Anda di halaman 1dari 1

Tasikmalaya, 05 Maret 2018

Yth, Kepala Kantor BJB Syariah


Cabang Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kewajiban pemenuhan kelengkapan persyaratan EMIS Madrasah


Tsanawiyah Negeri 2 Tasikmalaya, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHSAN SAEFUN NUR, S.Pd.I


NIP : 198009052007101001
Pekerjaan : Guru PNS
Tempat Tugas : MTsN 2 Tasikmalaya
No KTP : 3205400509800001

Mengajukan permohonan untuk menscane surat-surat yang diperlukan ( SK) yang berada di BJB
Syariah Cabang Tasikmalaya untuk keperluan di atas.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

IHSAN SAEFUN NUR, S.Pd.I


N I P. 198009052007101001