Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN PENULISAN JURNAL PRAKTIKUM

Isu Yang Difokuskan

1. Guru Pelatih perlu mengenal pasti isu / peristiwa / masalah yang difokuskan.
2. Isu tersebut boleh dikenal pasti melalui pemerhatian ketika praktikum dilaksanakan.

Contoh Penulisan Isu Yang Difokuskan :

Saya menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran di kelas Tahun 2 Dedikasi. Saya mendapati ketika set
induksi dijalankan, tumpuan pelajar adalah memuaskan, namun setelah sesi pengajaran dan pembelajaran
berjalan selama 15 minit, saya mendapati murid mulai hilang tumpuan dan berasa bosan terhadap pengajaran
yang saya sampaikan. Terdapat seramai hampir 10 orang murid telah dikenal pasti tidak dapat memberi
tumpuan sepenuhnya terhadap sesi pengajaran saya pada hari tersebut.

Muka Surat 1