Anda di halaman 1dari 6

UJIAN PENILAIAN 2/2018

SEJARAH TINGKATAN 2

NAMA: …………………………………………………………… KELAS : ………………

1. Dengan menggunakan pilihan jawapan yang disediakan di bawah, tuliskan nama tokoh-tokoh
yang mengemukakan pandangan tentang konsep Alam Melayu yang betul.

Abdul Hadi Haji Professor Emeritus Tan Sri Dato’


Alfred Russel Wallace
Hassan Pendeta (Dr.) Ismail Hussein

Profesor Emeritus Dato’ Nik Hassan


Profesor Dr. Ding Choo Ming
Shuhaimi Nik Abdul Rahman

Pendapat Tokoh
Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke
a) Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New
Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan
Alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi
b) yang luas meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan
Thailand
Dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja,
c) selatan Myanmar, Segenting Kra, Malaysia, Indonesia,
Brunei dan Filipina
Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga
d) Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan
Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea
Dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas
e) meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura,
selatan Thailand dan Filipina.
[10 markah]

2. Nyatakan aspek-aspek budaya serumpun Alam Melayu dalam peta bulatan di bawah.

Contoh:
Bahasa dan tulisan

a. b.

Aspek-aspek
budaya
serumpun
Alam Melayu
c. d.

e.

[10 markah]

1
3. Tuliskan nama kerajaan Alam Melayu dengan pernyataan yang betul.

Contoh: a. b.
Kerajaan Funan _______________ _______________
- terletak di Lembah - terletak di Selatan dan
- terletak di Lembah Sungai Mekong tengah Vietnam
Sungai Mekong
- wujud pada abad ke-9 - wujud pada abad
- wujud pada abad kedua
pertama - pusat kerajaan terletak
di Harihalaya - pusat kerajaan terletak
pusat kerajaan terletak di Inderapura
di Vyadhapura

c. d.
_______________ _______________
- terletak di Sungai Mas
Kerajaan - terletak di pantai barat
dan Sungai Bujang di Alam bahagian tengah Tanah
Melayu
- wujud pada abad
kelima
Melayu - wujud pada abad
- pusat kerajaan terletak keenam
di Sungai Mas dan - pusat kerajaan terletak
Pangkalan Bujang di Pangkalan

e. f.
_______________ _______________
- terletak di Lembah
- terletak di Sungai Musi,
Sungai Brantas, Jawa
Sumatera
Timur
wujud pada abad ke-7
- wujud pada abad ke-13
- pusat kerajaan terletak
- pusat kerajaan terletak
di Palembang
di Kota Trowulan

[12 markah]

4. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi kerajaan Alam Melayu.
Nyatakan nama pelabuhan bagi kerajaan Alam Melayu yang disenaraikan di bawah.

Sungai Mas dan Pangkalan Tuban, Sidayu, Gresik dan


Yasodharapura
Bujang Surabaya

Turan, Kam Ran, Sri Banoy


Oc Eo Palembang
dan Maliti

Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung


Rambutan, Bidor dan Sungai Siput

2
a) Kerajaan Funan
Pelabuhan : ____________________________________________

b) Kerajaan Champa
Pelabuhan : ____________________________________________

c) Kerajaan Srivijaya
Pelabuhan : ____________________________________________

d) Kerajaan Angkor
Pelabuhan : ____________________________________________

e) Kerajaan Majapahit
Pelabuhan : ____________________________________________

f) Kerajaan Kedah Tua


Pelabuhan : ____________________________________________

g) Kerajaan Gangga Nagara


Pelabuhan : ____________________________________________
[14 markah]

5. Masyarakat dalam Alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama.Asas struktur
ini terbahagi kepada kelas atasan (golongan memerintah) dan kelas bawahan (golongan
diperintah).
Lengkapkan rajah struktur sosial di bawah dengan jawapan yang betul.

Golongan
Pemerintah

Golongan
Diperintah

[8 markah]

3
6. Nyatakan agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat kerajaan Alam Melayu.

Agama dan
kepercayaan
masyarakat
kerajaan Alam
Melayu

[10 markah]

7. Padankan kerajaan berdasarkan maklumat yang berikut:

Pemerintah Fan Shih-man mengambil


a. peranan penting terhadap Kerajaan Srivijaya
perkembangan agama Buddha

Antara candi yang termasyhur yang


terdapat di kerajaan ini termasuklah
b. Kerajaan Champa
Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan
Candi Muara Takus

Aliran agama Buddha dan Hindu


c. Kerajaan Funan
disatukan dan dipanggil Tripaksa

Pemerintah Bhadravarman mendirikan


d. Kerajaan Majapahit
candi Hindu di Lembah Mi Son

[8 markah]

4
8. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berasaskan Sistem Pembesar Empat Lipatan.
Lengkapkan rajah sistem tersebut.

Sultan

[8 markah]

9. Pembesar berempat merupakan pembesar peringkat pusat yang merupakan tonggak utama
pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.
Senaraikan sekurang-kurangnya tiga (3) tugas dan tanggungjawab mereka.

-
Bendahara -
-

-
Penghulu -
Bendahari
-

-
Temenggung -
-

-
Laksamana -
-
[12 markah]

5
10. Pengislaman pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat
penyebaran Islam yang unggul di Alam Melayu pada abad ke-15.
Nyatakan cara penyebaran agama Islam di kerajaan Alam Melayu.

Pengislaman pemerintah

Cara
penyebaran
agama Islam

[8 markah]

- KERTAS SOALAN TAMAT –

Disediakan oleh, Disemak oleh,

…………………………………… ……………………………
(PN. SITI HASMAH BINTI MOHAMAD) (PN. INTAN SUHANA BT LAZIN@JIDIN)
Guru Mata Pelajaran Sejarah Ketua Panitia Sejarah

Anda mungkin juga menyukai