Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SPM TAHUN 2018

TARIKH WAKTU KOD KERTAS MASA KELAS


RABU 8.00-9.45 pagi 6354/1 BAHASA TAMIL K1 1¾J 5C & 5F
15/8 10.30-11.00 pagi REHAT
11.00-1.15 ptg 6354/2 BAHASA TAMIL K2 2¼J 5C & 5F
AHAD 7.45-10.00 pagi 1103/1 BAHASA MELAYU K1 2 ¼J SEMUA
26/8 10.00-10.30 pagi REHAT
10.30-1.00 ptg 1103/2 BAHASA MELAYU K2 2½J SEMUA
7.40-9.25 pagi 1119/1 BAHASA INGGERIS K1 1 ¾J SEMUA
ISNIN 9.30-10.45 pagi 1511/1 SAINS K1 1¼J SEMUA KECUALI 5A
27/8 10.45-11.10 pagi REHAT
11.15-1.30 ptg 1119/2 BAHASA INGGERIS K2 2¼J SEMUA
8.00-10.30 pagi 1248/2 SEJARAH K2 2½ J SEMUA
SELASA 10.30-11.00 pagi REHAT
28/8 11.00-1.00 ptg 1223/1 PENDIDIKAN ISLAM K1 2J SEMUA
11.00-1.30 ptg 1225/1 PENDIDIKAN MORAL K1 2½J 5A, 5C, 5F & 5H
8.00-10.30 pagi 1511/2 SAINS K2 2½J SEMUA KECUALI 5A
8.00-10.30 pagi 4541/2 KIMIA K2 2½J 5A
RABU 10.30-11.00 pagi REHAT
29/8 11.00-12.15 tgh 4541/1 KIMIA K1 1¼J 5A
11.00-1.00 ptg 2280/2 GEOGRAFI K2 5C
11.00-1.30 ptg 2215 KESUSASTERAAN MELAYU 5B&5D
ISNIN 7.45-9.25 pagi 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM K2 1J40M SEMUA
3/9 7.45-9.30 pagi 6351/1 BAHASA CINA K1 1¾J 5A,5C &5F
9.30-10.00 pagi REHAT
10.00-1.00 ptg 1249/3 SEJARAH K3 3J SEMUA
7.45-10.15 pagi 1449/2 MATEMATIK K2 2½J SEMUA
SELASA 10.15-10.45 pagi REHAT
4/9 10.45-12.00 tgh 1449/1 MATEMATIK K1 1¼J SEMUA
12.15-1.30 ptg 2280/1 GEOGRAFI K1 5C
12.00-1.30 ptg 4541/3 KIMIA K3 1½J 5A
7.45-8.45 pagi 1249/1 SEJARAH K1 1J SEMUA
RABU 8.50-10.50 pagi 3472/1 MATEMATIK TAMBAHAN K1 2J 5A & 5B
5/9 10.50-11.15 pagi REHAT
11.15-1.45 ptg 3472/2 MATEMATIK TAMBAHAN K2 2½J 5A & 5B
7.45-10.15 pagi 4554/2 BIOLOGI K2 2½J 5A
KHAMIS 8.00-9.15 pagi 3766/1 PERNIAGAAN K1 5C, 5D & 5F
6/9 10.15-10.45 pagi REHAT
10.45-12.00 tgh 4554/1 BIOLOGI K1 1¼J 5A
11.00-1.15 ptg 3766/2 PERNIAGAAN K2 5C, 5D & 5F
12.00-1.30 ptg 4554/3 BIOLOGI K3 1½J 5A
7.45-10.15 pagi 4531/2 FIZIK K2 2½J 5A
8.00-9.15 pagi 3767/1 EKONOMI K1 5B
7.45-10.15 pagi 3769/1 SAINS RUMAH TANGGA 5D & 5E
ISNIN 7.45-10.15 pagi 3729/1 PERTANIAN 5D & 5E
10/9 10.15-10.45 pagi REHAT
10.45-1.00 ptg 3767/2 EKONOMI K2 5B
10.45-12.00 tgh 4531/1 FIZIK K1 1¼J 5A
12.00-1.30 ptg 4531/3 FIZIK K3 1½J 5A
RABU 8.00-9.15 pagi 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN K1 1¼J 5A, 5B, 5C
12/9 10.00-10.30 pagi REHAT
10.30-1.00 ptg 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN K2 2½J 5A, 5B, 5C
8.00-10.15 pagi 6351/2 BAHASA CINA K2 2¼J 5A, 5C & 5F
8.00-10.30 pagi 5226/2 TASAWWUR K2 2½J 5G
KHAMIS 10.30-11.00 pagi REHAT
13/9 11.00-12.15 tgh 5226/1 TASAWWUR K1 1¼J 5G
11.00-1.30 ptg 3770/1 SAINS KOMPUTER 2½J 5B & 5C
ISNIN 8.00-9.15 pagi 2611/1 PSV K1 1¼J 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H
17/9 9.30-10.00 pagi REHAT
10.00-1.00 ptg 2611/2 PSV K2 3J 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H