Anda di halaman 1dari 10

Tajuk Amali : Pemula Star-Delta

PENGENALAN

Kawalan adalah merupakan alat atau satu set alat yang mengurus, mengarah atau
mengawal atur tingkah laku sesuatu alat yang lain. Oleh itu, kawalan motor boleh dirumuskan
sebagai satu sistem yang terdiri daripada gabungan beberapa peralatan yang bertujuan untuk
mengawal pergerakan motor sama ada motor satu fasa ataupun tiga fasa. Motor elektrik telah
digunakan dalam industri untuk cukup masa yang panjang untuk menukar tenaga elektrik kepada
tenaga mekanikal. Tiga fasa motor induksi, juga dikenali sebagai motor tak segerak, adalah yang
paling banyak digunakan dalam industri motor kerana kelebihan tertentu seperti permulaan diri,
desain yang kuat, pembinaan mudah, penyelenggaraan kurang, cekap dan kos yang agak rendah,
walaupun ada masalah dari puncak bermula semasa yang berkaitan dengan motor tersebut.

TUJUAN :

Untuk memberikan pengetahuan secara langsung tentang sambungan motor elektrik 3


fasa secara star-delta. Motor induksi harus dibangun untuk berjalan normal dengan pemegun
mesh berkaitan berliku. Pada awal, penggulungan disambung sementara di bintang. Voltan fasa
itu dikurangkan kepada 1 / √3 = 0.58 dari biasa, dan motor bertindak seperti auto-pengubah yang
bekerja dengan nisbah x = 0.58. Semasa memulakan setiap fasa adalah Is = 0.58Ix, arus talian
ialah (0.58) 2Ix = 0.33Ix, tork permulaan adalah satu pertiga daripada nilai litar pintas.

OBJEKTIF :

Untuk pelajar memahami dan mempelajari :-


1. Tentang litar kawalan dan litar utama untuk Pemula Star-Delta
2. Kendalian untuk pemula AC motor berserta Pemula Star-Delta
3. Tentang fungsi- fungsi peralatan untuk kawalan motor elektrik.
SENARAI PERALATAN

Bil. Bahan Kuantiti


1. Sensentuh ( Contactor ) 3
2. Geganti Beban lampau (thermal overload relay)(TOR) 1
3. Punat tekan hidup-mati 2
4. Pemutus litar arus baki ( miniature circuit breaker- MCB ) 1
5. Pemutus litar teracu 3 fasa (Moulded Case Circuit Breaker 1
– MCCB )
6. Lampu pandu 2
7. Kabel 2.5mm Secukupnya
8. Kabel 1.5mm Secukupnya
9. Penyambung kabel (connector) Secukupnya
10. Skru Secukupnya
11. Motor AC 3 FASA (3/4 ~0 3 H.P) 1
12. Timer Dimer Relay( TDR) 1

TEORI

Ini adalah kaedah voltan permulaan berkurang. Pengurangan voltan selama bintang-delta
permulaan dicapai dengan fizikal konfigurasi ulang belitan motor seperti yang ditunjukkan
dalam rajah di bawah. Semasa memulakan belitan motor disambungkan dalam konfigurasi
bintang dan ini mengurangkan voltan yang merentasi setiap penggulungan 3. Ini juga
mengurangkan tork dengan faktor tiga. Selepas tempoh masa yang berliku adalah ulang sebagai
delta dan motor berjalan seperti biasa. Permulaan Star / Delta adalah mungkin yang paling umum
permulaan voltan dikurangkan. Ia digunakan dalam usaha untuk mengurangkan arus permulaan
yang diterapkan untuk motor selama awal sebagai satu cara untuk mengurangkan gangguan dan
gangguan pada bekalan elektrik.
LITAR KAWALAN

1. Penyambungan dibuat mengikut litar 1(a) or 1(b).


2. Litar ini adalah litar satu fasa. Sumber kuasa diambil daripada talian 3 fasa.
3. Penyambungan bagi neutral (N) digunakan kabel hitam.
4. Bekalan masuk diberikan untuk mengawal litar.
5. Litar akan berfungsi dan lihat operasi litar berjalan.

