Anda di halaman 1dari 171

BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

KATA ALUAN PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR


Bismillahirrahmanirrohim,
Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan inayahNya
dapat saya mencoretkan sepatah dua kata sebagai renungan serta persediaan untuk
bertindak buat semua warga Kolej Vokasional Seri Iskandar.

Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memainkan peranan yang penting dalam
membentuk tenaga kerja manusia supaya dapat memenuhi pasaran kerja dalam
industri. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengenal pasti PTV bagi
memastikan aspirasi negara untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020
tercapai. Oleh yang demikian, transformasi PTV yang sedang giat dilaksanakan oleh
KPM seharusnya disokong oleh semua pihak yang terlibat. Bagi memenuhi tujuan ini semua pihak terutamanya KPM
perlu mengubah pemikiran masyarakat terhadap sektor pendidikan dan latihan teknikal vokasional (TVET) yang
sering dianggap sebagai sektor pendidikan kelas kedua.

Bagi mewujudkan dan meningkatkan kapasiti keupayaan modal insan melalui Rancangan Malaysia ke-11, sebanyak
1.5 juta pekerja baharu dijangka akan diwujudkan dan lebih 60 peratus daripadanya memerlukan kelayakan
berkaitan Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET). Hal ini menunjukkan TVET menjadi
platform penting bagi meningkatkan jumlah tenaga kerja mahir dalam hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara
maju menjelang tahun 2020.

Kejayaan Transformasi Pendidikan Vokasional yang dilaksanakan tidak akan menjadi realiti sekiranya dilakukan
secara sendirian mahupun secara in-silo oleh KPM dan pihak BPTV. Oleh itu, saya memohon agar semua warga
Kolej Vokasional Seri Iskandar serta pelbagai agensi dan industri agar melangkah sederap memecahkan sebarang
dinding perbezaan dan bekerja secara berpasukan menerokai pelbagai kemungkinan ke arah mencapai visi dan misi
kolej kita khususnya.

Sebelum saya mengundur diri ingin saya tegaskan sekali lagi kepada warga kolej agar bekerja dengan penuh iltizam
dan kesungguhan bagi memastikan anak didik kita dapat mencapai hala tuju yang diinginkan. Sasaran kita agar 70%
anak didik kita berjaya memperoleh atau memenuhi pasaran pekerjaan, 20% dapat menyambung pelajaran ke
peringkat yang lebih tinggi dan 10% terlibat sebagai usahawan di negara kita. Justeru, semua pihak perlu
menggembleng tenaga bak kata pepatah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing agar pelajar kita dapat
melepasi tahap PGNK 2.0 bagi modul akademik dan PGNK 2.67 bagi modul vokasional. Semoga harapan semua
menjadi satu kenyataan suatu hari nanti, insya Allah.

Akhir kata, adalah diharapkan agar penerimaan sektor industri dan swasta terhadap pelajar kolej vokasional boleh
dijadikan kayu pengukur sama ada pendidikan dan latihan yang dianjurkan menepati dan memenuhi permintaan
serta keperluan sebenar di luar sana. Sekiranya pelajar kolej vokasional mampu memenuhi kehendak pasaran, saya
yakin pergantungan kepada tenaga kerja asing akan dapat ditangani dan seterusnya menjana peluang pekerjaan
kepada tenaga kerja tempatan.

HJ ABDUL RASHID BIN AHMAD


Pengarah,
Kolej Vokasional Seri Iskandar.

1
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"
MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

VISI DAN MISI KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

VISI
“Peneraju Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Yang Unggul”

MISI
“Memperkasa Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Melalui Pelaksanaan Program Yang Berkualiti”

PENJENAMAAN KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

BRAND VISION
‘Empowering Generations Through Vocational Skills’

BRAND BUSINESS
‘Your Success is Our Business’

BRAND VALUES
‘Efficient. Reliable’

2
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

LATAR BELAKANG KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Kolej Vokasional
Seri Iskandar (KVSI)
yang dahulunya
dikenali sebagai
Sekolah Menengah
Vokasional Seri
Iskandar (SMVSI)
terletak 37 km dari
bandaraya Ipoh dan
47 km dari Lumut.
Nama kolej ini dipilih
kerana lokasinya
terletak di bandar
Seri Iskandar.

Kolej ini terletak di kawasan seluas 30 ekar dilengkapi dengan


kemudahan dan prasarana moden bersesuaian dengan keperluan aliran
vokasional yang bertaraf kolej.

Terdapat 5 blok akademik dan 7 blok bengkel selari dengan bilangan kursus yang
ditawarkan. Asrama kolej ini mampu menampung seramai 620 pelajar lelaki dan 300
pelajar perempuan di tujuh blok yang sedia ada.

Kolej Vokasional Seri Iskandar dikelilingi oleh institusi tertiari. Antaranya ialah
Universiti Teknologi Petronas (UTP), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kolej
Profesional MARA (KPM) dan IKBN (Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). Di
samping itu, terdapat juga sekolah-sekolah rendah dan menengah di sekitar KVSI. Oleh
yang demikian, lokasi KVSI ini adalah sangat strategik kerana kedudukannya di tengah-
tengah ‘hub’ ilmu.

3
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PELAN LANTAI KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PERNIAGAAN BLOK E
ALI ETN MAKMAL SAINS
DEWAN BLOK C PERNIAGAAN BLOK D
MAKAN MAKMAL SAINS
USMAN
ASPURA BLOK B

KHALID BLOK A
UMAR
DEWAN BESTARI
A.BAKAR HAMZAH
ETE ETE
PADANG
MTK MPP
PADANG
WTP MPI
PADANG
WTP MTA
DEWAN
AISYAH
MAKAN
KHADIJAH ASPURI

DEPOT BAS

4
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOLEJ


TN. HJ. ABDUL RASHID BIN AHMAD
PENGARAH

HJ. AHMAD AFANDI MEGAT KASIM PN ZAHALIDA AZIZ EN DAUD MAT TAP
TIMB. PENG. AKADEMIK TIMB. PENG. SOKONGAN AKADEMIK KETUA JAMINAN KUALITI

KETUA PROGRAM KETUA UNIT J/K PENTADBIRAN


KETUA JABATAN J/K PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
TEK. MEKANIKAL & TEK. PEMESINAN INDUSTRI HAL EHWAL PELAJAR KHIDMAT PENGURUSAN
PEMBUATAN
KETUA PROGRAM KETUA UNIT SEKRETARIAT PENGURUSAN KUALITI
TEK. AUTOMOTIF PENGURUSAN ASRAMA
UNIT PERKHIDMATAN

KETUA PROGRAM KETUA UNIT J/K DOKUMENTASI SPK


TEK. KIMPALAN PERPUSTAKAAN UNIT KEWANGAN

KETUA PROGRAM J/K AKREDITASI MQA &


KETUA UNIT PENTAULIAHAN JPK
TEK. PENYEJUKAN &
PSIKOLOGI & KERJAYA UNIT PENTADBIRAN
PENYAMANAN UDARA
J/K OUTCOME-BASED EDUCATION
KETUA UNIT
KETUA PROGRAM SUKAN & KOIKURIKULUM
KETUA JABATAN
TEK. ELEKTRIK
TEK. ETE & ETN
J/K PERANCANGAN & PEMBENTUKAN
KETUA UNIT DASAR DALAMAN
KETUA PROGRAM TEKNOLOGI MAKLUMAT
TEK. ELEKTRONIK
J/K PEMBANGUNAN INOVASI &
KETUA UNIT REKACIPTA
KETUA JABATAN KETUA PROGRAM PERHUBUNGAN AWAM
TEK. AWAM TEK. PEMBINAAN
J/K PEMBANGUNAN & PENYELIDIKAN
KETUA UNIT
KETUA PROGRAM
PEMBANGUNAN &
PENG. PERNIAGAAN J/K PENGAUDITAN & PEMANTAUAN
KETUA JABATAN PENYELENGGARAAN
PERNIAGAAN
KETUA PROGRAM
PERBANKAN J/K PENJAMINAN KUALITI PENILAIAN &
PENTAKSIRAN 4P

KETUA PROGRAM
INSURANS J/K ADUAN & MAKLUM BALAS
KETUA JABATAN KETUA UNIT PELANGGAN
PENILAIAN & PERSIJILAN
PENTAKSIRAN
KETUA UNIT J/K KESELAMATAN & KESIHATAN
BAHASA KETUA UNIT PEKERJAAN
PENTAKSIRAN
KETUA JABATAN KETUA UNIT
PENDIDIKAN UMUM J/K PENGURUSAN PERSEKITARAN
SAINS & MATEMATIK
BERKUALITI 5S / EKSA

KETUA UNIT
KETUA UNIT KEMANUSIAAN KETUA UNIT
PERHUBUNGAN & LAT. TERAS UMUM
INDUSTRI

5
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN AKADEMIK

Tn. hJ. Abdul Rashid bin Ahmad


PENGARAH

En. Daud. Mat Tap Tn Hj. Ahmad Afandi Megat Kasim Pn. Zahalida Aziz
Ketua Jaminan Kualiti Timbalan Pengarah Akademik Tim. Pengarah Sokongan Akademik

