Anda di halaman 1dari 1

Kelas/ Impak/

Masa/ Perkara catatan


Matapelajaran

2 Bestari Bidang : Menggambar (Mewarna) Bahan Bantu Belajar

60 minit Tema dan tajuk : Alam Benda – ROKET Alat: gunting


9.00 – 10.00
DSV
Standard 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan Bahan: pensel warna
harmoni dan kesatuan.)
Kandungan: 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media.
Standard 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi kreatif 1.4 Apresiasi Seni

Pembelajaran: 1.1.1 Unsur seni 1.2.1 1.3.1 1.4.1

1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2

1.1.2 1.2.1.2 1.4.3

1.1.2.1 1.2.2

1.1.2.2 1.2.2.1

Objektif Di akhir pengajaran murid dapat: Refleksi

Pembelajaran : 1. Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

2. Menggunakan unsur seni (garisan, rupa dan jalinan) dalam penghasilan karya.

Aktiviti P&P : 1. Guru menerangkan cara-cara untuk mewarna gambar dengan baik.

2. Guru menerangkan cara mewarna dengan betul.

Langkah 1
1. Guru mengedarkan gambar roket untuk diwarna oleh murid.
Langkah 2
1. Murid mewarnai gambar yang telah diberi dengan kreativiti masing-masing.
EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif

Penilaian P&P : 1. Proses Penghasilan karya sepanjang aktiviti mengambar berdasarkan dua standard kandungan