabila guru memberi
arahan ‘jump out’.

Aktiviti 3

Langkah gelung 1. Murid melangkah


masuk ke dalam
gelung.
2. Melangkah dekat,
sederhana dekat,
sederhana jauh dan
jauh.
3. Murid melangkah
masuk ke dalam
gelung mengikut
kelajuan yang
diarahkan oleh guru.
Kemuncak Permainan :
G Kawasan selamat
(20 minit) A, E, I, O, U 1. Murid berlari.
2. Imbangan badan.
3. Mata pandang ke
depan.
4. Murid berlari menuju
ke kawasan selamat.
5. Apabila guru memberi
arahan A, E, I, O, U
dan tiba-tiba guru
menyebut STOP,
murid perlu berhenti
seperti robot.
6. Jika murid bergerak,
dia dikira kalah.
7. Murid yang berjaya Garisan permulaan
masuk ke kawasan X X X X X X X X X
selamat dikira
pemenang. Petunjuk:

G = Guru

X = Murid
Penutup

(5 minit) 1. Gerak kendur


1. Tarik nafas tiga kali
perlahan dan hembus XX XX X XX
panjang yang terakhir. X X
2. Jalan perlahan-lahan.
3. Nampak longkang, X X
langkah besar.
2. Rumusan Pelajaran 4. Nampak pokok epal,
menjinjit dan G
Rumusan Afektif memetik buah epal.
5. Duduk dan makan
- Penerapan Nilai
buah epal.
- Pujian / Teguran
Petunjuk:

G = Guru

X = Murid