En. Adlan Shaharudin En. Rusli Mat Piah En.Abd Latif Ibrahim En. Sopian Mamat En Abd. Razak Ibrahim En.Mohd. Nushi Mokhtar
KJ TEK. MEKANIKAL & KJ TEK. ETE & ETN KJ TEK. AWAM KJ PERNIAGAAN KJ Penilaian & Penilaian KJ Pendidikan Umum
PEMBUATAN

En Mazlan Azain Pn Nor Gayah Mat Khan Pn Nur Anjariah A Razali Pn Ermanira Alias Pn Rosmayati Hashim
En Kamaruzaman Aris
KP TEK. ETE KP TEK. WTP KP BPP KU Pentaksiran KU Bahasa
KP TEK. MPI

Pn Noraizatul Akmam Hamzah


En Mohd. Fuad Sani Pn Nazratul Hanim M Nawawi KU Sains & Matematik
KP TEK. MPP KP BIN
Tn Hj. Azman Shabudin
KP TEK. ETN En Mohamad Omar Dahalan
KU Persijilan

Pn Hjh. Siti Fasehah Adnan


En Mohd Nazir Ismail KU Kemanusiaan
Cik Nuraisah Zulkuornain
KP TEK. MTA
KP BPB

En Dzulkafli Harun
KU Perhubungan & Latihan Industri

En Amran Khalid Pn Mastura Che Shaari


KP TEK. MTK KU Teras Umum

6
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF AKADEMIK

1 PENGURUSAN

BIL NAMA GRED EMEL


1 Hjh. Noor Jasmin binti Janan DG54 jasminjanan6066@gmail.com
(KUP)
2 Hj. Ahmad Afandi bin Hj. Megat DG48 megatafandi@yahoo.com
Kasim
3 Pn. Zahalida binti Aziz DG48 zahalida_61@yahoo.com.my

4 En. Daud bin Mat Tap DG48 daudiskandar62@gmail.com

2 KAUNSELOR

BIL NAMA GRED EMEL


5 Pn. Rohana binti Junoh DG44 ana_smtsi@yahoo.com
(KUP)
6 Pn. Nor Fadzila binti Hassan DG44 norfadzila@gmail.com
(KUP)
7 Cik Nor Izzati binti Suhaimi DG41 izzati_suhaimi91@yahoo.com

3 PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN

BIL NAMA GRED EMEL


8 En. Abdul Latif bin Ibrahim DG48 ablatif67@gmail.com
(KUP)
9 Pn. Nor Gayah binti Mat Khan DG44 norgayahmatkhan@yahoo.com
(KUP)
10 En. Jalaluddin bin Abdullah DG44 jalaluddinabdullah67@gmail.com
(KUP)
11 En. Amiruddin bin Sagiran DG44 sarjanabizupsi@gmail.com
(KUP)
12 Pn. Basalina binti Sulaiman DG44 sbasalina@yahoo.com
(KUP)
13 En. Ahmad Nazri bin Ramli DG44 ahmadnazri67@gmail.com.my
(KUP)
14 Pn. Nurul Sharina binti Shaharin DG44 nurulshahrina5891@yahoo.com
(KUP)
15 Pn. Amalina binti Ismail DG42 linamizi83@gmail.com
(M)
16 En. Marzuki bin Abd. Rahman DG29 marzukicxe@gmail.com

17 Pn. Nurfarihan binti Dzulkiflee DG41 nurfarihandzulkiflee@gmail.com

7
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

4 PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN

BIL NAMA GRED EMEL


18 En. Mohd Sopian bin Mamat DG44 mohdsopiankvsi@gmail.com
(KUP)
19 Pn. Nur Anjariyah binti Ahmad DG41 nurislam80@yahoo.com
Razali
20 Pn. Azwa binti Mat Rashid DG41 azwarashid@gmail.com

21 Pn. Nor Ibetisam binti Suhaimi DG41 cahaya senyuman@yahoo.com

22 Cik Nurul Syuhaida binti Sharuddin DG41 syuhaidasharuddin@gmail.com

23 Pn. Nurul Jannah binti Mohamad DG41 nuruljannahmohamed@yahoo.com

5 PROGRAM PERBANKAN

BIL NAMA GRED EMEL


24 Cik Nuraisah binti Zulkuornain DG41 missaisah@gmail.com

25 En. Karno bin Andi Rappung DG41 karno_andi@yahoo.com

26 Pn. Rashidah binti Mohamad DG41 shidahsniss@yahoo.com


Tarmizi
27 Pn. Nur Rashidah binti Sulaiman DG41 rashidah.sulaiman@gmail.com

6 PROGRAM INSURANS

BIL NAMA GRED EMEL


28 Pn. Nazratul Nanim binti Mohamad DG41 nazra_hani@yahoo.com
Nawawi
29 Pn. Nurlisa binti Saini DG41 nurlisasaini@gmail.com

30 Pn. Nurul Izzati binti Mohamad DG41 aezaty92@gmail.com

31 En. Shabrani bin Mohamad DG41 shabranikvsi@gmail.com

32 Cik Ling Xiau Wei DG41 ling_5776@hotmail.com

8
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

7 PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK

BIL NAMA GRED EMEL


33 Hj. Azman bin Shabudin DG48 azmanshabudin@gmail.com
(KUP)
34 Pn. Noor Ainul Zurina binti DG44 noorainulzurina@gmail.com
Hj.Kamarudin (KUP)
35 En. Yusri bin Abd. Rahman DG34 yusriabdrahman75@gmail.com

36 Pn. Fadzilah binti Hashim DG44 fadzilahhashim@gmail.com


(KUP)
37 Pn. Zulaili binti Talkah DG44 lailitalkah09@gmail.com
(KUP)
38 En. Mohamad Omar bin Dahalan DG48 mohamadomardahalan@yahoo.com
(KUP)
39 Pn. Josephine A/K Mini DG41 fin296@gmail.com

40 En. Lokman bin Hussin DG41 lokmansmvs@gmail.com

41 Cik Maznah binti Kamaruddin DC41 maznahkamaruddin@yahoo.com

42 Cik Nur Ain Hidayu binti Mohd DG41 ainhidayu.dua9@gmail.com


Taher

8 PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

BIL NAMA GRED EMEL


43 En. Rusli bin Mat Piah DG48 liermp64@yahoo.com
(KUP)
44 En. Abdul Razak bin Ibrahim DG48 abdulrazak809@yahoo.com
(KUP)
45 En. Muhammad Sobri bin Hussin DG48 muhamadsobri42@gmail.com
(KUP)
46 En. Kamarudin bin Ramli DG32 kamaruddinramli5023@gmail.com
(KUP)
47 Pn. Noor Jamaaton binti Osman DG44 noorjamaaton94@gmail.com
(KUP)
48 En. Zakaria bin Ibrahim DG34 pakya964@gmail.com

49 En. Asfanizam bin Asli DG44 penjejak_awan1976@yahoo.com


(KUP)
50 En. Mazlan bin Azain DG44 mazlanazain68@yahoo.com.my
(KUP)
51 En. Hanafi Saufi bin Ab Halim DG44 hanafisaufi@yahoo.com
(KUP)
52 En. Mohamad Ridzuan bin Khairul DC41 mohamadridzuan_91@yahoo.com
Masri

9
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

9 PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

BIL NAMA GRED EMEL


53 En. Adlan bin Shaharruddin DG48 lancamro@yahoo.com
(KUP)
54 En. Mohammad Fuad bin Sani DG44 fuadsani66@yahoo.com.my
(KUP)
55 Pn. Noriha binti Ismail DG44 norihaismail@gmail.com
(KUP)
56 Hj. Ahmad Anuar bin Hamid DG38 tasnifanuar@yahoo.com
(KUP)
57 Pn. Siti Aishah binti Abdullah DG44 arena_esha@yahoo.com

58 En. Mohd Khairul Anuar bin Mohd DC41 cikgukkhairul182@gmail.com


Nor
59 En. Mohamad Safuan bin Noordin DC41 safuanoordin@yahoo.com

60 Cik Sara Akma binti Isa DC41 sara_gurlz88@yahoo.com.my

61 Pn. Nurfarhah binti Abdullah DC41 ezufarhah@gmail.com

62 En. Yazid bin Mohd Yusop DG41 yazidyusop420@gmail.com

10 PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN

BIL NAMA GRED EMEL


63 En. Amran bin Khalid DG44 belacakku@gmail.com
(KUP)
64 En. Hamdan bin Harmin DG44 bajhageni@gmail.com
(KUP)
65 Hj. Mohd Sayid Nasir bin Hj.Ngaini DG44 mohdsayidnasir@gmail.com
(KUP)
66 En. Khairul Azman bin Hashim DG42 khazzman1401@yahoo.com.my
(M)
67 En. Abdul Karim bin Jaafar DG44 cikgukimpalan@gmail.com
(KUP)
68 En. Dzulkafli bin Harun DG44 dzulharun1648@gmail.com.my
(KUP)
69 En. Wan Shahrul Zafran bin Wan DG41 mzmuse83@gmail.com
Mohd Sofian
70 En. Mohamad Hanif bin Nadzri DC41 hnf070@gmail.com

