Anda di halaman 1dari 54

CAKNA MINDA

PEMAHAMAN

PAPAN FIKIR /
PAPAN JENDELA /
PAPAN KREATIF
01 PAPAN FIKIR : TEKNIK KATA KUNCI

KIT PEMBELAJARAN SOKONGAN


PAPAN FIKIR :
TEKNIK KATA KUNCI BUKAAN
PAPAN FIKIR
SEPENUHNYA
PAPAN FIKIR
YANG
DISIMPAN
PAPAN FIKIR :
TEKNIK KATA KUNCI PAPAN FIKIR
DILIPAT

PAPAN FIKIR
YANG SEDANG
DIGUNAKAN
KIT
CAKNA MINDA
PEMAHAMAN

Kit Pemahaman Bukaan untuk saiz


01 dalam bekas 02 A4 (Ruang petikan)
Bukaan untuk Bukaan sayap
03 petikan, soalan 04 untuk aktiviti
dan aktiviti menulis kata kunci
pengukuhan atau isi penting
Bukaan
05 kanan dan Petikan
06 diletakkan di
kiri dibuka
atas papan fikir
KIT CAKNA MINDA
KIT PEMBELAJARAN SOKONGAN
KURIKULUM BAHASA MELAYU KSSR

MANUAL PENGGUNAAN
NAMA ALAT PAPAN FIKIR
NAMA TEKNIK KATA KUNCI
MASA 30 MINIT
• Membaca dan memahami petikan yang
OBJEKTIF dibaca.
• Mendapatkan kata kunci atau isi penting
daripada petikan
• Mengamalkan aktiviti dalam aktiviti
Ramai murid boleh membaca dalam pelbagai
SINOPSIS tahap pembacaan, Namun yang lebih penting
adalah memahami bahan atau petikan yang
dibaca. Masalah ketidakfahaman murid
disebabkan pelbagai faktor, Teknik ini
menekankan faktor visual, aktiviti dalam
aktiviti dan tumpuan ketika membaca.
Pencarian kata kunci ialah kaedah
mendapatkan kata kunci semasa membaca
petikan dengan menggerakkan penanda
plastik atau pembaris.
 Kad (dipotong mengikut saiz)
BAHAN/  Pelekat silikon atau ‘double side tape’
ALATAN  Penanda plastik atau pembaris
 Kain atau plastik
 Lembaran ‘zigzag’
 Borang analisis teks
 Petikan.
 Membaca petikan dengan teliti dan
memberi tumpuan
FOKUS  Memahami petikan dengan kaedah yang
KEMAHIRAN betul
 Mendapatkan kata kunci daripada
petikan yang dibaca
 Menjawab soalan pemahaman secara
lisan dan bertulis.
 Murid diberi lembaran ‘zig zag’.
 Murid diminta membuat sambungan
PROSEDUR titik-titik tanpa mengangkat pensel
PELAKSANAAN secara ‘zig zag’.
 Lembaran ‘zig zag’ yang kedua agak
sukar kerana murid perlu membulatkan
tanda bacaan.
 Murid juga dibimbing membaca petikan
secara ‘zig zag’.
 Murid mengaplikasi penggunaan ‘zig zag’
PROSEDUR dalam bacaan petikan.
PELAKSANAAN  Aktiviti membaca disulami dengan
aktiviti lain seperti menggarisi
perkataan, kotak, kurungan atau
bulatkan perkataan terpilih.
 Murid diminta supaya membulatkan
tanda bacaan dan perkataan yang
disukainya.
 Daripada perkataan yang dibulatkan,
murid diminta melaksanakan aktiviti
pengukuhan seperti membina ayat
secara lisan dan bertulis,
mengelasifikasi jenis perkataan, atau
mencari maksud perkataan.
 Guru membimbing murid untuk
kesediaan membaca
PRINSIP  Mulakan petikan yang mudah ke petikan
PELAKSANAAN yang lebih sukar
 Lakarkan zig zag tanpa petikan terlebih
dahulu
 Latihan di lembaran zig zag perlu
dilakukan beberapa kali
 Murid fokus dalam membaca petikan
 Murid digalakkan membaca soalan
pemahaman terlebih dahulu supaya zon
jawapan dapat dikenal pasti.
Baca petikan yang disediakan,kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya.
Kawan-kawan, boleh jelaskan kepada saya
panduan keselamatan ketika bersukan yang boleh
kita jadikan panduan untuk amalan kita bersama.

