Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran
2 Cerdik Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Bahan Bantu Belajar
60 minit Tema dan tajuk : Objek Buatan Manusia (Hiasan Dinding) Alat: Gunting,
9.00 – 10.00
DSV 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4.3Ekspresi Kreatif 4.4Aprisiasi Seni Bahan: gambar salinan
Photostat rupa bulatan,
Standard 4.1.1 Unsur seni 4.2.1Media 4.3.1 4.4.1 Box board, gam, lidi dan
Kandungan 4.1.1.1 4.2.1.1 4.3.2 4.4.2 krayon

4.1.1.2 4.2.1.2 4.3.3


4.1.2 4.2.2 Refleksi
4.1.2.1
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat
Pembelajaran : 1. Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan gasing.
2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan gasing.
Aktiviti P&P : 1.Guru menunjukkan contoh gambar gasing.
2. Guru menerangkan jenis-jenis gasing.
3. Guru menerangkan tentang bahasa seni visual: bentuk, warna dan imbangan.
4. Guru menunjukkan cara mudah untuk menghasilkan gasing mudah.
Langkah 1
Melakar corak pada bulatan kertas yang telah disediakan dan mewarnakannya.
Menampal hiasan corak pada kad manila.
Menggunting bentuk bulatan bagimenghasilkan badan gasing.
Langkah 2
Mencucuk dan melekatkan lidi pada bahagian tengah badan gasing menggunakan gam.
EMK : TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti catan berdasarkan empat Standard kandungan

Anda mungkin juga menyukai