71 En. Khairul Razmin bin Abdurakman DC41 razmin79@gmail.com

10
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

11 PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF

BIL NAMA GRED EMEL


72 En. Mohd. Nazir bin Ismail DG44 nazir334424@gmail.com
(KUP)
73 En. Nor Azmi bin Mukhtar DG44 azmisensei69@gmail.com
(KUP)
74 En. Khairul Anuar bin Shaari DG41 yeop_73@yahoo.com
(KUP)
75 En. Md. Nazri bin Othman DG32 max9ntyper@gmail.com
(KUP)
76 En. Mohd Syazwan bin Che DG41 syazwan.manshor@gmail.com
Manshor
77 En. Amiruddin bin Ahmad Diah DG34 abqarieamiruddin@gmail.com

78 Pn. Zuraidah binti Othman DG42 angan_sofi@yahoo.com


(M)
79 En. Mohd Hazwan bin Abdul DC41 hazwanrahhim@gmail.com
Rahhim
80 En. Mohammad Hafidzan bin Zabidi DC41 hafidzan.zabidi@gmail.com

81 En. Ahmad Fahmi bin Ya’akob DC41 fahmiyaakob@gmail.com

12 PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

BIL NAMA GRED EMEL


82 En. Kamaruzzaman bin Aris DG44 manaris2803@gmail.com
(KUP)
83 Hj. Mohd Taib bin Salleh DG44 liezahas@yahoo.com
(KUP)
84 En. Abriza bin Sepian DG34 abriza70@yahoo.com

85 Pn. Ermanira binti Alias DG41 emma450@gmail.com

86 En. Mohd Rahimi bin Mohd Zabidin DG41 rahimizabidin@gmail.com

87 En. A. Fathullah bin Nadziri DG41 dol4678@gmail.com

88 Pn. Mageswari A/P Marimuthu DG41 mages_wary@yahoo.com

89 En. Hasmal bin Ishak DC41 hasmalishak246@gmail.com

90 En. Anif bin Hamzah @ Razil DG32 anifhamzah@yahoo.com

91 Pn. Siti Faizzatul Aqmal binti DG41 faizza_mohsin@yahoo.com


Mohamad Mohsin

11
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

13 UNIT BAHASA

BIL NAMA GRED EMEL


92 Pn. Rosmayati binti Hashim DG48 rosmayati.hashim@gmail.com
(KUP)
93 Pn. Sayati binti Siden DG48 sayatisiden@gmail.com
(KUP)
94 Pn. Rohaniza binti Ali DG44 nizaummi77@yahoo.com
(KUP)
95 Pn. Roslinah binti Ahmad DG44 roslinahahmad@yahoo.com
(KUP)
96 Pn. Siti Hafidzah binti Yusof @ DG44 pijatomeii@gmail.com
Hasan (KUP)
97 En. Mohd Rosli bin Abd Wahab DG41 shafiy_addiin@yahoo.com

98 Cik Norasariza binti Hashim DG41 norasarizahashim@yahoo.com

99 Cik Nur Sazwani binti Che Mat DG41 wanaiman@yahoo.com

100 Cik Yip Xiao Hui DG41 shirvoneyip@gmail.com

101 Pn. Norhidayah binti Azizan DG41 hidayahazizan88@gmail.com

102 En. Azman Shah bin Bakarudin DG44 azmanshahbakarudin@yahoo.com


(KUP)
103 En. Hairul Nazim bin Othman DG44 ajaaja8974@gmail.com
(KUP)
104 Pn. Ainul Zahirah binti Md. Hashim DG44 aizul_mayfieldclamp@yahoo.com
(KUP)
105 En. Muhamad Rahimi bin Rajab DG41 rahimirajab@gmail.com

106 Pn Rozita binti Mohd Tahir DG44 rozitamt.kvsi@gmail.com


(KUP)
107 Cik Nurrul Fasihah binti Aziz DG41 fasihahaziz93@gmail.com

108 Pn Mona binti Mat Zaid DG 41 monamatzaid@gmail.com

12
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

14 UNIT SAINS DAN MATEMATIK

BIL NAMA GRED EMEL


109 Pn. Normaizatol Akmam binti DG48 maizatulhamzah@gmail.com
Hamzah (KUP)
110 Pn. Alawiyah binti Jalaludin DG44 wiya_159@yahoo.com.my
(KUP)
111 En. Ahmad Fadzli bin Abd. Hamid DG44 fadzli5777@gmail.com
(KUP)
112 Cik Zaliani binti Za’aba DG41 zaliani197@gmail.com

113 Cik Rahimah binti Abd Rahman DG41 binturrahman@gmail.com

114 Cik Nur Syafiqah Lyana binti Mohd DG41 syafiqahlyana@gmail.com


Noor Lee
115 Cik Norma Saliha binti Khairuddin DG41 normasaliha@gmail.com

116 Cik Nur Afiqah binti Zakaria DG41 nurafiqah2903@gmail.com

117 Pn. Norfadzilah Amirah binti DG41 yusmiera00@gmail.com


Muhamad Diah
118 Pn. Azween Ezwanie binti Arifin DG41 azweenezwanie@gmail.com

119 Pn. Azirah binti Hj. Abu Bakar DG44 geeah79@gmail.com


(KUP)
120 Hjh. Zahira binti Mohd Razali DG44 zahira72@gmail.com
(KUP)
121 En. Mohd Sohaimi bin Abd. Samad DG44 hamymaster79@gmail.com
(KUP)
122 En. Adnan bin Mohd Nawi DG44 adnanmohdnawi@gmail.com
(KUP)
123 Pn. Wan Noriah binti Wan Deraman DG34 wannoriahderaman@yahoo.com
(KUP)
124 En. Mohamad Syah Aminnuddin bin DG41 matsyah8@gmail.com
Mohd Zulkifli
125 Cik Nurul Akma Shakirah binti DG41 akmashakirah@gmail.com
Mohamed
126 Pn. Nor Sarizan binti Mat Khan DG48 sarizankhan@gmail.com

127 Cik Nasuha Sakina binti Roslan DG41 nasuhasakina@gmail.com

128 Pn. Farhanah binti Idris DG41 nanakoizoral1991@gmail.com

129 En. Wan Nabil Fikri bin Wan Mad DG41 nabil92_fikri@yahoo.com
Mohtar

13
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

15 UNIT KEMANUSIAAN

BIL NAMA GRED EMEL


130 Hj. Mohd Nushi bin Hj.Mokhtar DG48 cheenushi@gmail.com
(KUP)
131 Hjh. Siti Fasehah binti Mohd Adnan DG48 fasehah1968@yahoo.com
(KUP)
132 Pn. Noralisa binti Jusoh DG41 su_alieysa@yahoo.com

133 En. Khairul Faezi bin Kastor DG41 khairulfaezi91@gmail.com

134 Cik Nurul Najwa binti Ahmad Rahim DG 41 nurulnajwa8230@gmail.com

135 En. Mohd Norasikin bin Mohd Zain DG44 cekmat75@yahoo.com


(KUP)
136 Cik Marlina binti Arifin DG41 arifin_marlina@yahoo.com

137 Pn. Mastura binti Che Shaari DG44 mas_kayangan@yahoo.com


(KUP)
138 Pn. Firhana binti Sulaiman DG41 aneesa.edona@yahoo.com

139 Cik Chetira a/p Dayanan DG41 chitradayanan@ymail.com

140 En Abdullah bin Mat Razali DG41 abdullah.razali93@yahoo.com

141 Cik Nur Syakila binti Brahim DG41 cheq_laa@yahoo.com.my

14
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF BUKAN AKADEMIK

BIL NAMA PENSYARAH GRED JAWATAN / OPSYEN 1


1 Pn. Zaliha binti Che Ros N26 PT (P10)
2 Pn. Saliah binti Mohd Nor N22 PA
Penolong Pegawai Teknologi
3 Pn. Siti Husna binti Osman FA29 (KUP)
Maklumat
4 Pn. Rahimah binti Yusof JA29 (KUP) Penolong Jurutera (Awam)
En. Mohd Nurul Hakimi bin
5 JA29 (KUP) Penolong Jurutera (Mekanikal)
Kamarulzaman
6 Pn. Zarina binti Madian N22(KUP) PT (P10)
7 Pn. Nur Shiha binti Nizar N19 PT (P10)
Pn. Nor Rahmah binti Mohd
8 N19 PT (P10)
Rohim
9 Pn. Rozita binti Din W19 PT (Kewangan)
En. Shamsul Bahari bin
10 N22 (KUP) PA
Shahruddin
11 En. Muhamad Zailani bin Ghani N19 PA
12 Pn. Azmawati binti Madun C22 (KUP) PM
13 Pn. Ainun Jawahir binti Ibrahim C22 (KUP) PM
14 Cik Zaiton binti Samsuddin C22 (KUP) PM
15 Pn. Norasidah binti Hassan C19 PM
16 En. Wizan bin Ismail N14 PO
17 En. Mohd Ashri bin Sulaiman N11 PO
Pn. Siti Noor Haizah binti Syed
18 N11 PO
Osman
19 Pn. Hairiah binti A. Rahim N11 PO
En. Faizal Effendi bin Mak Muni
20 N11 PO
@ Mat muni
21 Pn. Hasmah binti Abdul Hamid N11 PO
22 En. Halim bin Noor Naid H11 Pemandu Kenderaan
23 En. Abdul Rashid bin Ramli H11 Pemandu Kenderaan
24 En. Mohamed Rafi bin Moideen H11 Pemandu Kenderaan

