Anda di halaman 1dari 4

Name: Richard Baker

Year: 3rd

School: UE

No. 1

1. Magandang Araw po! Ito po ay kasugutan kaugnay sa inyong katanungan kung optional ba ang
pagpasok sa special non-working holiday?

Ayon sa Article 93 ng Labor Code, Hindi sapilitan ang pagpasok sa special holiday o special non-
working day. Kung kayo ay papasok sa nasabing holiday o non-working day , kayo ay makaka tanggap
ng regular wage para sa araw na iyon at karagdahan na 30% na premium pay. Ngunit kapag hindi
pumasok sa nasabing special holiday ay walang makukuhang pay o bayad pero hindi naman po
babawasan ang inyong leave.

Ang mga sumusunod ay considered Special Holiday:


(1) All Saint’s Day -November 1, (2) Last Day of the Year-December 31, (3) And all other days
declared by law or ordinances to be a special holiday or non-working day.
Ang February 25 ay considered na non-working day.

2. Magndang Araw! Para po sa inyong katanungan kung puwede ba a irregular ang regular holiday?

Hindi po maari na gawing irregular ang regular dahil ayon sa Art. 94 ng labor code, ang Holiday Pay ay
ibinibigay sa employee kahit na hindi siya pumasok o magtrabaho para sa araw na iyon. Ang mga
sumusunod ay ang regular holidays,

New Year’s Day -January 1


Maundy Thursday -Movable date
Good Friday- Movable date
Araw ng Kagitingan-April 9
Labor Day -May
Independence Day-June 12
National Heroes Day`-Last Sunday of August
Bonifacio Day-November 30
Christmas Day-December 25
Rizal Day-December 30

3. Magandang Araw po! Kaugnay po sa inyong katanungan na kung mag voluntary exit kayo ay may
matatanggap po kayo na backpay na katumbas ng inyong sampung taon na serbisyo sa inyong
kumpnya. Ayon po sa ating labor code, Karaniwang ibinibigay ng mga employers at kompanya ang
huling sahod at mga benepisyo ng isang empleyado kahit na siya ay nag voluntary exit o kusang loob
na pagbibitaw sa panunungkulan. Ang komputasyon nito ay katumbas ng isang buwan na sahod sa
kumpanya. Hindi kasama ang sampung tason na serbisyo sa komputasyon.
Kaugnay naman po sa inyong pangalawang katanungan kung may pananagutan ba ang inyong
kumpanya sa confiscated na driver’s license ninyo. Ayon sa ating civil code, sa mga pangyayari na tulad
ng motor vehicle mishaps o aksidente dulot ng sasakyan, ang naka rehistro na may ari ay ang itinuturing
na employer ng naka aksidenteng driver at ang employer ang pangunahing may pananagutan sa nagawa
ng driver. Sumakatuwid, ang driver’s license na kinumpiska dahil sa pagmamaneho mo ng elf ay
pananagutan ng iyong employer. Maraming salamat po!

DOLE

LEGAL TEAM

4. Hi, Magandang Araw! Kaugnay po sa inyong katanungan kung dapat nyo paba na bayaran ang hindi
natapos na seminar na inyong dinaluhan sa kadahilanan na kayo ay na terminate o tinaggal sa
company.

Ayon posa Sec. 9, Rule 1, Book III, Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang pagdalo sa
mga training na programa o seminars ay tinuturing na working time o kasama sa inyong trabaho at
dahil nga ito ay kasama sa oras ng pagtratrabaho, dapat maka tanggap ang empleyado ng kanilang
regular na sweldo o sahod para sa araw na iyon.

Sumakatuwid, dahil ang seminar na ito ay ni require ng inyong company, hindi ito dapat pang
bayaran kahit na kayo ay na tanggal sa trabaho. Maraming salamat po sa pag sulat.

DOLE
LEGAL TEAM

5. Magandang araw po, kaugnay po sa inyong katanungan kung may karapatan ba ang inyong
employer na palitan ang tinakdang panahon ng inyong pagtratrabaho na galling sa 8am-5pm
papuntang 9am-6pm. At kung may karapat din ba kayo na tumanggi o hindi pag sunod sa kautusan.

Ayon po sa ating labor code, meron po tayong tinatawag na Management Preroragative o


exklusibong karapatan ng isang kumpanya na ayusin ayon sa kanyang sariling pag papasya ang lahat
ng aspeto ng trabaho kasama na dito ang pag tanggap ng empleyado, asignatura sa trabaho, oras ng
trabaho at kung paano o dapat na gawin ang isang trabaho. Ayon din sa ating labor code, ang
kadalasan na oras ng pag tratrabaho ay hindi dapat lumagpas sa walong oras kada araw at ito ay
maari na mag simula sa ano mang oras ng particular na araw kasama na dito ang sabado o linggo
kung kinakailangan o ayon sa inyong employer.
Sumakatuwid, May karapatan ang inyong employer na baguhin ang inyong tinakdang oras ng
pagtratrabaho ngunit dapat hindi ito lalagpas sa walong oras kada araw. Sana po nakatulong po
kami sa inyo. Maraming salamat sa pag sulat.

DOLE
Legal Team

6. Good Day!. Regarding to your query of whether you can file any action against your employer for an
immediate termination without due process.

In the case of JAKA Food Processing v. Pacot, G.R. No. 151378, March 28, 2005, When the dismissal
is based on just cause under Article 288 of the labor code but the employer failed to comply with
the notice requirement, the Employee may claim for nominal damages for an amount of 30,000 or if
it is based on Authorized causes and failed to comply with the notice requirement, the amount of
nominal damages is 50,000.

In your case, since the employer failed to observe the written notice of termination at least one
month prior to his termination, thus you may file a case for damages against your employer for
non-observance due process or twin notice rule.

DOLE

LEGAL TEAM

7. Hi Good Day! Please see RULES AND REGULATIONS GOVERNING PRIVATE


RECRUITMENT AND PLACEMENT AGENCY FOR LOCAL EMPLOYMENT. Thank You

8. Hi! Good Day! Regarding to your query of whether the 1 week notice of termination would suffice.

According to our labor code, if the termination is the decision of the employer, it should be served
on the employee indicating that upon due considerations of all the circumstance, grounds have
been established to justify his termination, at least one month prior to his termination.

In your case, since there was an agreement to your employment contract that a one week notice is
sufficient notice. Therefore such agreement will prevail. Thank you.

DOLE
LEGAL TEAM
9. Good Day! This is regarding to your query whether your vacation leave with pay is commutable to its
money equivalent for your rendered services of 1 year and more.

Under the labor code, Every employee who has rendered at least one (1) year of service is entitled
to Service Incentive Leave (SIL) of five (5) days with pay. Service incentive leave may be used for sick
and vacation leave purposes. The unused service incentive leave is commutable to its money
equivalent at the end of the year.

In your case, the four days vacation leave, if unused should be converted into cash. Therefore, your
company is not right if forfeiting the four (4) days unused vacation leave. Thanik you for writing.

DOLE

LEGAL TEAM.

10. Hi! Good Day!, Regarding to your query about the withholding tax, we are sorry to inform you but
DOLE is not the proper agency for your concern. You may instead send your query to the Bureau of
Internal Revenue. Thank you.