Anda di halaman 1dari 3

Cara terbaik keyakinan diri situasi spesifik sukan boleh dibentuk pada atlit

1. Pada pendapat anda, bagaimana cara terbaik keyakinan diri situasi spesifik sukan boleh
dibentuk pada atlit dan kemukakan model dan teori.

Keyakinan diri merupakan salah satu faktor pengaruh yang paling penting untuk
meningkatkan persembahan para atlet. Keyakinan diri adalah kepercayaan seseorang
individu mempersembahkan suatu perlakuan untuk mencapai matlamat tertentu dan
dipercayai boleh mempengaruhi pemilihan, usaha corak pemikiran, reaksi emosi dan sikap
persembahan individu. Dalam sukan, keyakinan diri merujuk kepada tahap kepercayaan
seseorang individu mengenai kebolehan mereka untuk mempersembahkan sesuatu
persembahan spesifik berkaitan dengan sukan dan sikap senaman yang ingin mereka baiki.
Pada pendapat saya, cara terbaik keyakinan diri situasi spesifik sukan boleh dibentuk pada
atlit ialah dengan model “Keyakinan Sukan Spesifik Vealey”.

Vealey mentakrifkan keyakinan diri dalam sukan sebagai kepercayaan atau tahap individu
memiliki keupayaan mereka untuk berjaya di dalam sukan. Untuk mencapai objektif situasi
kompetitif atlit, mestilah ada trait personaliti keyakinan sukan (personality trait of sport
confidence, SC-trait) dan orentasi kompetitif tertentu (particular competitive orientation).
Kedua-dua faktor ini kemudiannya meramal tahap situasi trait personaliti keyakinan sukan
atlet semasa pertandingan. situasi trait personaliti keyakinan sukan (SC-trait) meramalkan
prestasi atau respon tingkah laku yang jelas. Tindak balas tingkah laku akan menimbulkan
hasil persepsi subjektif. Contoh hasil subjektif ialah perkara-perkara seperti kepuasan dan
persepsi kejayaan. Hasil subjektif dalam pengaruh seterusnya ialah dipengaruhi oleh sifat
orientasi dan personaliti kompetitif atlet dalam keyakinan sukan. Vealey (1986) menguji
prinsip asas model yang dicadangkan dan mendapati atlit kekal berdaya maju. Oleh itu, beliau
telah membina instrumen untuk mengukur SC-trait (Trait Sport-Confidence Inventory), SC-
state (State Sport-Confidence Inventory) dan Competitive Orientation (Competitive
Orientation Inventory). Model keyakinan sukan Vealey adalah sangat berguna untuk
menjelaskan hubungan antara keyakinan sukan umum dan keyakinan sukan dalam keadaan
khusus. Seorang atlit yang sangat berjaya dalam satu pemindahan sukan akan lebih
berkeyakinan jika berada dalam situasi sukan yang lain.

Membentuk Keyakinan Diri Melalui Percakapan Kendiri (self-talk)

Bercakap pada diri sendiri adalah satu teknik yang berkesan untuk mengawal pemikiran dan
mempengaruhi perasaan. Fikiran dan perasaan boleh mempengaruhi keyakinan diri dan
prestasi. Pemikiran yang datang ke dalam minda seseorang atlit semasa pertandingan boleh
sama ada positif atau negatif. Atlit ini perlu belajar untuk mengawal pemikiran dan struktur
dan ini akan berkesan dengan bercakap pada diri sendiri . Atlit perlu berhati-hati memilih
ungkapan yang digunakan semasa bercakap sendiri dan menganggap ia akan memberi
kesan yang maksimum. Zinsser, Bunker, dan Williams (2001) menjelaskan bahawa pemikiran
mempengaruhi perasaan dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku atau prestasi dalam
sukan.

Pemikiran Perasaan Prestasi

Seseorang atlit mungkin tidak berasa yakin pada diri sendiri dalam keadaan yang sepatutnya
dan kurang keyakinan diri akan memberi kesan negatif kepada atlit. Contohnya apabila atlit
cuba untuk menjaringkan satu daripada dua jaringan percuma, ini akan timbul beberapa
pemikiran sendiri di dalam diri atlit. Salah satu pemikiran dan perasaan yang timbul adalah
”jika saya itu telah membuat beratus-ratus jaringan, mengapa tidak untuk satu jaringan yang
ini”. Malangnya, kebanyakan atlit fikiran yang timbl dalam minda atlit ialah "adakah saya dapat
membuat jaringan ini? Bagaimana jika saya terlepas?" Kedua-dua atlit dalam contoh ini
mungkin mempunyai kemahiran dan pengalaman yang sama tetapi tahap “state self-
confidence” adalah sangat berbeza. Dalam kedua-dua situasi ini, bercakap pada diri sendiri
adalah berkesan sama ada mengesahkan keberkesanan diri atau menangani fikiran negatif
dengan fikiran yang positif.

Kategori Percakapan Kendiri

Ia boleh dibentuk dengan kata-kata yang sebenar seperti bercakap secara lisan atau di dalam
minda sama ada positif atau negatif. Sebagai satu kaedah psikologi untuk meningkatkan
keyakinan diri, atlit mestilah positif secara semula jadi kerana ini akan membawa kepada
perasaan positif mengenai keupayaan seseorang atlit. Bercakap sendiri pada asasnya
digunakan untuk meningkatkan keyakinan diri dalam atlit sama ada atlit muda atau
profesional. Tiga kategori utama bercakap sendiri ialah :

i. Kenyataan - tugas khusus yang berkaitan dengan teknik

Merujuk kepada kata-kata atau pernyataan yang mengukuhkan teknik. Sebagai contoh, dalam
pukulan tenis. Perkataan "turn" mungkin digunakan semasa persediaan untuk membut
langkah pukulan.
ii. Galakan dan usaha

Merujuk kepada kata-kata atau pernyataan yang memberikan galakan pada diri untuk
mengekalkan atau untuk mencuba lebih baik. Sebagai contoh dalam kriket, pemukul akan
menggunakan ungkapan "saya boleh lakukannya " semasa membuat pukulan.

iii. Perkataan Mood

Merujuk kepada kata-kata yang meningkatkan dalam perasaan atau rangsangan. Contoh:
perkataan mood "hard" atau "blast" mungkin digunakan semasa bermain rugby atau bola
sepak.