Anda di halaman 1dari 1

PENDEKATAN BERPUSATKAN TEMA

Pendekatan Bertema seringkali digunapakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas


dalam perkembangan kanak-kanak. Tema bukan sahaja sebagai tajuk atau subjek tetapi tema
meneroka pengalaman manusia dari segi pandangan atau perspektif dan seringkali boleh
menimbulkan isu. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran (Shanahan,Robinson
& Schneider).

Maksud Pendekatan Bertema merangkumi koleksi bahan,aktiviti dan teknik yang


disusun sekitar konsep atau tema sebagai alat pengelolaan yg memberi peluang kepada guru
untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Unit pengajaran bertema juga membolehkan
pelajar menghubungkan antara pemahaman,sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-
bidang kurikulum. Pelajar diberi peluang untuk meneroka,mengalami dan mencari peluang
mengekspresikan sesuatu tema yang digunapakai.

Matlamat pendekatan bertema adalah untuk mewujudkan suasana yang


menyeronokkan dan kondusif dalam proses PdP. Seterusnya, dapat menyemai daya
imaginasi melalui penerokaan. Selain itu, dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu.

Antara ciri untuk memilih tema yang sesuai untuk PdP ialah menarik dan sesuai kepada
pelajar. Selain itu, guru mampu menyediakan bahan-bahan sumber mencukupi berdasarkan
tema yang dipilih. Tema juga perlulah berkait dengan kehidupan seharian.

Antara contoh aktiviti berpusatkan tema ialah “Public speaking”, membacakan sebuah
cerita kpd kelas, tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video utk memulakan sesuatu unit,
mainkan sebuah rakaman atau kaset, mempelajari puisi, membuat aktiviti pemerhatian dan
bawa bahan bantu belajar.

RUJUKAN

Adenan Ayob Dan Khairuddin Mohamad. (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.
Selangor: Oxford Fajar.

Wany Hardy. (2011). Pendekatan bertema dipetik daripada


https://www.slideshare.net/ayashi_chan/topik-9-pendekatan-bertema

Anda mungkin juga menyukai