15
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

MATLAMAT PENDIDIKAN VOKASIONAL

Bidang vokasional memberikan peluang :


- kepada pelajar yang berpencapaian baik dan sederhana dalam akademik ;
- berminat kepada pembelajaran bercorak vokasional (berkaitan pekerjaan) ;
- isi kandungan mempunyai komponen teori dan praktikal yang seimbang;
- objektif aliran ini adalah untuk membantu melahirkan separa profesional
(juruteknik / pembantu teknik) dalam bidang kejuruteraan dan bukan
kejuruteraan;
- setelah tamat pengajian, murid berpeluang ke IPTA, IPTS dan institut latihan
kemahiran awam, swasta atau terus ke alam pekerjaan.

OBJEKTIF PENDIDIKAN VOKASIONAL

• Melahirkan pelajar berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak


industri;
• Memupuk watak profesional;
• Melahirkan pelajar berkompetensi usahawan dalam bidang vokasional
pilihannya;
• Membekalkan ilmu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi;
• Memupuk kecintaan kepada pembelajaran sepanjang hayat.

KONSEP KURIKULUM

 Orientasi pembelajaran berasaskan pekerjaan;


 Kandungan pembelajaran berasaskan kompetensi bekerja, kompetensi
keusahawanan dan kompetensi insaniah dengan nisbah dimensi teori amali ialah
30:70;
 Terbina dari 4 elemen – ilmu, aplikasi, kreativiti dan inovasi;
 Merentasi tiga domain – jati diri, ketajaman minda dan kecekapan;
 Program pengajian bermodular mengikut kluster yang memenuhi keperluan.

16
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PELAKSANAAN SISTEM SEMESTER

SISTEM SEMESTER KOLEJ VOKASIONAL

17
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

LALUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMAHIRAN AKADEMIK

ILKA /ILKS IPT


(DIPLOMA LANJUTAN) (IJAZAH)

TIDAK MEMENUHI SYARAT


PENYETARAAN
Menggunakan laluan APEL
(2 tahun pengalaman kerja)

DIPLOMA VOKASIONAL
MALAYSIA PENYETARAAN

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA


Syarat Kelayakan :
Lulus BM 1104
ILKA /ILKS PENYETARAAN IPT
PNGK Akademik : > 2.0
(DIPLOMA PNGK Vokasional : > 2.67 (DIPLOMA)
KEMAHIRAN) Kompeten semua modul vokasional MEMENUHI SYARAT
Penyetaraan 3 Kredit SPM
 PNGK Akademik : > 3.33
SKM TAHAP3  PNGK Vokasional : > 3.67
 Kepujian BM KV (1104)
 Lulus Sejarah (1251)
 Kompeten semua modul
vokasional
PT3
Syarat minimum
(D Bahasa Melayu dan Kemahiran Hidup)
(Band 3 Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris)

18
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PENGAJIAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

MINGGU MULA CATATAN

Minggu Orientasi : Syarat kelayakan


Pendaftaran ke KV mengikut program kemasukan pelajar ke KV
Sistem Pembelajaran di KV
yang telah ditawarkan
ditentukan oleh KPM dari
Syarat Kelayakan ke DVM
semasa ke semasa

* Minggu 1 – 14 Proses Pengajaran dan


Pemudahcaraan (PdPc)

Kehadiran mengikut waktu


Minggu 7 dan Minggu 12 Analisis Kehadiran 80% oleh
Pensyarah Kursus kuliah setiap kursus

Pensyarah Kursus
menghantar senarai nama
pelajar dengan kehadiran
< 80% kepada Jabatan
Penilaian & Pentaksiran
Keputusan Layak
Seminggu sebelum Layak Jabatan Penilaian &
Menduduki
Penilaian Akhir bermula Pentaksiran mengeluarkan
Penilaian Akhir
surat kepada pelajar yang
(PA)
tidak layak menduduki PA
setelah diputuskan dalam
mesyuarat JK Penjaminan
Mengulang Kualiti
Tidak Layak

Bersyarat

Seminggu sebelum Rayuan untuk Pelajar menghantar surat


Penilaian Akhir bermula Menduduki rayuan beserta bukti
Penilaian Akhir kepada Jabatan Penilaian
Ditolak (PA) & Pentaksiran

Keluar Sistem KV /
Mohon ke Sekolah
Harian Diterima
Rujuk Jadual PA yang
disediakan oleh Jabatan
* Minggu 15 – 17 Penilaian Akhir (PA)
Penilaian & Pentaksiran

* Minggu 20 Pengisian Markah Penilaian Akhir (PA) menggunakan sistem ADOP Slip dikeluarkan oleh LPM

* Berubah mengikut arahan semasa


TAMAT

19
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

TAWARAN KE PENGAJIAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

CATATAN MULA CATATAN

Iklan ditampal di papan Syarat kelayakan :


Iklan Penawaran Pengajian ke Kepujian BM 1104
kenyataan KV Peringkat DVM
Iklan diuar-uarkan semasa PNGK Akademik : > 2.0
perhimpunan PNGK Vokasional : > 2.67
Kompeten semua modul
Surat Permohonan diterima dari pelajar vokasional

Pemilihan Pelajar Layak


JK Penawaran memastikan
ke Pengajian
syarat kelayakan dipatuhi
Peringkat DVM
dan borang lengkap

Tidak Layak

Rayuan diputuskan oleh JK


Akademik dalam tempoh Rayuan untuk
seminggu atau Meneruskan
permohonan dihantar ke Pengajian ke
Senat BPTV Ditolak Peringkat DVM

DKM / Berhenti
Surat Tawaran
ddikeluarkan oleh JK
Penawaran berdasarkan
Surat Tawaran dikeluarkan kepada
keputusan peperiksaan dan
pelajar
syarat yang ditetapkan
Surat Setuju Terima
dilampirkan dengan
Surat Setuju Terima dari pelajar
dokumen berkaitan
diperolehi oleh KV

TAMAT

20
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PENGAJIAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

MINGGU MULA CATATAN


Minggu Orientasi :
Syarat kelayakan :
Sistem Pembelajaran di KV Pendaftaran ke KV mengikut program
Kepujian BM 1104
Syarat Kelayakan yang telah ditawarkan
PNGK Akademik : > 2.0
Melanjutkan Pelajaran :
PNGK Vokasional : > 2.67
PNGK Akademik : > 3.33 Kompeten semua modul
PNGK Vokasional : > 3.67 Proses Pengajaran dan Pemudahcaraan
vokasional
Kepujian BM KV (1104) (PdPc) (* Minggu 1 – 14)
Lulus Sejarah (1251)
Kompeten semua modul
vokasional
Analisis Kehadiran 80% oleh Kehadiran mengikut waktu
Minggu 7 dan Minggu 12 Pensyarah Kursus kuliah setiap kursus

Pensyarah Kursus
menghantar senarai nama
pelajar dengan kehadiran
Seminggu sebelum Keputusan Layak
Layak < 80% kepada Jabatan
Penilaian Akhir bermula Menduduki
Penilaian & Pentaksiran
Penilaian Akhir
(PA) Jabatan Penilaian &
Pentaksiran mengeluarkan
Mengulang surat kepada pelajar yang
Tidak Layak tidak layak menduduki PA
setelah diputuskan dalam
Bersyarat mesyuarat JK Penjaminan
Kualiti
Seminggu sebelum Rayuan untuk
Menduduki Pelajar menghantar surat
Penilaian Akhir bermula rayuan beserta bukti
Penilaian Akhir
(PA) kepada Jabatan Penilaian
Ditolak & Pentaksiran

Rujuk Jadual PA yang


Berhenti
Diterima disediakan oleh Jabatan
Penilaian & Pentaksiran
Penilaian Akhir (PA)
* Minggu 15 – 17
Diploma dikeluarkan oleh
Pengisian Markah Penilaian Akhir (PA) menggunakan sistem ADOP KPM Bahagian Pendidikan
* Minggu 20
Teknik & Vokasional
* Berubah mengikut arahan semasa dengan syarat telah
Peraturan untuk TAMAT memenuhi peraturan yang
mendapatkan diploma: ditetapkan dan diperakui
PNGK Pendidikan Teras layak dianugerahkan
Umum > 2.0; dengan kelulusan senat
Kompeten semua modul
vokasional;
Lulus OJT;
Lulus PTA

21
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PERATURAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1 TAHUN AKADEMIK
Sistem pengajian akademik Kolej Vokasional (KV) dilaksanakan dalam sistem semester
dan dibahagikan kepada dua semester setahun. KV juga melaksanakan semester
pendek di setiap penghujung semester. Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian
selama tempoh pengajian empat tahun dan memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan akan dianugerahkan Diploma Vokasional Malaysia (DVM).

