Anda di halaman 1dari 2

Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang

dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.


dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.
untuk meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar. Oleh yang demikian, bab
inimenjelaskan reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian,
soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia
bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka. Mereka tidak suka undian dalam
mesyuarat ataupun akur pada tekanan luar.
4) Mereka bersikap terbuka dan sedia menerima kenyataan bahawa ada kalanya
pengukuran kajian.
populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, yang demikian, bab Oleh yang
demikian, bab Oleh yang demikian, v vtkugfvyg uyghoiubnhbv ubyibno vtkugfvyg
uyghoiubnhbv ubyibno
) Mereka mempunyai jiwa merdeka, tidak suka dikongnong, tidak suka terikut-ikut
dan tidak peduli pada kritikan orang.

bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, soal selidik dan 3)
Mereka berani membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab atas risiko
keputusan mereka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, soal
selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab
atas risiko keputusan mereka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen
kajian, soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia
bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka bentuk kajian, populasi dan sampel
kajian, instrumen kajian, soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan
dan sedia bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka bentuk kajian, populasi
dan sampel kajian, instrumen kajian, soal selidik dan 3) Mereka berani membuat
keputusan dan sedia bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka bentuk kajian,
populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, soal selidik dan 3) Mereka berani
membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka
bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, soal selidik dan 3)
Mereka berani membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab atas risiko
keputusan mereka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, soal
selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab
atas risiko keputusan mereka

soal selidik dan 3


soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia
bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka. Mereka tidak suka undian dalam
mesyuarat ataupun akur pada tekanan luar.
soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia
bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka. Mereka tidak suka undian dalam
mesyuarat ataupun akur pada tekanan luar.
soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia

populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian
populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian populasi kajian ubyibno
8uinyang stera atau seni yang dicirikan dengan stera atau seni yang
dicirikan dengan stera atau seni yang dicirikan dengan stera atau
seni yang dicirikan dengan stera atau