Anda di halaman 1dari 1

Cerpen – Menuai Emas Latihan

TEMA: Kemajuan dalam bidang pertanian, iaitu penanaman padi. 1. Apakah konflik yang dihadapi oleh Alif dan penduduk kampung?
WATAK DAN PERWATAKAN __________________________________________________________________
Alif __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Seorang anak muda yang berwawasan tinggi.
2. Nyatakan tema bagi cerpen ini.
Seorang yang berani menghadapi cabaran. __________________________________________________________________
Seorang anak yang menghormati ibu bapa. __________________________________________________________________
Seorang yang positif dan optimistik. 3.Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk
Mak Wan menarik minat golongan muda melibatkan diri dalam sektor pertanian moden?
Seorang yang sensitif, tegas dan teguh pendirian. __________________________________________________________________
Seorang yang tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. __________________________________________________________________
Seorang yang sayang akan tanah milik keluarga mereka. __________________________________________________________________
Tuk Ketua 4. Apakah tema cerpen tersebut?
Seorang yang penyabar, berhemah tinggi. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Seorang yang tenang ketika menghadapi masalah.
5.Nyatakan dua persosalan yang terdapat dalam cerpen tersebut.
Seorang yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang baik. __________________________________________________________________
Abang Man __________________________________________________________________
Seorang yang agresif dan tidak berhemah. __________________________________________________________________
Gemar menggunakan kata-kata yang kesat. 6. Pada pendapatan anda, apakah pengajaran yang terdapat kita peroleh daripada
Bersikap terburu-buru. cerpen tersebut?
Tidak berfikiran jauh. __________________________________________________________________
NILAI PENGAJARAN __________________________________________________________________
Keyakinan. Alif yakin dengan Kita hendaklah yakin dengan __________________________________________________________________
kebolehan diri bahawa dia kebolehan diri dalam melakukan 7. Apakah perasaan yang dialami oleh Alif ketika berada di tengah sawah itu?
mengusahakan sebuah padi di sesuatu perkara. __________________________________________________________________
kampungnya. __________________________________________________________________
Kegigihan. Alif gigih berusaha Kita hendaklah gigih berusaha untuk __________________________________________________________________
mencari pengalaman dan maklumat mendapatkan sesuatu ilmu atau 8. Nyatakan dua pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini.
tentang cara-cara mengendalikan pengalaman. __________________________________________________________________
padi di kampungnya. __________________________________________________________________
Keberanian. Alif berani Kita mestilah berani __________________________________________________________________
mempertahankan tanah hak milik mempertahankan hak milik keluarga 9. Pada pendapatan anda, mengapakah tanah pusaka perlu dipertahankan oleh
keluarganya. terutamanya dalam hal tanah. generasi muda?
Kesyukuran. Alif sentiasa Kita hendaklah sentiasa bersyukur __________________________________________________________________
bersyukur dalam menjalani dengan segala nikmat kurniaan __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
hidupnya sehari-hari. Tuhan kepada kita.

Komsas – Cerpen Menuai Emas (Nota & Latihan Segara Ringkas) Disediakan oleh KELVIN Dari Kelas 2H, SMJK HENG EE .