Anda di halaman 1dari 5

Analisis SPM Kertas 2 Biologi 2003-2017

BAB SUB-BAB 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Tingkatan 4: 2 Struktur Dan Organisasi Sel
2.1 Struktur Dan Fungsi Sel S S S S S S S S
2.2 Organisasi Sel S S S S S S S
E
3 Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma
3.1 Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma E S E S E S S S S S
3.2 Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma Dalam E S E S S S S SE S S
Kehidupan Seharian
4 Komposisi Kimia Dalam Sel
4.1 Komposisi Kimia Dalam Sel
4.2 Karbohidrat S
4.3 Protein S
4.4 Lipid S S
4.5 Enzim S S S S S S
5 Pembahagian Sel
5.1 Mitosis S S S S S S S S
5.2 Meiosis S S S S

6 Nutrisi
6.1 Jenis-Jenis Nutrisi E
6.2 Gizi Seimbang E
6.3 Malnutrisi E E E
6.4 Pencernaan Makanan S SE E E S E
6.5 Penyerapan Dan Asimilasi Hasil Pencernaan Makanan SE E

1
Analisis SPM Kertas 2 Biologi 2003-2017

BAB SUB-BAB 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
6.6 Pembentukan Tinja Dan Penyahtinjaan E
6.7 Menilai Tabiat Pemakanan E E E E E SE E
6.9 Kepentingan Makronutrien Dan Mikronutrien Dalam
Tumbuhan
6.10 Fotosintesis E
6.11 Mekanisme Fotosintesis E
6.12 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fotosintesis
6.14 Teknologi Dalam Pengeluaran Makanan
6.15 Perkembangan Teknologi Dalam Pemprosesan E E
Makanan
7 Respirasi
7.1 Proses Respirasi Dalam Penghasilan Tenaga E S E E S
7.2 Struktur Respirasi Dalam Mekanisme Pernafasan S E E S S
Dalam Manusia Dan Haiwan
7.3 Pertukaran Gas Merentas Permukaan Respirasi Dan S
Pengangkutan Gas Dalam Badan Manusia
7.4 Mekanisme Kawal Atur Respirasi S
7.5 Kepentingan Mengekalkan Sistem Respirasi Yang E S
Sihat
7.6 Respirasi Dalam Tumbuhan E S
8 Ekosistem Dinamik
8.1 Komponen Abiosis Dan Biosis Dalam Persekitaran S S E E E E E
8.2 Pengkolonian Dan Sesaran Dalam Suatu Ekosistem E S S
8.3 Ekologi Populasi S

2
Analisis SPM Kertas 2 Biologi 2003-2017

BAB SUB-BAB 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
8.4 Biokepelbagaian E E E
8.5 Impak Mikroorganisma Terhadap Kehidupan S E E E
9 Ekosistem Terancam
9.1 Aktiviti Manusia Yang Mengancam Ekosistem E E E E E E E E E
9.2 Fenomena Kesan Rumah Hijau Dan Penipisan Lapisan E E E E E E
Ozon
9.3 Kepentingan Pengurusan Terancang Aktiviti E E E E
Pembangunan Dan Ekosistem
Tingkatan 5: 1 Sistem Pengangkutan
1.1 Keperluan Sistem Pengangkutan Dalam Organisma E
1.2 Konsep Sistem Peredaran Darah S E S E S E
1.3 Mekanisme Pembekuan Darah E E
1.4 Konsep Sistem Limfa S E E
1.5 Peranan Sistem Peredaran Darah Dalam Mekanisme S S E
Pertahanan Badan
1.6 Menghargai Sistem Kardiovaskular Yang Sihat S E S S E E
1.7 Pengangkutan Bahan-Bahan Di Dalam Tumbuhan S E S S S
1.8 Konsep Pengangkutan Bahan Di Dalam Tumbuhan E E S E
2 Pergerakan Dan Sokongan
2.1 Pergerakan Dan Sokongan Pada Manusia Dan Haiwan E S S S S S
2.2 Menghargai Sistem Otot Rangka yang Sihat S
2.3 Sokongan Dalam Tumbuhan E S

3
Analisis SPM Kertas 2 Biologi 2003-2017

3 Koordinasi Dan Gerak Balas


BAB SUB-BAB 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
3.1 Koordinasi dan Gerak balas
3.2 Peranan Sistem Saraf Dalam Manusia S E E E
3.3 Peranan Hormon dalam Manusia S E S
3.4 Homeostasis Dalam Manusia E S E S S S E E
3.5 Mengamalkan Gaya Hidup Sihat E E E
3.6 Hormon Tumbuhan E
4 Pembiakan Dan Pertumbuhan
4.1 Pembentukan Gamet E S S E
4.2 Peranan Hormon Dalam Kitar Haid S E S
4.3 Perkembangan Awal Zigot Dalam Manusia E S S E S
4.4 Sumbangan Sains Dan Teknologi Dalam Pembiakan E E E S
Manusia
4.5 Konsep Pembiakan Pada Tumbuhan S S
4.6 Pertumbuhan Dalam Organisma Multisel E E S
4.7 Lengkung Pertumbuhan E E S
4.8 Pertumbuhan Primer Dan Pertumbuhan Sekunder E
Pada Tumbuhan
5 Pewarisan
5.1 Mensintesis Konsep Perwarisan Berdasarkan E E E S E S
Eksperimen Mendel
5.2 Pewarisan S S S E S E S SE E S
5.3 Gen Dan Kromosom E S S

4
Analisis SPM Kertas 2 Biologi 2003-2017

6 Variasi
BAB SUB-BAB 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
6.1 Variasi Dalam Organisma S S E S
6.2 Punca Variasi S S S S S S S

Dianalisis oleh;

………………………………..
(Zulkarnain Jamaluddin)

SMK Tengku Abdullah

26600 Pekan

Pahang DM.