Anda di halaman 1dari 35

A 01

BIODATA PELAJAR
A 02
SURAT
PENGENALAN DIRI
A 03
PERNYATAAN
PROFESIONAL
B 01
PETA LOKASI, PELAN
SEKOLAH DAN BILIK
DARJAH
B 02
CARTA ORGANISASI
SEKOLAH
B 03
VISI DAN MISI SEKOLAH
B 04
TAKWIM SEKOLAH
B 05
SENARAI NAMA STAF
( AKADEMIK DAN
SOKONGAN)
B 06
PERATURAN-PERATURAN
SEKOLAH
C 01
SURAT-SURAT LANTIKAN
TUGAS SEMASA DI
SEKOLAH
C 02
SALINAN BORANG
BIMBINGAN (PR1)
C 03
SALINAN BORANG
KEHADIRAN PRAKTIKUM
D 01
JADUAL WAKTU
MENGAJAR ( DISAHKAN)
D 02
DSKP SEMASA ( BIDANG
TERAS & ELEKTIF TERAS )
D 03
RANCANGAN
PENGAJARAN BIDANG
TERAS DAN ELEKTIF TERAS
( SEPANJANG TEMPOH
PRAKTIKUM)

D 04
REKOD PENGAJARAN
BERPASANGAN
D 05
BORANG MAKLUMBALAS
PENGAJARAN
BERPASANGAN
E 01
RANCANGAN AKTIVITI
KOKURIKULUM
E 02
SENARAI NAMA AHLI DAN
KEHADIRAN
E 03
LAPORAN AKTIVITI
KOKURIKULUM
E 04
RANCANGAN PROJEK/
PERANAN-PERANAN LAIN
F 01
FORMAT DAN CONTOH
PENULISAN JURNAL
F 02
PENULISAN JURNAL
MINGGUAN
F 03
CATATAN KEMAJUAN
TINDAKAN SUSULAN
G 01
MAKLUMAT INOVASI PdP
G 02
SENARAI DAN MAKLUMAT
MURID ( KELAS DIAJAR)
G 03
REKOD PRESTASI/
MARKAH UJIAN/
PENILAIAN