Boleh Danial. Secara umumnya, kita haruslah


berwaspada pada setiap masa dan ketika walaupun
di mana-mana kita berada khususnya di tempat
kita bermain. Berwaspadalah ketika bermain sama
ada di padang mahupun di gelanggang.

Yang penting ketika kita bermain, ada alatan sukan


yang berbahaya jangan sesekali diusik. Tiang-
tiang yang tinggi seperti tiang gol, jangan digayut.
Arahan-arahan yang ada haruslah dipatuhi dan
peraturan yang diberi perlu diturut.
Pastikan juga kawasan aktiviti bebas
daripada perkara berbahaya seperti lantai
yang licin dan tidak rata. Cara berpakaian
biarlah yang betul dan gunakan peralatan
yang sesuai serta ikut teknik yang betul
ketika menggunakan sesuatu alat.

Betul tu, Farah. Lakukan aktiviti memanaskan


badan dan menyejukkan badan sebelum dan
sesudah melakukan aktiviti. Penting tu untuk
keselamatan diri. Lakukan aktiviti mengikut
kemampuan dan yang penting pastikan aktiviti
dilakukan di bawah pengawasan guru.
Aktiviti Pengukuhan 1 : Teknik Kata Kunci

Analisis Teks
(dapatkan perkataan yang ada dalam teks sebagai
pengukuhan)
Kata Bantu

Aktiviti Pengukuhan 2 : Teknik Kata Kunci

Kata Sinonim Kata Antonim


Aktiviti Pengukuhan 3 : Teknik Kata Kunci

Kita haruslah berwaspada pada


setiap masa ketika bermain
sama ada di ……………...?

Nyatakan cara-cara menjaga


keselamatan diri semasa
melakukan aktiviti bersukan?
…………………………………………..
…………………………………………..

Jelaskan kepentingan menjaga


keselamatan ketika bersukan?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
02 PAPAN JENDELA : TEKNIK TETINGKAP
PAPAN JENDELA : TEKNIK TETINGKAP

TETINGKAP :
BACAAN PERENGGAN

TETINGKAP :
BACAAN BARIS AYAT

TETINGKAP :
BACAAN PERENGGAN &
BACAAN BARIS AYAT
KIT CAKNA MINDA
KIT PEMBELAJARAN SOKONGAN
KURIKULUM BAHASA MELAYU KSSR

MANUAL PENGGUNAAN
NAMA ALAT PAPAN JENDELA
NAMA TEKNIK TETINGKAP
MASA 30 MINIT
• Membaca dan memahami petikan yang
OBJEKTIF dibaca.
• Memberi tumpuan kepada ruang visual
yang ditentukan
• Mengamalkan aktiviti dalam aktiviti
Ramai murid boleh membaca dalam pelbagai
SINOPSIS tahap pembacaan. Namun yang lebih penting
adalah memahami bahan atau petikan yang
dibaca. Masalah ketidakfahaman murid
disebabkan pelbagai faktor. Teknik ini
menekankan faktor visual, aktiviti dalam
aktiviti dan tumpuan ketika membaca.
Tetingkap ialah kaedah yang digunakan
untuk menghadkan ruang visual ketika
aktiviti bacaan dijalankan
 Kad (dipotong mengikut saiz)
BAHAN/  Pelekat silikon atau ‘double side tape’
ALATAN  Kad tetingkap
 Kain atau plastik
 Petikan.
 Membaca petikan dengan teliti dan
memberi tumpuan
FOKUS  Memahami petikan dengan kaedah yang
KEMAHIRAN betul
 Menceritakan petikan yang dibaca
dengan yakin
 Menjawab soalan pemahaman secara
lisan dan bertulis
• Murid diberi kertas untuk membuat
sendiri tetingkap.
PROSEDUR • Murid menghasilkan tetingkap dengan
bimbingan guru.
PELAKSANAAN
• Guru boleh sediakan tetingkap untuk
menjimatkan masa.
• Setelah kad tetingkap siap, murid boleh
mengaplikasi penggunaannya di atas
petikan yang diberi.
• Murid membaca petikan yang diberi,
perenggan demi perenggan menggunakan
kad tetingkap.
PROSEDUR
• Murid juga dibimbing membaca petikan
PELAKSANAAN dengan menggunakan tetingkap
• Murid hanya fokus kepada ruang visual
yang disediakan.

