Anda di halaman 1dari 1

HOTĂRÂRE nr.

 257 din 20 martie 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT GUVERNUL
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 183 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articolul 1 

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20
decembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Articolul 2 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii şi
solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
PRIM­MINISTRU 
EMIL BOC 
Contrasemnează: 
­­­­­­­­­­­­­­­ 
Ministrul muncii, 
familiei şi protecţiei sociale, 
Ioan Nelu Botiş 
Ministrul apărării naţionale, 
Gabriel Oprea 
Ministrul administraţiei şi internelor, 
Constantin­Traian Igaş 
Directorul Serviciului Român de Informaţii, 
George Cristian Maior 
Ministrul finanţelor publice, 
Gheorghe Ialomiţianu 
Bucureşti, 20 martie 2011. 
Nr. 257. 

Anexă

NORMA 20/03/2011