Anda di halaman 1dari 3

Nama : _____________________________________ Tingkatan :_____________________

Kemahiran : membaca Aspek : seni bahasa

a) Arahan soalan :
Anda diminta untuk melengkapkan sinopsis cerpen “Menuai Emas” di bawah dengan
menggunakan perkataan yang sesuai.

graduan arwah usia sawah pemaju berteknologi estet


perumahan
Berpakat petani terdaya konflik dituai bertekad realiti
moden

Alif, seorang _____________ jurusan ekonomi memilih untuk menjadi


_____________ dan mengusahakan _____________ peninggalan
_____________ayahnya. Walau bagaimanapun, keputusannya itu mendapat
tentangan hebat daripada penduduk kampung serta wujud _____________ apabila
tanah sawah di kampung mereka mahu dibeli untuk dijadikan taman perumahan.
Ramai penduduk kampung yang _____________ mahu menjualkan tanah mereka
kerana tidak _____________ untuk mengerjakan sawah akibat _____________
yang telah lanjut.

Alif tetap _____________ untuk mengusahakan tanah dua petak peninggalan


arwah ayahnya. Dengan takdir Tuhan, _____________ membatalkan tawaran
mereka dan Alif pun mengemukakan cadangannya untuk mewujudkan
_____________ padi yang moden serta _____________ canggih. Estet padi itu
menjadi _____________ dan berbuah lebat, hanya menunggu masa untuk
_____________

b) Arahan soalan :
Berdasarkan daripada sinopsis cerpen “Menuai Emas” diatas jawab soalan-soalan berikut.

1) Siapakah watak utama dalam cerpen “Menuai Emas”?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) Nyatakan 3 perwatakan watak utama dalam cerpen “Menuai Emas”?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3) Berikan maksud setiap perkataan berikut dengan mudah dan tepat.

Perkataan Maksud
i) Graduan
Ii) Arwah
iii) Konflik
Iv) Realiti
v) Bertekad
vi) Berteknologi

Arahan soalan berformat pt3 : Cerpen “Menuai Emas”


Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan - soalan
yang berikutnya dengan menggunakan ayaf anda sendiri.

"Niat kamu nak jadi petani memang sangat baik, Alif. Tapi apa usaha kamu? Dua petak ,;ita betul-betul di
tengah, sedangkan petak kiri kanan scmua sudah nak dilepaskan dek tuan masing-masing."

Lagi, emak bersuara lirih.

"Ada beberapa tuan tanah yang belum setuju. Pak Nik yang berselang dua petak dengan kita masih
bersikap tunggu dan lihat. Tuk Ketua juga. Mak Lang Munah pun masih berfikir. Kita masih boleh pujuk mereka."

Alif berusaha untuk tenang. Dia mencongak-congak dalam kepala. Wajah-wajah tua itu terbayang dalam
minda. Semua warga emas itu memang sudah tidak berkudrat hendak mengerjakan tanah. Bukan mereka
sahaja, malah majoriti tuan tanah sudah angkat bendera putih. Alif faham jika tuan tanah kalangan warga emas
itu sudah terlalu letih. Tiada waris yang sudi menyambung tugas mereka. Anak-anak mereka kebanyakannya
sudah berhijrah ke bandar menjadi warga industri di kilang yang terus bercambah. Lalu apabila ada yang datang
menawarkan sesuatu, pasti tawaran itu sukar ditolak.

Wajah Abang Man datang mendadak menyerang benak. Dua petak sawah Alif bersempadan dengan petak
Abang Man. Jika dia enggan melepaskan petaknya, petak Abang Man juga akan bermasalah. Dia faham jika
Abang Man naik angin dengannya. Dia tidak marah jika Abang Man kata dia menolak kemajuan. Tetapi apa pula
usahanya mahu memahamkan Abang Man bahawa dia sendiri sedang mengerjakan sesuatu yang juga
dinamakan kemajuan?

(Dipetik daripada cerpen "Menuai Emas", antologi Baik Budi, Indah Bahasa,
Tingkatan 2, Arah Pendidikan Sdn. Bhd.)

1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan majoriti tuan Tanah sudah mengangkat


bendera putih? [3 markah]

___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
________-
___________________________________________________________________________

2) Berdasarkan petikan cerpen di atas, nyatakan dua perwatakan Alif. [3 markah]

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

3) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menggalakkan generasi muda


menceburi bidang pertanian? [4 markah]

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________

Nama : _____________________________________ Tingkatan :_____________________


Kemahiran : menulis

Lengkapkan karangan berita dibawah dengan manggariskan jawapan yang betul.


Tulis semula karangan ini di dalam sehelai kertas.

Pembangunan Demi Pendidikan Generasi Abad 21.

BUKIT INDAH , Rabu – SMK Taman Bukit Indah telah mengadakan (acara / majlis /
program) perasmian bangunan baru. Bangunan baru yang memang diperlukan oleh semua
murid demi pembelajaran dan pengajaran yang berteraskan Abad 21.

Majlis ini bermula (dari / pada / kepada) pukul 8.00 pagi. Ia (dirasmikan / dibukakan /
dimulakan) oleh Pengarah Pejabat Pendidikan Negeri Johor bersama Tuan Pengetua SMK
Taman Bukit Indah. Majlis itu telah dimulakan dengan (huraian / ucapan / syarahan) Tuan
Pengetua, Tuan Haji Shahlal bin Saiko . Menurut beliau, bangunan ini (dibina / direka /
dibuat) untuk (mengisi / memuat / menampung) bilangan murid yang semakin bertambah di
sekitar Bukit Indah ini.

Majlis telah (ditambahkan / diteruskan / dilanjutkan) dengan ucapan Tuan Pengarah


Pejabat Pendidikan Negeri Johor. (Dalam / Pada / Di) ucapannya, beliau menyeru murid-
murid belajar dengan (bersusah-susah / bersungguh-sungguh / berhati-hati) seiring dengan
pembangunan negara yang (menginginkan/ memahukan/ memberitahu) generasi yang
boleh (tidur/ lari/ berfikir) dengan kreatif dan kreatis. Di zaman yang semakin (mundur
/belakang/ maju) banyak persaingan yang perlu dilihat dengan lebih serius tanpa mengira
agama, bangsa mahupun kaum.

Majlis ini (dimeriahkan / dicantikkan / dibesarkan) lagi dengan persembahan


kebudayaan. (Dalamnya / Bagainya / Antaranya) ialah tarian zapin, pukulan gendang 24 dan
nyanyian lagu-lagu tradisional yang disampaikan oleh murid-murid SMK Taman Bukit Indah.
Para hadirin telah kagum dengan (nakal / sikap / bakat) murid-murid itu yang sangat (buruk/
teruk/ luar biasa). Para hadirin yang hadir turut disajikan dengan juadah makanan yang
pelbagai jenis mengikut kaum. Majlis itu (bertutup / berakhir / berhenti) pada jam 2.00
petang.