1.1 Pendaftaran Program


1.1.1 Pendaftaran program pelajar baharu :
1.1.1.1 Pendaftaran pelajar baharu akan diadakan pada awal
semester satu (1). Pelajar yang lewat mendaftar mestilah
mendapat kelulusan khas daripada Jawatankuasa
Pengurusan Akademik KV;

1.1.1.2 Pelajar tidak dibenarkan mendaftar program selain daripada


program yang ditawarkan kecuali mendapat kelulusan khas
daripada Jawatankuasa Pengurusan Akademik KV;

1.1.1.3 Sekiranya pelajar tidak mendaftar pada tarikh ditetapkan


tanpa sebab maka dengan sendirinya tawaran tersebut
adalah terbatal.

1.1.2 Pendaftaran program pelajar sedia ada:


1.1.2.1 Semua pelajar diwajibkan mendaftar pada awal setiap
semester pengajian;

1.1.2.2 Pelajar wajib mengikuti semua modul program di dalam


pakej yang ditawarkan;

1.1.2.3 Penangguhan pengajian tidak dibenarkan kecuali mendapat


kelulusan khas daripada Jawatankuasa Pengurusan
Akademik KV.

22
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

1.2 Pendaftaran Modul Program Kes Mengulang Bagi Pentaksiran Pusat


Kes mengulang bagi pentaksiran pusat adalah khusus untuk modul akademik
manakala bagi modul vokasional tiada pentaksiran ulangan. Pelajar yang tidak
mencapai Gred C bagi modul akademik dibenarkan menduduki pentaksiran
ulangan di semester berikutnya.

1.3 Takwim Pengajian Akademik


Takwim pengajian akademik KV dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) sebelum tahun akademik bermula.

1.4 Sistem Semester


1.4.1 Satu (1) semester KV terdiri daripada :
1.4.1.1 14 minggu pengajian;
1.4.1.2 dua (2) hingga tiga (3) minggu pentaksiran pusat;
1.4.1.3 tiga (3) hingga empat (4) minggu semester pendek.

1.4.2 Pengisian semester pendek dalam semester satu (1) hingga semester
empat (4) :
1.4.2.1 Pelajar wajib mengikuti Modul Core Abilities bagi memenuhi
7 jam kredit Kurikulum Vokasional bagi setiap semester
pendek;
1.4.2.2 Pengukuhan dan penambahbaikan kompetensi pelajar;
1.4.2.3 Aktiviti ko-kurikulum.

1.4.3 Aktiviti kokurikulum dilaksanakan sepanjang Program Pra Diploma dan


Program Diploma Vokasional.

1.4.4 Pengisian semester pendek dalam semester lima (5) hingga semester
tujuh (7) :
1.4.4.1 Latihan Industri (LI) yang dilaksanakan di KV atau industri
atau organisasi;
1.4.4.2 Pelaksanaan konsep School Enterprise (SE),
Production-Based Education (PBE) dan lain-lain.

1.4.5 Pelajar wajib mengikuti Latihan Industri (LI) di industri selama empat (4)
bulan selepas semester lapan (8).

23
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

2 KURIKULUM

Pelajar KV wajib mengikuti Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) yang telah
ditetapkan oleh KPM.

2.1 KSKV ialah kurikulum pendidikan dan latihan vokasional yang berasaskan
kompetensi. KSKV digubal menggunakan garis panduan Standard Kompetensi
Pekerjaan Kebangsaan dan/atau Standard Kompetensi Pekerjaan Industri serta
memenuhi aras pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia Tahap satu (1)
hingga Tahap empat (4);
2.2 KSKV mengandungi dua komponen modul iaitu Modul Akademik dan Modul
Vokasional yang wajib diikuti berdasarkan program yang dipilih yang terdiri
daripada komponen teori dan komponen amali;
2.3 Bagi pelajar yang mengikuti program kejuruteraan, modul akademik bagi
Matematik dan Sains pada semester 3 dan semester 4 adalah Mathematics For
Technology dan Science For Technology. Manakala pelajar yang mengikuti
kursus bukan kejuruteraan, modul akademik bagi Matematik dan Sains adalah
Mathematics For Social Studies dan Science For Social Studies. Komponen
kurikulum KV keseluruhannya seperti Jadual 1 berikut:

Peratus Peratus
(Semester 1-4) (Semester 5-8)
Komponen Program Pra Diploma Program Diploma
Kurikulum Pengajian
PB PA PB PA

Modul Akademik 30 70 60 40

Modul Vokasional 70 30 80 20

Jadual 1: Komponen Kurikulum

2.4 Latihan Industri (Industrial Training)

Latihan Industri adalah latihan autentik yang diwajibkan ke atas pelajar mengikut
program dan dilaksanakan di KV, industri atau organisasi bagi satu tempoh
tertentu.

24
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Pelaksanaan Latihan Industri adalah seperti berikut :


2.4.1 Pelajar wajib mengikuti Latihan Industri 5 Kredit pada semester pendek, di
semester 5 hingga semester 7 yang dilaksanakan di dalam KV dengan
gred lulus atau gagal;

2.4.2 Latihan Industri wajib dilaksanakan dalam tempoh minima tiga bulan dan
sehingga maksima 6 bulan iaitu selepas semester lapan (8);

2.4.3 Pelajar perlu menyediakan laporan kerja harian sepanjang menjalani


Latihan Industri sebagai eviden.

2.5 Bahasa Pengantar


Bahasa Pengantar adalah dwi bahasa iaitu Bahasa Melayu atau Bahasa
Inggeris.

3 HAL EHWAL PELAJAR


3.1 Kemasukan Pelajar
3.1.1 Syarat kelayakan kemasukan pelajar ke KV ditentukan oleh KPM dari
semasa ke semasa;

3.1.2 Pemilihan pelajar yang layak untuk kemasukan ke program pengajian KV


dipilih dan diperakukan oleh KPM;

3.1.3 Tawaran kemasukan dan pengambilan pelajar dikeluarkan oleh KPM;

3.1.4 Kemasukan pelajar baharu ke KV dibuat SEKALI pada setiap tahun.

3.2 Status Pelajar Gagal dan Diberhentikan


3.2.1 Pelajar yang gagal keseluruhan modul pengajian (Purata Nilai Gred
Kumulatif [PNGK] kurang daripada 1.0) akan diberhentikan daripada
meneruskan pengajian;
3.2.2 Pelajar yang diberhentikan atas tindakan tatatertib boleh membuat rayuan
kepada KPM untuk kemasukan semula ke KV, KPM;
3.2.3 Segala urusan selain daripada yang dinyatakan di atas adalah tertakluk
kepada kelulusan Jawatankuasa Pengambilan Pusat, KPM.

25
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

3.3 Status Pelajar KV


3.3.1 Status pelajar KV adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
3.3.1.1 Mendaftar dengan KV untuk mengikuti program pengajian
pada tarikh pendaftaran rasmi yang ditetapkan;

3.3.1.2 Mengikuti kursus pengajian dengan memenuhi syarat-syarat


pengajian yang ditetapkan oleh KV.

3.4 Gugur Status Sebagai Pelajar


Pelajar akan diberikan status Gugur Taraf (GT) sekiranya tidak mematuhi para
3.3.1.

3.5 Keperluan Program


Pelajar yang berdaftar sebagai pelajar KV wajib memenuhi semua keperluan
program yang ditetap oleh KPM.

3.6 Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi pelajar KV adalah seperti berikut:
3.6.1 Program Pra Diploma dua (2) Tahun; dan
3.6.2 Program Diploma Vokasional Malaysia dua (2) tahun dan mengikuti
Latihan Industri selepas semester lapan (8) di industri/organisasi dengan
tempoh minima selama empat (4) bulan.
3.6.3 Di akhir pengajian, pelajar akan dianugerahkan Diploma Vokasional
Malaysia (DVM) dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
oleh KPM.

3.7 Penangguhan Pengajian


Pelajar boleh diberi status penangguhan pengajian dengan kelulusan KPM.
Tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai pengajian di KV.

26
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

3.8 Penggantungan Pengajian


Pelajar boleh diberi status penggantungan pengajian dengan kelulusan
Mesyuarat Jawatakuasa Akademik KV.

3.9 Kehadiran Pelajar


3.9.1 Pelajar diwajibkan menghadiri kuliah dan aktiviti berkaitan program yang
diikuti.
3.9.2 Kehadiran kurang 80% dari jumlah jam pertemuan untuk setiap modul,
boleh menyebabkan pelajar tidak dibenarkan menduduki Penilaian Akhir
kecuali dengan kebenaran bertulis Jawatankuasa Pengurusan Akademik
di peringkat KV.

