Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran
2 Bijak Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Bahan Bantu Belajar
60 minit Tema dan tajuk : Objek Buatan Manusia (Buyung) Alat: clay / plastesin
10.50 – 11.50
DSV 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4.3Ekspresi Kreatif 4.4Aprisiasi Seni Bahan:
Standard 4.1.1 Unsur seni 4.2.1Media 4.3.1 4.4.1
Kandungan 4.1.1.1 4.2.1.1 4.3.2 4.4.2 Refleksi

4.1.1.2 4.2.1.2 4.3.3


4.1.2 4.2.2
4.1.2.1 4.2.2.1
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat
Pembelajaran : 1. Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam
penghasilan tembikar buyung.
2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan tembikar buyung.
Aktiviti P&P : 1.Guru menunjukkan contoh tembikar buyung.
2. Guru menerangkan jenis-jenis tembikar.
3. Guru menerangkan tentang bahasa seni visual: bentuk, warna dan imbangan.
4. Guru menunjukkan cara mudah untuk menghasilkan tembikar dengan membentuk clay lingkaran.
Langkah 1
Membentuk plastesin atau clay secara memanjang.
Langkah 2
Membentuk bahagian tapak dengan plastesin atau clay.
Membentuk badan, leher dan mulut buyung menggunakan plastesin atau clay.
EMK : TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti catan berdasarkan empat Standard kandungan