Anda di halaman 1dari 2

KOMPONEN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM PRAKTIKUM PROGRAM PENDIDIKAN

AWAL KANAK-KANAK

KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN

KEMAHIRAN • KEMAHIRAN • KEMAHIRAN KOMUNIKASI


INSANIAH KOMUNIKASI
- Kemahiran berkomunikasi dengan rakan,
• KEM. SOSIAL – guru atau orang lain
KERJA - Kemahiran membentang dan memberi
BERPASUKAN pendapat
- Kemahiran mendengar dan menyertai
• PEMBELAJARAN
perbincangan
SEPANJANG
HAYAT • KEMAHIRAN SOSIAL – KERJA
BERPASUKAN
• PENGURUSAN
MAKLUMAT - Mampu membuat aktiviti dengan harmoni
bersama rakan
• KEM.
- Toleransi dengan rakan sepasukan
PENGURUSAN &
- Dapat mengambil giliran tanpa konflik
KEUSAHAWN
- Dapat menerima pandangan orang lain
• PROFESIONAL, - Boleh bertukar peranan dengan baik
NILAI, SIKAP &
• PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
ETIKA
- Membudayakan ilmu
• KEMAHIRAN
- Boleh mendapatkan sumber rujukan yang
KEPIMPINAN
sesuai dan tepat
- Menunjukkan keupayaan memberi
pandangan dengan sokongan fakta yang
sesuai dan tepat
• PENGURUSAN MAKLUMAT
- Menguruskan maklumat dengan
sistematik
- Menyimpan rekod dengan baik, selamat,
kemas dan teratur
- Menggunakan maklumat yang kemas kini
• KEMAHIRAN PENGURUSAN &
KEUSAHAWANAN
- Mengurus kerja atau hasil kerja
- Mengurus diri sendiri dan barang peribadi
- Mempunyai sifat-sifat usahawan seperti
gigih, bersemangat, sabar, tabah, beretika
- Dapat melihat peluang dengan cepat
- Dapat berfikir cara untuk mempromosikan
idea/produk
- Melihat ruang dan peluang untuk promosi
yang mungkin muncul daripada usaha
yang dijalankan
KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN
• PROFESIONAL, NILAI, SIKAP & ETIKA
- Dapat mengendalikan kerja dengan
matang
- Bersikap matang dalam menangani isu
atau masalah yang timbul
- Memberikan pandangan atau dapat
menerima pandangan orang lain tanpa
konflik
- Menunjukkan sikap yang baik
- Mempunyai kejujuran dan keikhlasan
dalam bekerja dan perbincangan yang
disertai
• KEMAHIRAN KEPIMPINAN
- Mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin
seperti berani, tegas, yakin, jujur, sanggup
mengambil risiko yang boleh ditangani
- Mampu mengetuai sesuatu kerja
- Sanggup mengambil tanggung jawab dan
dapat bertanggungjawab atas tugas
- Mampu mengajak rakan untuk menyertai
sesuatu usaha atau kerja
- Tangkas membantu dengan rela
- Berani ke hadapan atau mencuba sesuatu
lebih dahulu daripada rakan

NOTA: Catatan kemahiran insaniah boleh diringkaskan atau dipilih yang sesuai sahaja dengan
isi pelajaran.
Contoh catatan :
Kemahiran Insaniah : Kemahiran kepemimpinan (bertanggung jawab)