3.10 Kelayakan Menduduki Penilaian Akhir


3.10.1 Pelajar perlu menyemak Penyata Kelayakan Menduduki Pentaksiran
Pusat yang dikeluarkan oleh KV dan disahkan oleh KPM. Sebarang
pindaan hendaklah mendapat pengesahan daripada Jawatankuasa
Pengurusan Akademik KV.
3.10.2 Pelajar yang gagal membawa Penyata Kelayakan Menduduki
Pentaksiran Pusat tidak dibenarkan menduduki Pentaksiran
Pusat/Penilaian Akhir tersebut kecuali mendapat kebenaran khusus
daripada Jawatankuasa Pengurusan Akademik KV.

3.11 Jadual Pentaksiran Pusat


3.11.1 Jadual Pentaksiran Pusat disediakan oleh KPM;
3.11.2 Pentaksiran Pusat hendaklah dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan
oleh KPM.

3.12 Perlanggaran Tatatertib Pelajar bersabit dengan Pentaksiran KV


3.12.1 Pelajar yang didapati bersalah oleh Jawatankuasa Pengurusan
Akademik KV akan dikenakan tindakan mengikut keputusan
Jawatankuasa Pengurusan Akademik KV;
3.12.2 Pelajar yang disabitkan kesalahan di atas mengikut keputusan
Jawatankuasa Pengurusan Akademik KV boleh diberi Gred E (Gagal);

27
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

3.12.3 Pelajar yang telah terbukti terlibat dengan plagiarisme dalam


projek/tugasan akan digagalkan dalam modul tersebut dan diberi Gred E
(Gagal).

3.13 Pentaksiran Pusat Semula


KPM berhak mengarahkan KV untuk mengadakan pentaksiran pusat semula
pada bila-bila masa sekiranya perlu dalam keadaan berikut:
3.13.1 Berlaku kebocoran soalan pentaksiran pusat;
3.13.2 Calon tidak dapat menduduki pentaksiran pusat kerana bencana alam.

3.14 Status Keputusan Pentaksiran


Status Keputusan Pentaksiran adalah berdasarkan pencapaian PNGK.

3.15 Penyata Keputusan Pentaksiran


3.15.1 Penyata keputusan pentaksiran akan dikeluarkan setiap semester oleh
KPM;
3.15.2 KV berhak menahan Penyata Keputusan Pentaksiran sekiranya pelajar
gagal mematuhi mana-mana peraturan yang ditetapkan oleh KV.

3.16 Menduduki Semula Pentaksiran Pusat


3.16.1 Hanya modul akademik sahaja yang dibenarkan untuk diambil semula
pentaksiran pusat.
3.16.2 Pelajar yang gagal modul akademik dibenarkan mengambil sekali
sahaja ulangan pentaksiran pusat iaitu semasa pentaksiran modul
akademik tersebut ditawarkan semula.

28
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

4 PENTAKSIRAN
4.1 Kehadiran Pentaksiran Pusat
4.1.1 Pelajar mesti mematuhi para 3.9;
4.1.2 Sekiranya seseorang pelajar tidak menghadiri pentaksiran pusat, pelajar
dibenarkan untuk menduduki semula pentaksiran pusat tersebut tetapi
hanya bagi modul akademik sahaja.

4.2 Pentaksiran Amali


Persediaan Pentaksiran Amali akan dimaklumkan oleh KPM sekurang-
kurangnya dua (2) minggu sebelum pelaksanaan.

4.3 Peraturan Pentaksiran


Pelajar wajib mematuhi dan mengikuti peraturan pentaksiran yang telah
ditetapkan oleh KPM.

4.4 Keputusan Pentaksiran


Keputusan Peperiksaan dan penilaian kursus diberi dalam bentuk gred. Jadual
gred seperti ditunjukkan di dalam Jadual 2 (Program Pra Diploma) dan Jadual 3
(Program Diploma Vokasional Malaysia).

4.5 Penyata Keputusan Pentaksiran


Penyata keputusan pentaksiran dikeluarkan oleh KPM pada setiap semester.

4.7 Sistem kredit


KPM menentukan nilai kredit dalam bentuk Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata
Nilai Gred Kumulatif (PNGK).
Jumlah Nilai Gred Per Semester
PNG =
Jumlah Jam Kredit Diambil Dalam Semester Tersebut

Jumlah PNG
PNGK =
Bilangan Semester

Jumlah Nilai Gred Modul Voasional


PNGV=
Jumlah Jam Kredit Diambil Dalam Semester Tersebut

Jumlah PNGV
PNGVK=
Bilangan Semester

29
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

4.8 Penilaian Tanpa Nilai Gred

Status modul tanpa nilai gred keputusan L/G (Lulus/Gagal) tertakluk kepada
kehadiran pelajar.

4.9 Peraturan Pentaksiran KV


Tertakluk pada Buku Panduan Pentaksiran Pusat Kolej Vokasional yang
dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia,
Putrajaya, 2012.

4.10 Sistem Gred


KPM menentukan Sistem Gred seperti di dalam Jadual 2 dan Jadual 3.

Jadual 2:
Sistem Gred Lembaga Peperiksaan
Tahun 1 dan Tahun 2 Kolej Vokasional
Program Pra-Diploma

Tahap Pencapaian Tahap Kompetensi


Akademik Vokasional
Markah Gred
Nilai Mata Nilai Mata
Kompetensi Kompetensi
Gred Gred
Kompeten
90 - 100 A 4.00 4.00
Cemerlang Cemerlang
80 - 89 A- 3.67 3.67 Kompeten Baik
70 - 79 B+ 3.33 3.33
65 - 69 B 3.00 3.00 Kompeten
60 - 64 B- 2.67 Kepujian 2.67
55 - 59 C+ 2.33 2.33
50 – 54 C 2.00 2.00
45 – 49 D+ 1.67 1.67 Belum
Memuaskan
40 – 44 D 1.33 1.33 Kompeten
35 – 39 D- 1.00 1.00
Gagal
0 – 34 E 0.00 0.00
0 T 0 T 0 T

30
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Jadual 3:
Sistem Gred Lembaga Peperiksaan Tahun 1 dan Tahun 2 Kolej Vokasional
Program Diploma Vokasional Malaysia

Tahap Pencapaian Tahap Kompetensi


Akademik Vokasional
Markah Gred
Nilai Mata Nilai Mata
Kompetensi Kompetensi
Gred Gred
Kompeten
90 – 100 A 4.00 4.00
Cemerlang Cemerlang
80 – 89 A- 3.67 3.67 Kompeten Baik
70 – 79 B+ 3.33 3.33
65 – 69 B 3.00 Baik 3.00 Kompeten
60 – 64 B- 2.67 2.67
55 – 59 C+ 2.33 2.33
Lulus
50 – 54 C 2.00 2.00
45 – 49 D+ 1.67 1.67 Belum
40 – 44 D 1.33 1.33 Kompeten
Gagal
35 – 39 D- 1.00 1.00
0 – 34 E 0.00 0.00

5.0 PENSIJILAN KV KPM


5.1 Diploma Vokasional Malaysia (DVM) akan dianugerahkan kepada pelajar
yang berjaya menamatkan pengajian di KV dengan memenuhi segala
keperluan dan syarat ditetapkan;

5.2 Penganugerahan DVM akan dikeluarkan oleh KPM;

5.3 Pelajar juga berpeluang memperolehi sijil industri tambahan lain yang
dikeluarkan oleh Badan Persijilan Industri berkaitan seperti CompTia A+,
City and Guild, TWI, Certified Accounting Technician, CIDB dan lain-lain
mengikut bidang program yang diikuti;

5.4 Syarat ke Program DVM adalah memperolehi PNGK 2.0 dan ke atas bagi
Program Pra Diploma;

5.5 Pelajar yang tidak memenuhi syarat kelayakan di para 5.4 boleh mengikuti
Program Apprentis dan lain-lain program berkaitan yang disediakan oleh
pihak lain.

31
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

KONSEP PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL (OBE)

Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome-Based Education [OBE]) merupakan proses


yang melibatkan penstrukturan semula kurikulum, penilaian dan laporan dalam
pendidikan. Ini bagi membolehkan pelajar memperolehi pencapaian dan menguasai
pembelajaran tahap tertinggi setiap semester tanpa menunggu sehingga memenuhi
kredit program dan tamat pengajian di kolej vokasional. Konsep OBE memberi fokus
kepada hasil pelaksanaan sesuatu program yang ditawarkan di kolej vokasional.

OBE lebih menjurus kepada perancangan dan hasil yang bakal diperolehi oleh setiap
pelajar dalam setiap program yang diikuti. Hasil pembelajaran lebih menitikberatkan
terhadap persoalan apakah jangkaan yang perlu pelajar capai dari segi pengetahuan,
kefahaman atau kebolehan untuk membuat sesuatu ataupun kualiti yang perlu
dibangunkan oleh mereka sendiri semasa belajar di kolej vokasional.

Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) menekankan kepada pembelajaran pelajar


dengan:

 Menggunakan pernyataan hasil pembelajaran yang jelas untuk memudahkan pelajar


mengetahui dan memahami tentang jangkaan hasil yang perlu mereka capai;

 Menyediakan aktiviti pembelajaran tertentu dengan tujuan untuk membolehkan


pelajar mencapai semua hasil yang dirancangkan;

 Menilai tahap pencapaian pelajar berbanding kriteria penilaian yang telah ditetapkan
secara jelas dan berkesan.

Secara keseluruhannya, OBE akan memfokuskan kepada empat (4) elemen yang
utama dalam pelaksanaan sepanjang program akademik sepertimana digambarkan
dalam Rajah 1.1

Rajah 1.1: Pelaksanaan OBE secara menyeluruh

32
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Segala penilaian yang dibuat akan dianalisis bagi membandingkan perancangan dan
kejayaan yang dicapai. Perancangan yang dirancang haruslah menjurus kepada
objektif dan hasil pembelajaran program yang telah direkabentuk. Analisis hasil yang
dicapai samada tercapai atau tidak bergantung kepada indeks pencapaian utama (KPI)
yang telah ditetapkan.

Kaedah penilaian juga menjadi alat yang penting dalam mengenalpasti pencapaian
setiap pelajar. Daripada penilaian ini, jika pencapaian berada di bawah sasaran yang
ditetapkan, proses Penambahbaikan Kualiti Berterusan (Continuous Quality
Improvement [CQI]) perlu dijalankan dalam usaha meningkatkan pencapaian hasil
program yang dirancang secara berterusan. Pelaksanaan ini juga menggunakan
konsep PDCA (Plan, Do, Check dan Action) iaitu Rancang, Laksana, Periksa dan
Tindakan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.2.

Rajah 1.2: Proses Perancangan Pelaksanaan OBE

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Pelaksanaan Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) mewajibkan setiap program


akademik mempunyai Objektif Pendidikan Program (Programme Educational
Objectives) atau PEO. PEO perlu dibuat penambahbaikan secara bersepadu dengan
penglibatan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) agar menepati keperluan dan
kehendak mereka. PEO yang disemak semula juga perlu dihubungkaitkan dengan visi
dan misi Kolej Vokasional Seri Iskandar umumnya dan program khasnya.

Analisis pencapaian PEO samada tercapai atau tidak bergantung kepada KPI yang
telah ditetapkan. Lazimnya pencapaian PEO terhadap graduan bagi sesuatu program
dinilai atau diukur selepas 4 hingga 5 tahun setelah pelajar bergraduat.

33
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah PEO disediakan, Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning


Outcomes) atau PLO perlu disemak semula dengan menghubungkaitkannya dengan
PEO. PLO mestilah dinyatakan secara jelas dan nyata tentang pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang perlu dicapai oleh graduan. Secara umumnya, setiap
program perlu mempunyai sembilan (9) pernyataan PLO yang setiap satunya
melibatkan domain berikut:

1. Pengetahuan
2. Kemahiran Praktikal
3. Kemahiran Insaniah I: Kemahiran Berkomunikasi (Communication Skill)
4. Kemahiran Insaniah II: Pemikiran Kritis (Critical Thinking) dan Penyelesaian
Masalah (Problem Solving)
5. Kemahiran Insaniah III: Kemahiran Kerja Berpasukan (Team Working Skill)
6. Kemahiran Insaniah IV: Pembelajaran Sepanjang Hayat (Life-Long Learning) dan
Pengurusan Maklumat (Information Management)
7. Kemahiran Insaniah V: Kemahiran Keusahawanan (Entrepreneurship Skill)
8. Kemahiran Insaniah VI: Moral dan Etika Profesional (Moral and Professional Ethics)
dan Tanggungjawab Sosial (Social Accountability)
9. Kemahiran Insaniah VII: Kemahiran Kepimpinan (Leadership Skill)

Analisis pencapaian PLO samada tercapai atau tidak bergantung kepada KPI yang
telah ditetapkan. Lazimnya pencapaian PLO terhadap graduan bagi sesuatu program
dinilai atau diukur sebaik sahaja pelajar bergraduat.

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO)

Setelah PLO disediakan, Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes) atau
CLO bagi setiap kursus perlu disemak semula dengan menghubungkaitkannya dengan
PLO. Pernyataan CLO perlu jelas dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang perlu
dicapai oleh pelajar di akhir kursus. Secara umumnya, setiap kursus dalam mana-
mana program akademik mesti mempunyai tiga (3) hingga lima (5) pernyataan CLO
dan tiga (3) hingga empat (4) PLO.

34
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Setiap pernyataan CLO mestilah boleh diukur dan dinyatakan dengan jelas serta
mengandungi elemen-elemen SMARTO iaitu:

a. spesifik (specific);

b. boleh diukur (measurable);

c. boleh dicapai (achievable);

d. realistik (realistic);

e. mempunyai tempoh masa (time frame); dan

f. boleh ditinjau atau dipantau (observable).

Secara umumnya, pembinaan pernyataan CLO bagi setiap kursus perlu mengambilkira
perkara-perkara berikut:

 CLO perlu dipastikan mengikut kursus yang ditawarkan oleh program atau kolej
vokasional dan pengkhususan;

 CLO mempunyai unsur Kata kerja (Verb), Syarat (Condition) dan Piawai (Standard)
(V, C & S).

CLO mestilah dapat diukur dan dicapai serta bersesuaian dengan topik-topik yang
terkandung dalam kursus yang diajar. CLO ini juga perlu berpandukan kepada domain
kognitif iaitu merujuk kepada tahap pemikiran tertinggi yang bakal dicapai. Domain
afektif dan psikomotor pula lebih berpandukan kepada kaedah penyampaian (delivery
method) yang digunakan.

KEMAHIRAN INSANIAH (KI)

KI merangkumi kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi, berfikiran kritis dan


penyelesaian masalah, kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan
maklumat, moral dan etika profesional, tanggungjawab sosial, keusahawanan dan
kepimpinan. Kemahiran tersebut perlu dikuasai oleh para graduan untuk memenuhi
tuntutan keperluan pekerjaan di pelbagai sektor samada di dalam atau di luar negara.
Graduan yang memiliki KI tersebut akan lebih berketerampilan dan berdaya saing
dalam sektor pekerjaan dan seterusnya menjadi modal insan kelas pertama yang dapat
menyumbang kepada kemajuan organisasi dan pembangunan negara.

35
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Kesemua elemen KI boleh dimurnikan dan diperincikan kepada dua kumpulan utama,
iaitu Kemahiran lnsaniah Mesti - KIM (must have) dan Kemahiran lnsaniah Tambahan -
KIT (good to have). KIM adalah kemahiran insaniah yang perlu dimiliki oleh setiap
pelajar. Jika kemahiran ini tidak dimiliki, pelajar dianggap tidak kompeten dalam aspek
berkaitan. KIT dianggap sebagai nilai tambah kepada pelajar. Jika kemahiran ini dimiliki
oleh pelajar di samping KIM, kompetensi pelajar dalam aspek berkaitan dianggap
cemerlang. Walaupun perhatian perlu diberi kepada usaha membekalkan modal insan
dengan KIM, penerapan KIT perlu digalakkan. Semua elemen KI yang dicadangkan
mesti dikuasai oleh setiap pelajar dan perlu dinilai secara komprehensif dan berkesan.

PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI)

Proses CQI merupakan satu keadaan yang perlu diwujudkan dalam setiap program
akademik yang ditawarkan. CQI boleh dilaksana dan dibuktikan dengan memberikan
satu laporan yang lengkap dengan data yang sah hasil daripada analisis pencapaian
yang dilakukan.

Dalam melaksanakan OBE, penambahbaikan atau semakan semula program akademik


yang sedang dijalankan akan melibatkan semua elemen yang meliputi PEO, PLO, dan
CLO. Ia berdasarkan kepada analisis pencapaian yang dinilai dan dianalisis menurut
KPI yang telah ditetapkan untuk setiap elemen yang dinyatakan serta input daripada
pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) seperti digambarkan dalam Rajah 1.3.

Penilaian

Penilaian

Penilaian
Alumni
Alumni
Analisis

Analisis
Analisis

Misi
Visi PEO PLO CLO
Stakeholders

Jawatankuasa Penasihat CQI

CQI

CQI

Rajah 1.3: Model CQI bagi penambahbaikan program/kursus

36
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Taksonomi pembelajaran terbahagi kepada kepada tiga domain iaitu Kognitif,


Psikomotor dan Afektif.

Domain Kognitif

Domain kognitif mencakupi pengetahuan dan perkembangan keterampilan intelektual.


Aras kognitif melibatkan Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan
Penilaian.

Domain Afektif

Domain afektif mencakupi perasaan (feelings), nilai-nilai (values), apresiasi


(appreciation), antusiasme (enthusiasms), motivasi (motivations), dan sikap (attitude).
Aras afektif melibatkan menerima, memberi maklum balas, menilai, mengorganisasi
dan menghayati nilai.

