Anda di halaman 1dari 2

SULIT

NAMA :

KELAS :

SK SIBU LAUT
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN, KUCHING.
UJIAN AWAL TAHUN 2018

DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 3
Kertas 1
FEBUARI
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama kamu pada petak yang


disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi 1 bahagian


sahaja, iaitu Bahagian A.

3. Kamu hendaklah menjawab kesemua


bahagian.

4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada


kertas yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

SULIT
SULIT

Bahagian A

Soalan 1

Lukiskan gambar buah oren dan buah epal serta warnakan lukisan kamu dengan
pensel warna.

Kamu boleh menggunakan contoh yang diberi untuk panduan melukis dan
mewarna.

SULIT