Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENILAIAN KURSUS KARISMA

A) Sila berikan penilaian anda mengenai kefahaman aspek kemahiran SEBELUM dan
SELEPAS mengikuti kursus ini:

SKALA:

1 - Sangat lemah 2 – Lemah 3 - Baik 4 – Cemerlang

Bil Perkara Skala


A KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH
1 Sebelum menyertai program 1 2 3 4
2 Selepas menyertai program 1 2 3 4

B KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN


1 Sebelum menyertai program 1 2 3 4
2 Selepas menyertai program 1 2 3 4

C KEMAHIRAN KEPIMPINAN
1 Sebelum menyertai program 1 2 3 4
2 Selepas menyertai program 1 2 3 4

D KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1 Sebelum menyertai program 1 2 3 4
2 Selepas menyertai program 1 2 3 4
B) Berikut ialah TAHAP PERUBAHAN yang dialami oleh anda setelah mengikuti
program. Nyatakan TAHAP PERUBAHAN TERHADAP DIRI ANDA khususnya
berkaitan dengan perkara berikut:

1 2 3 4
Amat Tidak Tidak Meningkat Amat
Meningkat Meningkat Meningkat

Bil Perkara Skala


1 Tahap KEYAKINAN DIRI setelah mengikuti
kursus 1 2 3 4
2 Tahap KEUPAYAAN DIRI setelah mengikuti
kursus 1 2 3 4
3 Tahap ETIKA dan MORAL/AKHLAK yang perlu
ada pada seorang pengawas setelah mengikuti
kursus 1 2 3 4
4 Tahap KESIAPSEDIAAN DIRI untuk bertugas
sebagai seorang pengawas setelah mengikuti
kursus 1 2 3 4

 Pada keseluruhannya kursus ini adalah *berjaya dan bermanfaat / tidak


berjaya dan tidak bermanfaat terhadap tugasan saya sebagai seorang
pengawas.
(*potang pada yang tidak berkenaan)

 Ulasan peserta: