Anda di halaman 1dari 4

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6

Mata Bahasa Malaysia / Tahun 6 Inovatif


Pelajaran/
Kelas
Tema/ Tajuk Pastkan Selamat / Keselamatan Pejalan Kaki
Masa 8.00 pagi – 9.00 pagi
Kod 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan
Pembelajaran menggunakan bahasa yang santun.

HP PKJR 4.4.4 Mengetahui lima langkah untuk melintas jalan dengan selamat.

Objektif Pada akhir Pembelajaran dan Pengajaran murid dapat :


Pembelajaran - Mencatat 5 langkah Keselamatan Pejalan kaki secara berpasangan
dengan betul.
- Menulis surat kiriman tidak rasmi bertajuk Keselamatan Pejalan kaki
yang betul dengan bimbingan guru.

Set induksi
(Starter) - Murid menonton video Pejalan kaki sedang melintas Jalan
(https://www.youtube.com/watch?v=zTP8gNKcMzA)
- Guru bersoal jawab dengan murid dan mengaitkan kandungan video
Pejalan kaki sedang melintas Jalan dengan tajuk pembelajaran hari
ini.

Langkah Aktiviti 1
Pembelajaran
- Murid dibimbing untuk mengenal pasti format surat kiriman tidak rasmi
yang betul menggunakan format yang dipamer.
- Murid bersoal jawab berkaitan format surat kiriman tidak rasmi.
- Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan format surat kiriman tidak
rasmi yang sebenar.

Aktiviti 2

- Murid berbincang dan mencatat idea tersirat tentang Keselamatan


Pejalan Kaki menggunakan Peta Pokok (iThink) secara berkumpulan.
- Murid menyemak hasil kerja secara Gallery Walk (PAK21).

Aktiviti 3

- Setiap kumpulan diberikan tugasan masing-masing.


- Murid dibimbing untuk mengembangkan idea yang telah dicatat
menggunakan ayat yang gramatis.
- Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membaca kandungan
karangan yang telah ditulis.
- Setiap kumpulan akan menyusun idea yang telah dikembangkan secara
koheran ke dalam format surat kiriman tidak rasmi dengan lengkap.

Penutup - Murid menyanyi secara beramai-ramai lagu Keselamatan Jalan Raya


(Plenery) (https://www.youtube.com/watch?v=DRm5GhTVQfo)
- Murid dibimbing untuk membuat rumusan pembelajaran.

Elemen Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (HP 4.4.4)


Merentas Nilai : Menjaga Keselamatan
Kurikulum BCB : Membaca secara mekanis
BBM : Projektor, komputer, video dan audio
KBAT : Mengaplikasi
iThink : Peta Pokok

Impak - ____/___ orang murid dapat mencatat 5 langkah Keselamatan Pejalan


kaki secara berpasangan dengan betul.
- ____/___ orang murid dapat menulis surat kiriman tidak rasmi bertajuk
Keselamatan Pejalan kaki yang betul dengan bimbingan guru.
LAMPIRAN

Format surat kiriman tidak rasmi

PETA BULATAN

Kebaikanbuah-buahantempatandalambentukpetabulatan
Peta Pokok

Keselamatan pejalan kaki

menggunakan menggunakan berjalan


jejantas lintasan belang melawan arus