Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN PAMAH KULAT


PROGRAM INTERVENSI
NAMA GURU ZARINA BINTI ZAKARIA
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
TAHUN/KELAS 6 PERDANA

SUBJECT (TOV)- TOTAL A B C D E HEAD COUNT


BERASASKAN RCA STUDENT INTERVENSI

PENULISAN BAHASA MELAYU


TAHUN 6 PERDANA 17 8 8 1 0 0 9

PROBLEM STATEMENT 1. Masalah murid lemah dalam menjawab 10 soalan terakhir dalam BM Pemahaman iaitu soalan 30 hingga 40
melibatkan soalan kefahaman (bacaan teks)
2. Masalah dalam menjawab soalan pemahaman
HEAD PLAN DO CHECK ACT
COUNT (TIME FRAME)
9 Memberi formula 2 BULAN
mendapatkan jawapan
pantas dengan membaca
soalan terlebih dahulu
sebelum membaca teks.
9 Latih tubi yang berterusan dalam 2 BULAN
menjawab pelbagai soalan
tatabahasa dari aras rendah
sederhana & tinggi.