Anda di halaman 1dari 6

PREKIDAČI SA

DIFERENCIJALNOM ZAŠTITOM
NOVO!

- 3 0m
A A
3

-1
A-

00mA
0 0 m
5

-3
00m A-
ga
ran Sve
tir te
an hnič Nap
eu k o
z o e ka men
br rak a:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE nu
ti s teris
mj t
er ike s
pr
ikl u
juč
en
PREKIDAČI SU U SKLADU S NORMAMA IEC 60947-1, IEC 60947-2, ja!
*
IEC 60947-2 ANNEX B, IEC 60755
Nazivna struja prekidača (A) 125 250
Model KZE125 KZS125 KZS125 KZE250 KZS250 KZS250
Tip BM BM HM BM BM HM
Broj polova 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Nazivna struja okidača


In (A) 50o C 20, 32 20, 32 20, 32 160, 160, 160,
50, 63 50, 63 50, 63 250 250 250
100, 125 100, 125 100, 125
Električke karakteristike
Pogonski napon Ue (V) AC 50/60Hz 525 525 525 525 525 525
Nazivni udarni podnosivi napon Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8
Nazivna granična prekidna moć I cu (kA) 525V AC 8 22 25 10 20 25
440V AC 15 25 50 15 25 50
400/415V AC 25 36 65 25 36 65
220/240V AC 35 50 85 35 65 85
Nazivna pogonska prekidna moć I cs (kA) 525V AC 6 22 22 7.5 20 25
440V AC 12 25 25 12 25 25
400/415V AC 19 36 36 19 36 36
220/240V AC 27 50 85 27 65 85
Zaštitni okidač
Podesiva termička i fiksna magnetska zaštita
Podesiva zaštita od diferencijalne struje Tip A
Kategorija upotrebe A A A A A A

Priključnice i montaža
Priključnice prednje (FC)
Priključnice prednje produžene (FB) • • • • • •
Priključnice kabelske (FW) • • • • • •
Priključnice stražnje (RC) • • • • • •
Utična izvedba (PM) - - - - - -
Montaža na DIN šinu (DA) • • • • • •
Dimenzije visina (mm) 155 155 155 165 165 165
širina (mm) 3 pol. 90 90 90 105 105 105
(mm) 4 pol. 120 120 120 140 140 140
dubina (mm) 68 68 68 68 68 68
Masa (kg) 3 pol. 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
(kg) 4 pol. 1.4 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9

Upravljanje
Pozitivno otvaranje kontakata
Upravljanje ručicom
Okretna ručica sa i bez produženja
osovine (HB/HP) • • • • • •
Mehanička blokada dva prekidača - - - - - -
Motorni pogon (MC) • • • • • •
Prigradnje za izoliranje
Zaštitni poklopci i međupolne pregrade • • • • • •
Zaključavanje i okviri
Okvir za vrata - - - - - -
Zaključavanje ručice • • • • • •
Trajnost
Električna Ciklusa 415V AC 30,000 30,000
Mehanička Ciklusa 30,000 30,000

* Napajanje je spojeno na donje priključnice. Standardno • Opcija - Nije dostupno


KAKO PREKIDAČI SA DIFERENCIJALNOM ZAŠTITOM
ŠTEDE PROSTOR?
1. Prekidači sa diferencijalnom zaštitom imaju iste dimenzije i učvršćenja kao i prekidači serije KN.
2. Prekidači sa diferencijalnom zaštitom ne trebaju dodatni vanjski relej sa strujnim transformatorom.

ZNAČAJKE

Indikator okidanja: žuto dugme


Prisutnost napona iskoči i pokazuje okidanje
označava LED dioda uzrokovano diferencijalnom strujom.

Tip A: osjetljivost na diferencijalnu


sinusnu izmjeničnu struju i na
pulsirajuću istosmjernu struju.

Test dugme: pritiskom na dugme


testiramo detekciju diferencijalne
struje okidnog sustava.

