Anda di halaman 1dari 1

WEEK: 35 DAY: MONDAY DATE: 24 Sept- 2012

Subject :
English Language

Class :
1 GEMILANG

Time :
8.00 – 9.00 a.m.

Subjek:
Pendidikan Seni
Visual

kelas :
5 CEMERLANG

Masa :
10.00 – 11.00 pg.
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Bahan Bantu Belajar:
Tajuk : Ikan paus (origami) Contoh gambar.
Subjek: Tema : Alam Semula Jadi Unsur dan prinsip rekaan.
Dunia Seni Visual Objektif/Standard Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: EMK :
kelas : 1. Mengenal persepsi dan pemahaman seni visual yang terdapat dalam seni Kreatif dan inovasi
1 GEMILANG aktiviti membentuk dan membuat binaan. keusahawanan
2. Mengaplikasikan pengetahuan menerusi penentuan media dan teknik
Masa : dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan.
10.50 – 11.50 pg 3. Melahirkan idea melalui pelbagai sumber dalam aktiviti membentuk dan
membuat binaan.
4. Menghargai karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspersi Seni 3.4 Apresiasi Seni
3.1.1 Unsur Seni 3.2.2 Media & Bahan 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Bentuk – konkrit 3.2.2.1 Alat – tiada
3.1.1.2 Jalinan – sentuh 3.2.2.2 Bahan – kertas
3.1.2 Prinsip Rekaan warna
3.1.2.1 Imbangan – 3.2.2 Teknik & Proses
simetri 3.2.3.1 Teknik – origami
Aktiviti : Impak: (Refleksi)
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang origami. (EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan origami ikan paus. (EK4)
3. Murid menghasilkan origami. (EK1) (EK2) (EK 3)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)
Penilaian P&P:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat origami berdasarkan
empat Standard Kandungan.

Anda mungkin juga menyukai