Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran

Tahun : 2 Bestari Bidang : Menggambar (Lukisan) Bahan Bantu Belajar

Masa : 60 minit Tema dan tajuk : Pemandangan (Garisan) Alat: tiada


7.30 – 8.30
Matapelajaran :
DSV
Standard 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresiasi kreatif 1.4 Apresiasi Seni Bahan: Kertas lukisan

Kandungan : 1.1.1 Unsur seni 1.2.1 1.3.1 1.4.1 Pensel warna, pensel

1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2 HB, oil pastel

1.1.1.2 1.2.1.2 1.3.3

1.1.1.3 1.2.2

1.1.1.4 1.2.2.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

Objektif Di akhir pengajaran murid dapat: Refleksi

Pembelajaran : 1. Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

2. Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dalam penghasilan karya.

Aktiviti P&P : 1. Guru menunjukkan contoh-contoh garisan dan murid menamakan jenis-jenis garisan.

2. Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam menghasilkan garisan.

3. Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan guru berdasarkan langkah tersebut

Langkah 1
Murid membuat garisan selari dan melengkung berpandukan contoh dan tunjuk cara guru.
Langkah 2
Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan
guru.
EMK : Keusahawanan (EK1 –EK3), Kreativiti, Nilai Murid, TMK dan Berdaya Saing.

Penilaian P&P : 1. Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti mengambar berdasarkan dua standard kandungan.

Anda mungkin juga menyukai