Anda di halaman 1dari 6

.

2 KEMAHIRAN MEMBACA KRITIS

SQ4R: Merupakan satu teknik membaca yang dapat


membantu pelajar memahami dan mengingat maklumat
yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan.
Teknik ini dibangunkan oleh Thomas & Robinson (1972)
berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson
(1961). Teknik ini diakui berkesan untuk membantu
pembelajaran dan ingatan pelajar. Langkah-langkah
penggunaan SQ4R:
Survey (Tinjauan): Skim bahan bacaan secara cepat
untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Beri
perhatian kepada tajuk/sub-tajuk, sinopsis, daftar isi
kandungan dan kenal pasti apa yang hendak anda baca
atau pelajari.
Question (Bina Soalan): Bina soalan kepada diri
sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. Gunakan
tajuk / sub-topik sebagai panduan. Gunakan kata tanya
siapa, apa, mengapa dan di mana.
Read (Baca): Baca bahan. Tidak perlu mengambil nota
secara ekstensif. Cuba jawab soalan-soalan yang telah
dibina. Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu.
Reflect (Refleksi): Cuba fahami secara bermakna
maklumat yang dibaca dengan (i) menghubungkannya
dengan apa yang telah anda ketahui (ii) menghubungkan sub-topik

dengan konsep dan prinsip sebelumnya (iii) cuba menyelesaikan

maklumat yang berkongflik dalam teks (iv) cuba gunakan maklumat yang

dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam

bahan bacaan (sekiranya ada).

Recite (Mengimbas kembali): Praktiskan ingatan anda mengenai apa

yang dibaca dengan cara menyatakan idea-idea utama bahan bacaan,

mengemukakan dan menjawab soalan sendiri – gunakan tajuk, perkataan

yang ditonjolkan / kata kunci dan nota untuk membina soalan kepada diri

anda sendiri.

Review (Bacaan Semula): Secara aktif semak semula pembacaan anda

dengan berfokus kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada diri anda

sendiri bagi mengesahkan ingatan dan kefahaman anda. Nota atau

catatan ringkas anda juga boleh dirujuk. Baca semula bahan berkenaan

sekiranya anda tidak pasti dengan ketepatan jawapan yang anda berikan

kepada soalan-soalan yang anda kemukakan.

KWLH: Teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada

pelajar, tujuan pelajar membaca dan sumber lain pembelajaran. Taknik

KWLH adalah kata singkatan perkataan Bahasa Inggeris yang memberi

maksud:

K (know) – Apa yang telah diketahui

W (want) – Apa yang ingin diketahui

L (learned) – Apa yang didapati selepas membaca


H (how) – Bagaimana maklumat tambahan berkenaan tajuk,

boleh diperolehi.

Teknik ini bertujuan memberikan pelajar (i) peluang membaca secara

kritis(ii)mengaitkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dibaca

(iii) pertingkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak

diketahui (iv) mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan

perkara- perkara tambahan yang perlu diketahui lagi (v) peningkatan

pemahaman membaca sesuatu bahan yang dibaca.

Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH

1. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca. Adakah bahan itu artikel,

rencana, petikan, buku atau sebagainya. Lihat sepintas lalu bahan itu,

cuba buat jangkaan isi bahan itu.

2. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu.

Atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk.

Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada

teks berkenaan.

3. Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda

dapati.

4. Semak kembali apa yang telah anda ketahui, apa yang baru anda

dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan


yang lain, cuba cadang dan sebutkan, bagaimanakah cara untuk anda

dapatkan meklumat tambahan itu.


Want (W) Learned (L) How (H)
Know (K)
Apa yang hendak Apa yang telah Apa lagi maklumat
Apa yang sudah diketahui?
diketahui? dipelajari/diperoleh? tambahan diperlukan?

madu mempunyai bahan


Temu bual pengamal
Madu dihasilkan oleh Apakah khasiat madu vitamin & mineral utk
madu
lebah. madu adalah sehingga ia disebut kesihatan & kecantikan
membuat penerokaan
makanan nabi dalam al-quran seluruh badan. madu
dlm internet
juga digunakan dl
perubatan islam

SQ3R adalah singkatan bagi;

S (survey) tinjau

Q (question) soal/tanya

R (read) baca

R (recite) imbas kembali atau nyatakan secara lisan

R (review) baca semula

Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan


tentang apa yang terkandung di dalam bahan yang dibaca. Ini dilakukan dengan
meneliti tajuk besar, tajuk-tajuk kecil, gambar-gambar atau ilustrasi, lakaran grafik,
membaca perenggan pengenalan, dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian
buku atau teks.

Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas


iaitu skimming dan scanning.

Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan
satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan
dengan keperluan tugasannya. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan
pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut, dan ianya
menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar akan cuba mencari jawapan
kepada soalan-soalan tersebut.

Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut
secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang
telah disenaraiakannya sebelum ini. Ketika membaca, pelajar mungkin juga akan
menyenaraikan soalan-soalan tambahan, berdasarkan perkembangan kefahaman
dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Pelajar mungkin juga
mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.
Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.Setelah selesai membaca,
pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang
telah diperoleh. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks
tugasannya. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan
sebelumnya tanpa merujuk kepada kepada nota atau bahan yang telah dibaca.

Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Pelajar membaca bahagian-


bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan
kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. Pelajar juga memastikan tiada
fakta penting yang tertinggal.