Anda di halaman 1dari 1

Doa Penutup

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu wa yukafihu masida

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia
ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara
yang kami laksanakan ini.

Ya Allah Ya Tuhan kami..

Seminar ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturahim sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ini, untuk itu ya Allah,
tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam
dunia pendidikan.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan
pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar

Alhamdulillahrabbil alamin.