Anda di halaman 1dari 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TEMPLAT GURU KELAS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara
automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


Tahap Penguasaan yang akan dimasukkan ke dalam Templat Pelaporan Gabungan 2018 ini adalah Tahap Penguasaan
Keseluruhan sahaja dari semua mata pelajaran yang diambil oleh murid bagi kelas berkenaan sahaja.
SEKOLAH : SK PUTRAJAYA TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) GABUNG : GURU KELAS
ALAMAT : JALAN PRESINT 16, PUTRAJAYA
: WILAYAH PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

NAMA GURU: PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM


KELAS: 2 BISTARI NAMA GURU BESAR / PENGETUA: EN SULAIMAN MUSA

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 17
NO. MY KID / NO.
BIL NAMA MURID JANTINA
SURAT BERANAK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS
1 AHMAD ADLI BIN ALI 123456-78-9123 L 3 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
LOGO
SEKOLAH
NAMA MURID : AHMAD ADLI BIN ALI
KELAS : 2 BISTARI
JANTINA: L
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
SEKOLAH : SK PUTRAJAYA
JALAN PRESINT 16, PUTRAJAYA
WILAYAH PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA

TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang
BAHASA
1 3 sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas
MELAYU
tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

BAHASA
2 4 Pupil works towards exceeding expectations for the curriculum target.
INGGERIS

10

11

12
TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN

ULASAN TAMBAHAN
(Jika ada) :

…………………………………………………………
EN SULAIMAN MUSA PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM
NAMA GURU BESAR / PENGETUA: NAMA GURU:
SK PUTRAJAYA SK PUTRAJAYA
PENYATAAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
BIL MATA PELAJARAN
1 2 3 4

1 BAHASA ARAB Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
secara sedar (awareness – memperolehi kemahiran melalui sesi pembelajaran secara langsung tetapi Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
bersedia untuk mempraktikkannya dengan bimbingan guru. belum mencapai tahap konsisten). secara konsisten. secara konsisten dan menepati situasi (secara beradab, mengikut kehendak guru, arahan atau soalan).

மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமம மமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம.


மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
2 BAHASA TAMIL மமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமம. மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம.
மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம. மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம.

3 BAHASA CINA 学生语文能力尚未达标,学习表现处于初学者的阶段。 学生语文能力有限,学习表现必须改进,才能达到学习标准的要求。 学生语文学习表现处在最基础的阶段。 学生的语文能力一般,学习表现尚令人满意。

4 BAHASA INGGERIS Pupil hardly achieves the curriculum target even with a lot of Pupil is on track to achieve the curriculum target. Pupil achieves expectations for the curriculum target. Pupil works towards exceeding expectations for the curriculum target.
support.

Kaanu momuhondom kawagu koilaan di norongou, nokito toi


BAHASA ko' nabasa'. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di Kaanu momuhondom om mangarati' koilaan di norongou, nokito toi ko' nabasa'. Koilaan di Kaanu mangarati' om momoguno koilaan di norongou, nokito toi ko' nabasa'. Koilaan di polombuson, Kaanu mongompuri om momoguno koilaan mantad nunu i norongou, nokito toi ko' nabasa'. Koilaan di
5 KADAZANDUSUN posuaton au' poingonop. Pomogunaan boros Kadazandusun di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kosudong om olinuud. Pomogunaan boros Kadazandusun patahakon toi ko' di posuraton kotunud om olinuud. Pomogunaan boros Kadazandusun di giigina', polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud, oulud om olinuud. Pomogunaan boros
au' poingonop. di songgisom, kosudong om olinuud. kotunud om olinuud. Kadazandusun di tawasi', kotunud, ouluud om olinuud.

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat
kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai
6 BAHASA MELAYU memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa. dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan kemahiran berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam
kemahiran bahasa. dalam kemahiran bahasa. kemahiran bahasa.

Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti beseling amat, Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti jelan, sidaulih ngena pengelandik befikir ti kratif enggau Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti manah, sida ulih ngena pengelandik befikir ti kreatif
7 BAHASA IBAN sida pelu mayuh diberi latih, diembing, dibantu ba pengelandik Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti baruh, sida agi pelu dibantu ba pengelandik bahasa. kritis ba pengelandik bahasa. enggau kritis,nembiak nemu ngati kediri lebuh belajar kediri ba pengelandik bahasa.
bahasa.

Murid boleh:
1. Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik. Murid boleh: Murid berupaya: Murid berupaya:
2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk 1. Menerangkan pengetahuan asas matematik. 1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik. 1. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
8 MATEMATIK mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan 2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik. 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik. 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
bimbingan. 3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik. 3. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi. 3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam
Matematik dengan bimbingan.

9 PENDIDIKAN MORAL Mengetahui perkara asas berkaitan dengan nilai yang dipelajari. Memahami dan memberi maklum balas berkaitan dengan nilai yang dipelajari. Menghubungkait dan mengaplikasi nilai yang dipelajari. Mengenal pasti dan mempamerkan emosi berkaitan dengan nilai yang dipelajari.

10 PENDIDIKAN KESENIAN Mengetahui perkara asas dan kemahiran seni. Memahami pengetahuan asas dan kemahiran asas seni. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran kesenian dalam aktivtiti penerokaan dan amali seni. Menganalisis karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni.

Buleh kigunak neungkap de senang prasa de had asas de Mampu kipaham ru senang ma de kicerngai ru kibacak ru kicerita nej kigunak nekate lilei. Kep kipaham ayat-ayat ru neungkap de senalo bigunak de bekanaet ru bidang relevan paleng de rek Kep kipaham makne utama de senalo kikenjip kateh kerenjak, sekulah, parik, ru kilek-kilek nej. Buleh
11 BAHASA SEMAI betenuju ha keperlu lilei. Mampu kigunak maklumat ju belwal tu tenules.Mampu ki ekspres dirik ilei secare spuntan, lancar ru ( cuntoh maklumat peribadi ru peringak de had asas, belik-belah, geograpi tenempat ru kerenjak). kihadapi bebegei situasi de mungken kihol mase kateh was ku belok bahase ajeh bigunak.
Kep kipekenal dirik lilei ru mai kilek ru buleh kitanyak ru kijawab tepat kigunak nekate lilei. Buleh kibengwal ru care de senang tentang perkare-perkare biase ru rutin. Kep kihasel teks besambong senang tentang topik-topik de na biase atao penenteng peribadi.
senual tentang maklumat peribadi kigunak ayat de senang.

Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada
12 PENDIDIKAN ISLAM dalam setiap kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing. yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam kehidupan harian. kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya
masing-masing. dalam kehidupan harian.