LITAR UTAMA
1. Penyambungan litar utama dibuat mengikut litar 2.
2. Bekalan masuk untuk litar ialah daripada 3 fasa 415 V( R, Y or B and N).
3. Penyambungan bumi 3 fasa bersama motor bumi.
4. AC Motor di sambung selepas TOR terminal.
5. Pengujian 3 fasa pada litar untuk melihat operasi penuh dari litar kawalan dan litar utama
kepada untuk AC Motor.
6. Operasi penghidup terus ke talias dapat dilihat.
LANGKAH-LANGKAH KERJA :

1. Baca dan semak dengan teliti litar utama @ litar kawalan yang telah dilukis.
2. Sediakan peralatan dan bahan sebagaimana keperluan untuk litar utama dan litar kawalan.
3. Letakkan peralatan di atas papan agihan.
4. Sambungkan litar utama dengan kabel 2.5mm2 PVC (merah, biru dan kuning).
5. Uji litar utama menggunakan meter pelbagai.
6. Sambungkan litar kawalan menggunakan kabel 1.5mm2 PVC (merah- hidup dan hitam-
neutral).
7. Uji litar kawalan menggunakan meter pelbagai.
8. Sambungkan litar untuk hidupkan yang disambungkan Star-Delta starter kepada motor 3
fasa dan bekalan utama 3 fasa(sila rujuk kepada pensyarah atau pembantu jurutera
sebelum bekalan disambungkan).
Keputusan

Gambarajah 1 : Litar utama dan litar kawalan Gambarajah 2 : Apabila punat tekan start
star delta disambung dalam satu litar berserta ditekan, sambungan star akan bertenaga dan
AC motor. motor berfungsi dengan arus permulaan yang
tingggi, lampu juga menyala

Gambarajah 3 : Arus permulaan yang diukur Gambarajah 4 : Selepas beberapa saat,timer


menggunakan clamp meter pada permulaan menjalankan tugasnya dan sambungan delta
litar dihidupkan. pula berfungsi dan motor terus berputar dalam
arus yang statik dan lampu tetap menyala.
Gambarajah 5 : Nilai arus diukur mengukur Gambarajah 6 : Apabila berlaku lebihan arus,
clamp meter dan didapati statik. geganti beban lampau akan berfungsi dan
lampu trip akan menyala.

Perbincangan

1. Terangkan hasil kerja bagi Pemula Star-Delta

a. Menghidup dan mematikan sesebuah motor elektrik 3 fasa.


b. Mengelakkan motor hidup dengan sendiri setelah berlaku keputusan bekalan( No-volt
coil atau No-volt release ).
c. Meminimakan arus mula bagi sesebuah motor elektrik 3 fasa.
d. Mengelakkan motor daripada terbakar atau rosak dengan adanya komponen dalam
sistem yang mengawalnya.
e. Menghidupkan motor secara berperingkat. Dihidupkan secara mara kemudian secara
songsang.
f. Pengendalian motor tersebut dapat dilakukan dengan selamat dan secara kawalan
jauh.
g. Mengelak menekan punat tekan mara dan songsang serentak ia boleh mengakibatkan
motor rosak.
2. Terangkan operasi bagi Pemula Star-Delta

Operasi Litar :

 Punattekan ditekan, arus melalui kontaktor delta (NC), timer dan kontaktor star akan
bertenaga.
 Pada masa yang sama kontaktor star (NO) akan tertutup, gegelung utama akan bertenaga
menyebabkan kontaktor utama (NO) tertutup dan kontaktor star (NC) terbuka. Sambungan
bintang berlaku.
 Setelah timer mencapai masa, timer akan terbuka, menyebabkan gegelung Star tidak
bertenaga.
 Pada masa yang sama kontaktor star (NO) terbuka dan kontktor star (NC) tertutup. Arus
akan mengalir ke gegelung Delta menyebabkan kontaktor delta (NC) terbuka memutuskan
arus ke Star dan timer.
 Sambungan delta berlaku. Lampu 1 akan menyala.
 Jika berlaku lebihan arus, gegant beban lampau terbuka dan memutuskan
bekalan arus.lampu 2 akan menyala.

3. Terangkan fungsi pada semua peralatan yang digunakan.

a. Sesentuh ( contactor )

 Ia adalah sebagai suis yang berkonsepkan elektromagnet dan


berkendalian secara automatik apabila diberikan bekalan.
 Ia terdiri daripada 2 jenis iaitu yang menggunakan bekalan 240 volt
dan 415 volt.
 Sesentuh dalam penyentuh dihasilkan oleh daya tarikan magnet setelah
bekalan diberikan.
 Sesentuh akan dibuka dengan menggunakan spring apabila magnet
yang dinyahcaskan.

b. Geganti Beban Lampau

 Penggunaan beban yang berlebihan daripada kadar yang sebenar.


 Membuka litar kawalan dan memberhentikan motor ketika berlaku
beban lampau.
 Tiga jenis GBL ialah jenis terma ,magnet dan elektronik.

c. Pemurus litar arus baki

 Memberikan perlindungan daripada kesan litar pintas apabila berlaku


sentuhan di antara talian positif dengan negative Fius atau Pemutus Litar

d. Pemutus litar teracu (moulded circuit breaker-MCCB)

 MCCB menggunakan prinsip magnet dan haba secara gabungan. Ia


lazimnya berkadar melebihi 60A gabungan untuk kegunaan tiga fasa. Ia
mengambil alih peranan fuse switch.
 Untuk memutuskan dan menyambungkan bekalan tetapi tidak sebagai
menyambungkan bekalan tetapi tidak sebagai pengasing, ini kerana ianya
dilengkapkan denganpengasing, ini kerana ianya dilengkapkan dengan
perlindungan arus lebih dan beban lebih yang telah terbina didalamnya.
 Perlindungan arus bocor kebumi.

e. Punat Tekan
 Melengkapkan dan membuka litar kawalan apabila ditekan.
 Terdapat berbagai jenis punat tekan iaitu punat tekan hidup (on) , punat
tekan mati (off) dan juga punat tekan jog.
 Tiga jenis rangka ialah jenis bulat ,empat segi dan jenis kepala cendawan.

f. Timer
 Mengira masa sesuatu kiraan yang ditetapkan..
 Mengatur keadaan beban
 Terdapat 8 kali dengan berlainan sambungan..
 Sebagai suis yang mempunyai kiraan masa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dihuraikan dari amali pemula star delta ini ialah, motor
elektrik dengan litar utama serta litar kawalan ini mampu meminimumkan arus permulaan
yang biasanya 3 kali lebih tinggi. Penghidup bintang delta hanya digunakan untuk motor tiga
fasa yang berukuran sederhana (arus ulang-alik 3 fasa, 415V) Tujuan utama penggunaannya
ialah untuk mengurangi arus permulaan ketika motor dihidupkan. Ia boleh dicapai
denganmenukarkan sambungan belitan stator daripada bentuk bintang (wai) menjadi delta
(jaring) dan motor itu akan terus berputardalam sambungan delta.Voltan yang diterima oleh
setiap belitan stator pada ketika sambungan bintang ialah 1/3 voltan talian dan voltan ini
lebih rendahdaripada voltan asal. Arus pada sambungan bintang dikecilkan sehingga
58%.Arus dan dayakilas akan turut berkurangan kerana arus dan dayakilas adalah berkadar
terus dengan kuasa dua nisbah voltan.Setelah motor bergerak pada kelajuan 75% daripada
kelajuan biasa, sambungan motor itu akan ditukar daripada sambunganbintang kepada
sambungan delta dan ini bermakna voltan bekalan akan bertambah dan kelajuan pun turut
bertambah.Penukaran belitan stator daripada daripada bentuk bintang kepada bentuk delta
boleh dibuat dengan dua cara iaitu denganmenggunakan suis kendalian tangan
atau menggunakan sesentuh beroperasi secara automatik.Perlu d iingatkan, pemula suis
kendalian tangan mestilah mengadakan saling kunci mekanik agar suis pemula tidak boleh
diubahkepada kedudukan delta sebelum kedudukan bintang.Setelah motor berputar, tangkai
suis akan dipegang oleh elektromagnet yang juga berfungsi sebagai pelindung tanpa voltan.
Suisakan akan kembali pada kedudukan henti apabila voltan bekalan terputus dan
motor tidak akan hidup sendiri selepas bekalanpulih kecuali jika ia dikendalikan semula.

RUJUKAN

http://www.onlajer.net/2012/11/penghidup-mara-sonsang.html

http://www.slideshare.net/mmh301107/jenis2-pghidup

https://www.scribd.com/doc/47569782/kendalian-BINTANG-DELTA-1

http://fungsitdr.blogspot.com/2011/02/fungsi-tdr.html