Podesivo vrijeme okidanja za zaštitu


od diferencijanle struje. Podešavanje
uključuje nulu (INST) i neokidanje
Podesiv prag prorade diferencijalne (NT). Podešenje NT koristi se sa
struje: 30mA, 100mA, 300mA, dodatnim RCM modulom.
500mA, 1000mA i 3000mA.

Uređaj za dielektrički test. Podesiva zaštita od preopterećenja.


Za dielektrički test uz uklopljeni Ir se može podesiti između 63% i
.prekidač (ON) potrebno je ukloniti 100% nazivne struje In .
zaštitni poklopac (utikač).
KRIVULJE DJELOVANJA
sati
ZAŠTITA OD DIFERENCIJANE STRUJE TERMOMAGNETSKA ZAŠTITA

sati
minute

minute
Vrijeme okidanja

Vrijeme okidanja
sekunde

sekunde

Diferencijalna struja Postotak nazivne struje

I n je podesiv prag t (ms) je vrijeme zatezanja koje je IR označava podešenje praga Ii označava prag prorade
zaštite od diferencijalne uvršteno u krivulju djelovanja, zaštita od prorade zaštite od preopterećenja. zaštite od kratkog spoja.
struje. diferencijalne struje. Moguća podešenja It može biti podešena između 0.63 i Ova podešenja su fiksna i
prikazana su u tablici. Ovo vrijeme može biti 1.0 x In . Nazivne struje okidača In prikazana su u tablici
Može se podešavati
podešeno i na 0 (max. stvarno vrijeme prikazane su u tablici
između 30mA i 3A.
okidanja je 40ms) ili na NT (neokidanje).
Moguća podešenja Maksimalno vrijeme prekidanja kod svakog
prikazana su u tablici. podešenja prikazano je u zagradama. Ako je
I n podešeno na 0.03, t je nazivno 0.

Model I n (A) t (ms) In (A) Ii

0(40), 60(195), 200(365), 400(620)


KZE125, KZS125 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 20, 32,50,63,100 12 x In (+/- 20%)
700 (950), NT ( )
8

0(40), 60(195), 200(365), 400(620)


KZE125, KZS125 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 125 10 x In (+/- 20%)
700 (950), NT ( )
8

0(40), 60(195), 200(365), 400(620)


KZE250, KZS250 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 160 13 x In (+/- 20%)
700 (950), NT ( )
8

0(40), 60(195), 200(365), 400(620)


KZE250, KZS250 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3 250 10 x In (+/- 20%)
700 (950), NT ( )
8
PRIGRADNJE

NADZOR DIFERENCIJALNE STRUJE I DALJINSKI OKIDNI MODUL


*Pomoćna sklopka sa NO konatktima za signalizaciju prorade (2A, 250V AC)
uklapa kod detekcije diferencijalne struje. Prag signalizacije je podesiv.
*Zelena LED dioda pokazuje prisutnost napona.
*Crvena LED dioda omogućuje vizualnu indikaciju diferencijalne struje.
*Može biti podešeno da omogućuje okidanje i signalizaciju ili samo signalizaciju.
*Stezaljke okidača za daljinski isklop omogućuju okidanje tipkalom.
*Može se podesiti da omogućuje zaštitu od pada napona.

Kako bi se onemogućilo neovlašteno


prepodešavanje zaštite od diferencijalne
struje, moguća je zaštita pečaćenjem.

Prikazane prigradnje jednake su onima za prekidače


serije KN.

U prekidač se mogu ugraditi pomoćna sklopka za signalizaciju položaja kontakata


i pomoćna sklopka za signalizaciju prorade zaštite.
Pridržavamo pravo promjene podataka. Ostale podatke dajemo na upit.

NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDAČI d.o.o.


10000 ZAGREB, Borongajska cesta 81b
Tel.: 01/2369 201, 2337 011 Fax.: 01/2395 659
Tel.: +385 1/2369 243, 2318 115 Fax.: +385 1/2318 918
E-mail: prodaja@koncar-nsp.hr, export@koncar-nsp.hr
www.koncar-nsp.hr

IX 12