PRINSIP • Guru membimbing murid untuk kesediaan


PELAKSANAAN membaca
• Mulakan petikan yang mudah kepada
petikan yang lebih sukar
• Gerakkan tetingkap pada petikan
mengikut tahap kebolehan murid
• Murid boleh menggunakan tetingkap
perenggan atau tetingkap ayat
• Murid fokus dalam membaca petikan.
• Baca dan fahamkan bahan bacaan.
• Garisi perkataan atau frasa yang
berkaitan dengan jenis kata yang
diperlukan.
• Kenal pasti jawapan dan tulis jawapan
pada ruang jawapan.
• Sebagai pengukuhan, bina ayat
berdasarkan jenis kata yang diperoleh.
Sebagai seorang murid, apatah lagi pengguna
jalan raya, kita mestilah sentiasa berdisiplin dan
mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya.
Jalan raya merupakan laluan utama kenderaan
seperti kereta, lori, bas, motosikal dan basikal
malahan juga untuk pejalan kaki. Jalan raya
mempunyai peraturan yang tersendiri supaya semua
pihak dapat menggunakannya dengan selesa, baik
dan selamat.
Berhati-hatilah di jalan raya. Keselamatan di jalan
raya tanggungjawab kita bersama. Hargailah nyawa
kita
1 Berdasarkan pernyataan senaraikan :-

a) Kata bilangan
b) Kata sendi nama
c) Kata bantu
d) Kata hubung
e) Kata adjektif
f) Kata kerja

2 Dengan bimbingan guru, bina ayat bagi


setiap aspek kata yang dinyatakan.
JENIS KATA CONTOH
Kata bilangan
Kata sendi
Kata bantu
Kata hubung
Kata adjektif
Kata kerja

Tulis ayat berdasarkan jenis kata yang diperoleh


1
2
3
4
Aktiviti Pengukuhan 4 : Teknik Tetingkap

Sebagai pengguna jalan raya, kita


mestilah sentiasa ………………………
dengan mematuhi peraturan jalan raya.

Mengapakah jalan raya mempunyai


peraturan yang perlu dipatuhi?
…………………………………………..………
…………………………………………………..

Berdasarkan gambar, terangkan satu cara


yang boleh kita lakukan untuk menjaga
keselamatan diri ketika berada di jalan Jawab soalan
raya? yang
…………………………………………………………… disediakan.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
03 PAPAN KREATIF : TEKNIK ILUSTRASI
PAPAN KREATIF : TEKNIK ILUSTRASI

A
B A

A A
C
PAPAN KREATIF : TEKNIK ILUSTRASI

ILUSTRASI ILUSTRASI
PETIKAN

ILUSTRASI ILUSTRASI
AKTIVITI PENGUKUHAN

PENGGUNAAN PAPAN KREATIF :


TEKNIK ILUSTRASI
KIT CAKNA MINDA
KIT PEMBELAJARAN SOKONGAN
KURIKULUM BAHASA MELAYU KSSR

MANUAL PENGGUNAAN
NAMA ALAT PAPAN KREATIF
NAMA TEKNIK ILUSTRASI
MASA 30 MINIT
• Membaca dan memahami petikan yang
OBJEKTIF dibaca.
• Menggambar perkataan yang dibaca
( sukar, unik, biasa dilihat dan lain-lain )
• Mengamalkan aktiviti dalam aktiviti
Ramai murid boleh membaca dalam pelbagai
SINOPSIS tahap pembacaan, Namun yang lebih penting
adalah memahami bahan atau petikan yang
dibaca. Masalah ketidakfahaman murid
disebabkan pelbagai faktor, Teknik ini
menekankan faktor visual, aktiviti dalam
aktiviti dan tumpuan ketika membaca.
Melakar perkataan yang digemari atau sukar
atau únik’ akan dapat membantu
meningkatkan pemahaman murid. Bilangan
illustrasi bergantung kepada tahap
kebolehan dan pencapaian murid
 Kad (dipotong mengikut saiz)
BAHAN/  Pelekat silikon atau ‘double side tape’
ALATAN  Kad tetingkap
 Kain atau plastik
 Petikan
 Lembaran ilustrasi
 Petikan
 Membaca petikan dengan teliti dan
memberi tumpuan
FOKUS  Memahami petikan dengan kaedah yang
KEMAHIRAN betul
 Menceritakan petikan yang dibaca
dengan yakin
 Menjawab soalan pemahaman secara
lisan dan bertulis
• Murid diberi lembaran illustrasi
• Murid diminta membuat illustrasi
PROSEDUR berdasarkan beberapa perkatan pilihan.
• Murid dibimbing untuk melengkapkan
PELAKSANAAN
lembaran illustrasi.
• Murid membaca petikan yang diberi,
perenggan demi perenggan sambil
membuat lakaran.
• Murid juga dibimbing bercerita
berdasarkan membaca petikan
• Murid diminta supaya membulatkan
PROSEDUR
perkataan yang disukainya.
PELAKSANAAN • Daripada perkataan yang dibulatkan,
murid diminta melukis diatas gambar
perkataan yang dipilih.

