Anda di halaman 1dari 2

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN ……………………

DAERAH DINAS KESEHATAN


PUSKESMAS ……………………………
Jl. ………………………………………………………..

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ……………….


NOMOR:

TENTANG
KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI KEPALA PUSKESMAS ,
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG BARU
TAHUN 2016
PUSKESMAS …………….,

Menimbang : a. bahwa hasil pertemuan bulanan Puskesmas Rantepangli Tahun


2016 tentang pentingnya peningkatan mutu dan kinerja
PuskesmaS…………….;
b. bahwa dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas ………….. maka perlu dilaksanakan kegiatan
orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung jawab program
dan pelaksana kegiatan yang baru;
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud hurup b diatas, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas
…………...

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;


2. Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1996 tentang tenaga
kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelengaraan Pelayan Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 tahun
2010 tentang pelayanan publik;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS …………………… TENTANG
KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI
KEPALA PUSKESMAS PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN
PELAKSANA KEGIATAN YANG BARU TAHUN 2016
PUSKESMAS ……………….
KESATU : Pelaksanaan orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
dilaksanakan di semua tingkat Manajemen Puskesmas
…………………
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan Di ……………
Pada tanggal :..........................2016

KEPALA PUSKESMAS …………………

`
……………………