Boleh meniru kemahiran asas yang ditunjukkan atau melakukan Boleh melakukan kemahiran pergerakan dan menyatakan dengan ringkas atau menterjemahkan
kemahiran yang asas atau tahu perkara asas tentang sesuatu
kemahiran yang akan dilakukan melibatkan kesedaran ruang pengetahuan tentang kemahiran dalam bentuk penerangan atau pergerakan melibatkan kesedaran Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip mekanik dan strategi
dan kualiti pergerakan; pergerakan lokomotor dan bukan ruang dan kualiti pergerakan; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; kemahiran manipulasi; semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; kemahiran manipulasi; rangkaian Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip mekanik dan strategi
lokomotor; kemahiran manipulasi; rangkaian pergerakan asas rangkaian pergerakan asas dalam pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan pergerakan pergerakan asas dalam pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; kemahiran manipulasi; rangkaian
dalam pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan haiwan, asas imbangan dan putaran; keyakinan dan keselamatan dalam air melalui akuatik asas atau imbangan dan putaran; keyakinan dan keselamatan dalam air melalui akuatik asas atau bermain pergerakan asas dalam pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas
pergerakan haiwan, asas imbangan dan putaran; keyakinan dan bermain permainan tradisional Galah Panjang dan Teng-Teng dan kemahiran asas pandu arah dalam permainan tradisional Galah Panjang dan Teng-Teng dan kemahiran asas pandu arah dalam rekreasi imbangan dan putaran; keyakinan dan keselamatan dalam air melalui akuatik asas atau bermain
keselamatan dalam air melalui akuatik asas atau bermain rekreasi dan kesenggangan. dan kesenggangan. permainan tradisional Galah Panjang dan Teng-Teng dan kemahiran asas pandu arah dalam rekreasi
PENDIDIKAN JASMANI permainan tradisional Galah Panjang dan Teng-Teng dan dan kesenggangan.
13 DAN PENDIDIKAN kemahiran asas pandu arah dalam rekreasi dan kesenggangan. Boleh melakukan pelbagai aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan dengan bimbingan Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti
KESIHATAN guru serta menyatakan kesan memanaskan badan terhadap kadar pernafasan dan kadar nadi. memanaskan badan, menyejukkan badan, dan melakukan senaman meningkatkan kecergasan fizikal Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti
Boleh melakukan aktiviti yang menggunakan pergerakan Boleh menyatakan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan. berdasarkan kesihatan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot serta memanaskan badan, menyejukkan badan dan melakukan senaman meningkatkan kecergasan fizikal
Boleh melakukan kemahiran asas senaman meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan menyatakan kesan senaman terhadap tubuh badan. berdasarkan kesihatan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot dengan
lokomotor untuk memanaskan badan serta pergerakan bukan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan komposisi badan. lakuan yang betul atau turutan yang betul atau mengikut prosedur yang betul.
lokomotor untuk menyejukkan badan. Boleh menyatakan kesan senaman pada jantung dan kadar pernafasan serta menamakan otot-otot Murid berupaya mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam mengurus kesihatan dan
Boleh mencatat tinggi dan berat badan serta menyatakan
bentuk badan. utama yang terlibat semasa melakukan senaman. keselamatan diri. Murid berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan kesihatan bagi meningkatkan
Boleh menyatakan masalah kesihatan yang berkaitan dengan berlebihan berat badan. pengurusan penjagaan diri, kesihatan dan keselamatan diri.
Murid mengetahui kepentingan literasi kesihatan dalam Murid memahami kepentingan literasi kesihatan dalam mengurus kesihatan dan keselamatan diri.
mengurus kesihatan dan keselamatan diri.

14 SAINS Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut di Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan mudah dengan jujur Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah secara
serta menunjukkan minat. samping menunjukkan sifat ingin tahu. serta merekod data dengan tepat. bersistematik serta berani mencuba.
5 6

Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
secara konsisten, menepati situasi dan sukarela. secara konsisten, menepati situasi dan mithali (menjadi contoh).

மமமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமம மமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமம.
மமமமமமமமமம மமமமம, மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமம
மமமமமமமமமம மமமமம, மமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமம மமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமம மமமமமம
மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம. மமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம. மமமமமமம மமமமமமமமமமமமமமம மமமமமமம மமமமமம. மமம மமமமமமமமமமமமம
மமமமமமமம மமமமமமமமமம மமமமமமமம மமமமமமம மமமமமமம மமமமமம.

学生的语文能力比一般为佳,学习表现良好。 学生的语文能力优良,表现稳定,可以成为其他同学的学习对象。

Pupil is on track to exceed expectations of the curriculum target. Pupil exceeds expectations of the curriculum target.

Kaanu mongompuri, manahang om mongulud koilaan mantad nunu i norongou, nokito toi ko' nabasa'.
Kaanu momoguno koilaan di noompuri om natahang mantad nunu i norongou, nokito toi ko' nabasa'. Koilaan di polombuson toi ko' patahakon opinto, kirati', oulud, olinuud, popokito woyo' pomusarahan
Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud, olinuud om popokito di takawas om momoguno idea sondii'. Pomogunaan boros Kadazandusun di nokoinuntu, oulud om
woyo' pomusarahan di takawas. Pomogunaan boros Kadazandusun di akawas, oulud om olinuud. olinuud.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang
berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan,
dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa. mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam
kemahiran bahasa.

Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti tinggi, sida ulih ngena pengelandik befikir ti kreatif
enggau kritis,nembiak nemu ngati kediri maya belajar, ngembuan pengelandik bahasa ti tinggi. , ulih Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti lati, sida ulih ngena pengelandik befikir ti kreatif enggau
meri idea ti terang, bekomunikasyen enggau efektif, ngena penemu bahasa ti lebih kompleks, kritis,nembiak ulih ngati kediri maya belajar, ngembuan pengelandik bahasa ti lati serta konsisiten,
ngembuan pengelandik befikir ti kritis serta kreatif, sereta ngamalka chara belajar ti kendiri ba efektif enggau konfident, ngamalkan chara belajar kediri serta nyadi model teladan ke nembiak bukai.
pengelandik bahasa.

Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
pelbagai strategi 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
penyelesaian masalah. 3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks. seharian serta
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.
pembelajaran.

Menghayati dan melaksanakan nilai yang dipelajari dalam kehidupan harian. Menghayati dan mengamalkan nilai yang dipelajari secara tekal serta boleh dicontohi.

Menilai karya seni menggunakan pengetahuan dan kemahiran seni. Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan seni yang inovatif.

Kep kipaham idie-idie utame teks ku harim nar topik konkret ru abstrek, temasok benincang teknikal Mampu kipaham bebegei teks de lebeh cereg ru kikeal makne tesirat. Mampu kiekspres dirik ilei secare
kateh bidang ru kenukhos.Kep kiinteraksi ru tahap nepaseh ru spuntan de kibeh interaksi de senalo ru spuntan.Mampu kigunak laras bahase de bebegei ha tenuju susiel ru ekademik ru propesenel.
penutor jati. Buleh kijadik teladan ru cuntoh de bor nu kawat- kawat serte kitulug nai petinkat nebuleh kateh
belajar.

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada
kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari. kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta mempamirkan ciri-ciri
kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep pergerakan, prinsip mekanik dan strategi
semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; kemahiran manipulasi; rangkaian Boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea kreatif tersebut dalam kemahiran dan
pergerakan asas dalam pergerakan berirama; gimnastik asas yang melibatkan pergerakan haiwan, asas boleh menunjuk cara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkan amalan kesukanan dan boleh
imbangan dan putaran; keyakinan dan keselamatan dalam air melalui akuatik asas atau bermain mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan melibatkan konsep
permainan tradisional Galah Panjang dan Teng-Teng dan kemahiran asas pandu arah dalam rekreasi pergerakan; kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor; kemahiran manipulasi; pergerakan berirama;
dan kesenggangan. gimnastik asas; dan akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan.
Boleh membandingkan berat dan tinggi sendiri dengan carta pertumbuhan normal dengan bimbingan Boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea kreatif tersebut semasa melakukan
guru. aktiviti memanaskan badan, menyejukkan badan dan senaman meningkatkan kecergasan fizikal
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti berdasarkan kesihatan dan boleh menunjuk cara sesuatu aktiviti kecergasan atau senaman secara
memanaskan badan, menyejukkan badan dan melakukan senaman meningkatkan kecergasan fizikal tekal, mempamerkan amalan kesukanan dan boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya
berdasarkan kesihatan mengikut komponen kapasiti aerobik, kelenturan dan daya tahan otot dalam hidup sihat untuk kesejahteraan.
situasi baharu secara positif dengan lakuan yang betul dan tekal atau mengikut prosedur yang
sistematik serta mempamerkan amalan kesukanan. Murid berupaya menyampaikan maklumat berkaitan kesihatan dan keselamatan diri kepada ahli
keluarga, rakan sebaya dan masyarakat dalam meningkatkan literasi kesihatan, kesejahteraan hidup
Murid berupaya menilai kemahiran kecekapan psikososial yang bersesuaian dalam mengurus kesihatan serta jangka hayat panjang dan berkualiti.
dan keselamatan diri.

Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah
dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan tabah. inovatif serta bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Sekolah: SK PUTRAJAYA Guru Kelas:
Kelas: 2 BISTARI PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 0 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID


PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Sekolah: SK PUTRAJAYA Guru Kelas:
Kelas: 2 BISTARI PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM
0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID