Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK TELOK GONG Kod Sekolah: BBA0022

MISKAM BIN KUSNI


1. Nama Staf
40 Prinsip Agama Penyucian
Rohani Untuk Meraih Akhlak
2. Judul 3. Bidang:Keagamaan
Terpuji

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:


SK Telok Gong
6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Pintu-pintu kebahagiaan adalah ilmu dan amal. Kuncinya pula adalah kesungguhan dan tafakur.
Sesungguhnya, jika orang bodoh melatih hatinya dan menguatkan jiwanya, kadangkala akan
menemui sebahagian kedalaman ilmu jua. Akan tetapi, dia mendapatkannya hanya sedikit dalam
tempoh yang lama, sehingga tidak mampu mendapat pengetahuan yang sepatutnya kecuali
dengan hati yang bening seperti cermin yang bersih. Perkara itu dengan fitrah yang kuat dan
tujuan yang benar. Kerana tabiatlah yang menghalang hati untuk mengenal Allah. Sesungguhnya
Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya.

Empat perkara dibahas di dalam buku ini iaitu:


1. Prinsip Ilmu
2. Amal Lahiriah
3. Membersihkan Hati dan Akhlak Yang Tercela
4. Akhlak Terpuji

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Keempat perkara dibahaskan dan di bawah setiap perkara itu ada 10 prinsip agama ke arah
menyucikan hati dan mendapatkan akhlak yang terpuji.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Membentuk nilai terpuji semasa bertugas

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(MISKAM KUSNI) ( )