Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA

MAKLUMAT RESPONDEN

TANDAKAN ( ) PADA MANA-MANA YANG BERKAITAN

Jantina Anda : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

Status : Guru ( ) AKP ( ) Staf Swasta ( )

Arahan: Sila tandakan ( ) @ bulatkan pada ruangan yang berkenaan. Anda diminta
menandakan SATU responden sahaja dalam ruangan yang di sediakan mengikut skala yang
bertepatan dengan jawapan anda.

(S) (KK) (JJ) (TP)


Selalu Kadang-Kadang Jarang-Jarang Tidak Pernah
4 3 2 1

Bil Pernyataan TP JJ KK S
1 Pengetua sekolah saya menjaga kebajikan guru-guru. 1 2 3 4
2 Pengetua sekolah saya bertanggungjawab atas 1 2 3 4
tindakan yang dilakukan oleh guru-gurunya.
3 Pengetua sekolah saya menghulurkan bantuan peribadi 1 2 3 4
kepada guru apabila perlu.
4 Pengetua sekolah saya mengambil berat tentang 1 2 3 4
perkara-perkara yang kecil supaya disenangi oleh guru.
5 Pengetua sekolah saya mudah difahami. 1 2 3 4
6 Pengetua sekolah saya merasa senang apabila 1 2 3 4
berbincang dengan Pengetua sekolah lain.
7 Pengetua sekolah saya bersedia meluangkan masa 1 2 3 4
untuk mendengar pandangan atau rungutan guru-guru.
8 Pengetua sekolah saya mendapat persetujuan guru- 1 2 3 4
guru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu
perkara.
9 Pengetua sekolah saya memastikan prestasi kerja guru 1 2 3 4
yang tidak memuaskan diperbaiki.
10 Pengetua sekolah saya memastikan setiap 1 2 3 4
keputusannya dipatuhi oleh guru.
11 Pengetua sekolah saya bergaul atas keperluan urusan 1 2 3 4
rasmi sahaja.
12 Pengetua sekolah saya mentadbir dengan gaya yang 1 2 3 4
tegas.
13 Pengetua sekolah saya menjelaskan tindakan yang 1 2 3 4
harus diambil kepada guru.
14 Pengetua sekolah saya memastikan semua guru faham 1 2 3 4
kedudukannya sebaga ketua sekolah.
15 Pengetua sekolah saya memaklumkan kepada guru 1 2 3 4
dahulu sebelum bertindak.
16 Pengetua sekolah saya menentukan jadual kerja yang 1 2 3 4
perlu dilaksanakan oleh guru.
17 Pengetua sekolah saya menentukan tugas-tugas guru. 1 2 3 4
18 Pengetua sekolah saya sentiasa ingin kekalkan 1 2 3 4
standard pencapaian.
19 Pengetua sekolah saya meminta guru mengikut segara 1 2 3 4
peraturan dan syarat kerja yang ditetapkan.
20 Pengetua sekolah saya menjelaskan apa yang diharap 1 2 3 4
oleh guru.
21 Pengetua sekolah saya memastikan semua tugas 1 2 3 4
diselaraskan.
22 Pengetua sekolah saya memastikan setiap tugas 1 2 3 4
disiapkan oleh guru-guru selewatnya pada tarikh akhir.
23 Pengetua sekolah saya memastikan setiap kerja guru 1 2 3 4
disiapkan dengan sempurna oleh guru.
24 Pengetua sekolah saya sering mencuba idea-idea baru 1 2 3 4
bersama guru-guru.
25 Pengetua sekolah saya mengelola guru-guru dengan 1 2 3 4
menggunakan tata kerja yang seragam.
26 Pengetua sekolah saya memberi layanan seolah-olah 1 2 3 4
semua guru adalah setaraf dengannya.
27 Pengetua sekolah saya sedia membuat perubahan. 1 2 3 4
28 Pengetua sekolah saya menerima cadangan yang 1 2 3 4
dikemukakan oleh guru untuk dilaksanakan.
29 Pengetua sekolah saya mudah didekati dan mesra. 1 2 3 4
30 Pengetua sekolah saya memastikan sikapnya jelas dan 1 2 3 4
difahami oleh guru-guru.