PRINSIP • Guru membimbing murid untuk kesediaan


PELAKSANAAN membaca
• Mulakan petikan yang mudah ke petikan
yang lebih sukar
• Lakarkan gambar berdasarkan petikan
• Murid fokus dalam membaca petikan
• Baca dan fahamkan bahan bacaan.
• Garisi perkataan atau frasa yang
Baharu serta perkataan yang tidak
difahami maknanya.
• Lukiskan atau gambarkan perkataan/
frasa tersebut dalam bentuk ilustrasi.
• Sebagai pengukuhan, bina ayat
berdasarkan jenis kata yang diperoleh.
Riang hatiku….badan bertuah…
Punya teman yang comel dan manja,”

Begitulah hubungan Sang Semut dan Sang Tikus. Kedua-


duanya bersahabat baik, seperti isi dengan kuku. Semut
tinggal di pangkal pokok mana kala tikus pula tinggal di
celah-celah lubang yang terdapat pada pokok tersebut.
“Sang Tikus…tidak lama lagi hujan akan turun. Marilah
kita mencari makanan sebagai persediaan ketika musim
hujan. Jangan amalkan sikap malas berusaha kamu itu”.

“Jangan bimbang, hujan tidak akan turun. Makanan


yang tersimpan masih banyak lagi. Saya tunggu hujan turun
dahulu” kata Sang Tikus tanpa mempedulikan ingatan Sang
Semut.
Sang Semut bekerja keras mengumpul makanan. “Kalau
hujan turun, makanan akan dihanyutkan air, semua binatang
tidak boleh mencari makanan, binatang-binatang akan mati
kelaparan,” bisik hati Sang Semut.

Beberapa hari kemudian hujan turun dengan lebat. Tikus


mula berasa sangat bimbang. Hujan itu turun tidak berhenti-
henti. Tempat tinggal tikus mula dipenuhi air.

Masa berlalu dan bekalan makanan Sang Tikus telah habis.


Sang Tikus tidak boleh keluar untuk mencari makanan. “Baik
aku berjumpa dengan Sang Semut. Tentu Sang Semut ada
makanan,” bisik hati Sang Tikus.

“Maafkan aku SangTikus. Makanan yang aku simpan ini


hanya untuk beberapa hari sahaja. Aku tidak dapat membantu
kamu Sang Tikus,” jawab Sang Semut.
Sang Tikus berasa sangat sedih. Sang Tikus menyesal
dengan sikapnya yang leka dan tidak mahu mendengar
nasihat. Akhirnya Sang Tikus pun mati kelaparan dan
kesejukan.
PERKATAAN ILUSTRASI
Mengapakah Sang Tikus tidak
mahu mencari makanan ?

Apakah yang dilakukan


oleh Sang Tikus apabila
makanannya
kehabisan?

Perumpamaan “seperti isi dengan


kuku” dalam petikan membawa
maksud ……………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
PERKATAAN/
ILUSTRASI AYAT
FRASA
TIPS PEMBELAJARAN
01 02
BACA & FAHAMKAN BACA SOALAN DENGAN
BAHAN BACAAN. GARISI TELITI & KENAL PASTI
AYAT ATAU PERKATAAN KUNCI SOALAN/KEHENDAK
YANG PENTING SOALAN

FIKIR SECARA MENDALAM BAGI


03
SOALAN KBAT
KENAL PASTI JAWAPAN GUNA AYAT YANG
& TULIS JAWAPAN 05 GRAMATIS, EJAAN
04 PADA RUANG SERTA TANDA BACA
JAWAPAN YANG BETUL & TEPAT

06 BACA SECARA BERFOKUS MENGGUNAKAN


PLASTIK PENANDA
SEDERAP MENGGARAP KECEMERLANGAN
Selamat Berbengkel
Kerjasama anda amat
dihargai dan diucapkan
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai