Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia


2. Tarikh : 12 Ogos 2018/ Isnin
3. Masa : 8.40 pagi – 9.40 pagi (60 minit)
4. Kelas : 3 KSSRPK Ceria A

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

Bil Nama Murid Kategori Kehadiran Bil Nama Murid Kategori Kehadiran
5. Bilangan Murid 1 Adam SD 1 Yassin Lembam
2 Bakhtiar Lembam 2 Wafiq Lembam
3 Ummar Lembam 3 Najwa Lembam
4 Azmatul Lembam

3. Kemahiran membaca 3. Kemahiran membaca


6. Tema / Tajuk
4. Kemahiran menulis 4. Kemahiran menulis

3.2 Membaca perkataan 3.2 Membaca perkataan


7 Standard Kandungan
4.2 Menulis perkataan 4.2 Menulis perkataan

8 Standard 3.2.1 Membaca perkataan KV+KVK 3.2.1 Membaca perkataan KV+KVK


Pembelajaran 4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK 4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK

9 Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid
dapat : dapat :
a. Membaca 4 perkataan KV+KVK yang bermakna a. Membaca 3 perkataan KV+KVK yang bermakna
dengan bimbingan minima daripada guru dengan bimbingan guru
b. Menulis 4 perkataan KV+KVK yang bermakna b. Menulis 3 perkataan KV+KVK yang bermakna
dengan bimbingan minima daripada guru dengan bimbingan guru
10 Pengetahuan Sedia Murid pernah melihat perkataan KV+KVK
Ada

EMK a. Kemahiran Berfikir


i. Menjana Idea

b. Nilai-Nilai Murni
i. Berusaha
ii. Kesungguhan
iii. Kasih-sayang

c. TMK

d. i-Think

e. Alam Sekitar

f. Bahasa

g. Kreativiti & Inovasi

12 Penggabungjalinan
Sains, Pendidikan Kesihatan

14 BBM (ABM) / BBB a. BBM (ABM) : slaid pembentangan KV+KVK, , laptop, speaker, video lagu pak kali ada kebun,
b. BBB : mini whiteboard, marker pen, kad sayuran dan buahan, kertas A4 kebun

15 Instrumen Penilaian
Lembaran kerja/ senarai semak Lembaran kerja/ senarai semak
P&P
16 Unsur Terapi motor halus, pertuturan

LANGKAH ISI KANDUNGAN KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 CATATAN

1. Guru menunjukkan pokok bunga di dalam kelas.


2. Guru bertanyakan kepada murid beberapa soalan
BBM: video lagu “pak kali
 Apa yang awak nampak cikgu pegang?
ada kebun”,
 Siapa pernah berkebun?
speaker, laptop
 Namakan sayur/buah yang awak tahu.
Persediaan
3. Guru menayangkan lagu “Pak Ali ada kebun”.
(5 minit) KBAT: Menjana Idea
4. Guru menerangkan kepada murid bahawa perlu
berbakti kepada tanah dengan berkebun supaya
EMK: Alam Sekitar
bumi tidak panas.
5. Guru memperkenalkan topik pelajaran pada hari
ini.

 Betik 1. Guru mengedarkan mini whiteboard dan marker


 Kubis pen kepada setiap orang murid. BBB: mini whiteboard,
Imaginasi
 Lobak 2. Guru menayangkan slaid pembentangan marker pen
(20 minit)
 Kulat perkataan KV+KVK di hadapan kelas.
 Gajus 3. Murid dikehendaki untuk meneka nama EMK: TMK, Bahasa
 Bayam sayur/buah di dalam slaid pembentangan.
4. Murid diajar membaca perkataan KV+KVK dan
diminta untuk menyebut perkataan secara
berulang kali. BBM: slaid
5. Murid dikehendaki untuk menulis perkataan pembentangan sayur dan
KV+KVK berpandukan gambar sayur/buah di buah KV+KVK
dalam slaid pembentangan di atas mini
whiteboard. Terapi : Motor halus,
6. Guru mengajar murid menulis perkataan KV+KVK pertuturan
berpandukan gambar sayur/buah dengan betul.
7. Langkah 3 – 6 diulang dengan menggunakan Instrumen Penilaian:
gambar sayur/ buah yang berbeza. Senarai semak
8. Guru menegur murid yang membuat kesalahan
semasa menulis.
1. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan
selepas ini.
2. Guru mengedarkan kertas A4 berlatar belakang BBB: kertas A4 kebun,
kebun dan gambar sayur dan buah di dalam gambar sayur dan buah
Perkembangan
sampul surat.
(15 minit)
3. Murid tidak dibenarkan untuk membuka sampul
surat sebelum diberitahu. EMK: Kreativiti dan
4. Murid dikehendaki untuk menampal gambar Inovasi
sayur dan buah di atas kertas A4 dan dikehendaki
untuk menulis nama sayur dan buah tersebut
dengan betul.
5. Seterusnya, murid dikehendaki untuk
mewarnakan dan menampal gambar sayur dan
buah mengikut kreativiti masing-masing.
6. Murid yang lemah akan diberikan bimbingan oleh
guru.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja (lampiran 1:


kumpulan 1, lampiran 2: kumpulan 2) kepada
murid.
2. Murid diarahkan untuk menyiapkan tugasan pada
Nilai : Berusaha dan
lembaran kerja.
Kesungguhan
3. Murid yang sudah menyiapkan lembaran kerja
dikehendaki menghantar kepada guru.
Instrumen penilaian :
Tindakan 4. Murid yang berjaya menyiapkan lembaran kerja
Lembaran kerja
(15 minit) dalam masa yang ditetapkan akan diberikan 1
token.
EMK: i-Think
5. Guru memberikan bimbingan kepada murid
lemah.
1. Guru memuji sikap murid pada hari ini.
2. Guru bertanyakan kepada murid apa yang telah
Penutup
dipelajari pada hari ini. NM: Kasih-sayang
(5 minit)
3. Guru menerapkan nilai kasih-sayang terhadap diri
dengan menjaga kesihatan.
3. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.

Refleksi :

Ulasan Pensyarah Pembimbing/ Guru pembimbing:


Lampiran 1

Nama: Tarikh:

Standard Kandungan : 4.2 Menulis perkataan


Standard Pembelajaran : 4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK

Arahan : Tuliskan perkataan KV+KVK yang anda tahu di dalam peta bulatan
ini.

Perkataan
KV+KVK
Lampiran 2

Nama: Tarikh:

Standard Kandungan : 4.2 Menulis perkataan


Standard Pembelajaran : 4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK

Arahan : Tuliskan perkataan KV+KVK yang anda tahu di dalam peta bulatan
ini.

g_ j _ s

Perkataan
KV+KVK k_l_t
b_t_k

b_y_m
Borang senarai semak

Standard kandungan : 3.1 Membaca perkataan

Standard pembelajaran : 3.1.1 Membaca perkataan KV+KVK

Bakhti
Nama Adam Azmatul
ar
Umar Wafiq Yassin Najwa catatan

Tidak menguasai
Tidak menguasai

Tidak menguasai

Tidak menguasai

Tidak menguasai

Tidak menguasai

Tidak menguasai
Mengua sai

Menguasai

Menguasai

Menguasai

Menguasai

Menguasai

Menguasai
Membaca
perkataan
KV+KVK

Betik

Kubis

Lobak

Kulat

Gajus

Bayam

Komen:

Tandatangan :

Tarikh :