Domain Psikomotor

Domain Psikomotor mencakupi gerakan fizikal (physical movement), koordinasi


(coordination), dan kemahiran motorik (motor skils). Perkembangan kemahiran ini
memerlukan latihan dan pengukurannya mencakupi kecepatan, ketepatan, prosedur
atau teknik. Aras psikomotor melibatkan persepsi, set, respons berpandu, mekanisma,
respons ketara kompleks, adaptasi dan lakuan tulen.

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR (SCL)

Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi


yang berterusan di antara pelajar dan pensyarah. Dalam pembelajaran berpusatkan
pelajar, pelajar adalah ‘autonomous’ dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya
menentukan hala tuju proses pembelajaran.

37
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI


KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR
Berikut adalah senarai program yang ditawarkan mengikut jabatan masing-masing:

JABATAN TEK. ELEKTRIK & ELEKTRONIK


• Teknologi Elektrik (DEA / ETE)
• Teknologi Elektronik (DEB / ETN)

JABATAN TEK. AWAM


• Teknologi Pembinaan (DCA / WTP)

JABATAN TEK. MEKANIKAL & PEMBUATAN


• Teknologi Pemesinan Industri (DMA / MPI)
• Teknologi Kimpalan (DMB / MTK)
• Teknologi Automotif (DMD / MTA)
• Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara (DMC / MPP)

JABATAN PERNIAGAAN
• Pengurusan Perniagaan (DBF / BPP)
• Perbankan (DBC / BPB)
• Insurans (DBD / BIN)

Waktu pembelajaran dan etika berpakaian adalah tertakluk kepada perincian


dalam Akta 1996 seksyen 550 di mana pelajar akan mengikuti pembelajaran dari jam
8.00 pagi hingga 5.00 petang dengan
beruniform lengkap sebagaimana yang
ditetapkan oleh pihak kolej serta mengikut
peraturan yang dipersetujui oleh pihak BPTV.

38
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI AWAM : TEKNOLOGI PEMBINAAN

SINOPSIS PROGRAM
Pelajar akan diberi pendedahan,
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang
pembinaan. Latihan yang diberikan
merangkumi kerja-kerja asas pembinaan
bangunan bermula dari kerja-kerja
merancang dan menyediakan pelan,
anggaran bahan, penyediaan tapak binaan,
kerja-kerja pembinaan sehinggalah kerja-
kerja penyudahan dan penyerahan
bangunan.

39
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Pembinaan ialah untuk membentuk Penyelia


Pembinaan yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan
mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Pembinaan mampu menghasilkan Penyelia Pembinaan


yang:

PEO Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


1 dalam disiplin Teknologi Pembinaan; Teknik

PEO Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,


2 memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

PEO Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


3 secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

PEO Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


4 keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Teknologi Pembinaan.

40
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Pembinaan , pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)

1 Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan


Matematik, Sains, dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Pembinaan;

2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor / Teknik


Teknologi Pembinaan;

3 Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Pembinaan; Pendekatan Saintifik

4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

5 Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

6 Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

7 Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang Hayat


berterusan dan melibatkan diri dalam & Pengurusan Maklumat
pembelajaran sepanjang hayat;

8 Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

9 Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

41
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI AWAM


PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN ABDUL LATIF B IBRAHIM


KETUA JABATAN

PN NOR GAYAH BT MAT KHAN


KETUA PROGRAM

EN AMIRUDDIN B SAGIRAN EN JALALUDDIN BT ABDULLAH


-PENYELARAS PTA -PENYELARAS PERHUBUNGAN &
LATIHAN INDUSTRI

PN BASALINA BT SULAIMAN EN AHMAD NAZRI B RAMLI EN MARZUKI ABDUL B RAHMAN


-PENYELARAS AKREDITASI -PENYELARAS SE -PENYELARAS KESELAMATAN
& KESIHATAN PEKERJAAN DAN
EKSA

CIK NURFARIHAN BT PN AMALINA BT ISMAIL PN NURUL SHAHRINA BT SHAHARIN


DZULKIFLEE -PENYELARAS SKM -SETIAUSAHA JABATAN
-PENYELARAS PENILAIAN
& PENTAKSIRAN

42
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Abdul Latif bin Ibrahim Diploma Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi


(Ketua Jabatan) Malaysia : 1988
Sijil Pendidikan Maktab Perguruan
Kampus Ipoh : 1992
Ijazah Sarjana Muda Kej. Awam Universiti Sains
Malaysia : 2000
Nor Gayah binti Mat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Khan Pendidikan (Kej. Awam ) Malaysia : 2001
(Ketua Program)

Nurul Shahrina binti Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Shaharin Pendidikan (Kej. Awam) Malaysia : 2008

Amirruddin bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University


Sagiran ( Kej. Awam ) Dgn Kepujian Malaysia : 2006
Diploma Bangunan
Sijil Pendidikan
Ahmad Nazri bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Ramli Pendidikan (Kej. Awam) Malaysia : 2003

Jalaluddin bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kej. Open University


Abdullah Awam) Dgn Kepujian Malaysia : 2007

Basalina binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kej. Open University


Sulaiman Awam) Dgn Kepujian Malaysia : 2007

Amalina binti Ismail Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan


(Kemahiran Hidup) Dgn Kepujian Sultan Idris :2016

43
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Marzuki bin Abdul Diploma Perguruan Teknik Binaan Maktab Perguruan


Rahman Bangunan Teknik : 1993

Nurfarihan binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Tun Hussein


Dzulkiflee Vokasional Binaan Bangunan Onn : 2017

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 1012 INTRODUCTION OF SITE PREPARATION 1.0 3.0 0.0 2.0

2 WTP 1022 INTRODUCTION OF CONCRETE WORK 1.0 3.0 0.0 2.0

3 WTP 1033 FORMWORK 1.0 6.0 0.0 3.0

4 WTP 1043 REINFORCEMENT WORKS 2.0 4.0 0.0 3.3

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 2012 SITE PREPARATION 1.0 3.0 0.0 2.0

2 WTP 2022 CONCRETE WORK 1.0 3.0 0.0 2.0

3 WTP 2033 BRICKWORKS 1.0 6.0 0.0 3.0

4 WTP 2043 DOOR AND WINDOW INSTALLATION 2.0 3.0 0.0 3.0

44
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 3013 ROOFING SYSTEM INSTALLATION 1.0 6.0 0.0 3.0

2 WTP 3022 TILING WORK 1.0 3.0 0.0 2.0

3 WTP 3032 PAINTING WORK 1.0 3.0 0.0 2.0

4 WTP 3043 BUILDING CONSTRUCTION SUPERVISION I 2.0 3.0 0.0 3.0

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SANITARY , DRAINAGE AND SEWERAGE
1 WTP 4013 1.0 3.0 0.0 2.0
SYSTEM
2 WTP 4022 FENCING WORK 1.0 3.0 0.0 2.0

3 WTP 4033 ROOF FINISHING 1.0 6.0 0.0 3.0

4 WTP 4043 BUILDING CONSTRUCTION SUPERVISION II 2.0 3.0 0.0 3.0

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN (DVM LAMA)


SEMESTER 1(DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 5013 BUILDING MATERIALS 2 2 0 3

2 WTP 5023 CONSTRUCTION SAFETY AND HEALTH 2 2 0 3

3 WTP 5033 BUILDING DRAWING 2 3 0 3

4 WTP 5043 BUILDING CONSTRUCTION - 1 2 3 0 3

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 6013 BUILDING CONSTRUCTION -2 2 3 0 3

2 WTP 6023 CONSTRUCTION PLANNING 2 2 0 3

3 WTP 6033 COMPUTER AIDED DRAWING (CAD) 2 3 0 3

4 WTP 6043 BASIC QUANTITY SURVEYING 2 2 1 3

45
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 7014 BUILDING CONSTRUCTION - 3 3 3 0 4
FUNDAMENTAL OF MECHANICS
2 WTP 7023 2 0 2 3
STRUCTURE
SPECIFICATION AND QUALITY CONTROL
3 WTP 7033 2 2 0 3
FOR CONSTRUCTION WORK
4 WTP 7042 FINAL YEAR PROJECT I 2 1 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 WTP 8013 CONSTRUCTION SURVEY 2 3 0 3

2 WTP 8023 SOIL INVESTIGATION 2 2 0 3

3 WTP 8033 INDUSTRIALZED BUILDING SYSTEM (IBS) 2 2 0 3

4 WTP 8044 FINAL YEAR PROJECT II 2 5 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMBINAAN (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DCA 1313 BUILDING MATERIALS 2 2 0 3

2 DCA 1323 CONSTRUCTION SAFETY AND HEALTH 2 2 0 3

3 DCA 1233 BUILDING DRAWING 2 3 0 3

4 DCA 1343 BUILDING CONSTRUCTION- I 2 3 0 3

5 DCA 1052 COMPUTER AIDED DRAWING (CAD) I 1 3 0 2

6 UMT 1112 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY I 1 0 2 2

46
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DCA 2312 BUILDING CONSTRUCTION- II 1 3 0 2

2 DCA 2022 CONSTRUCTION PLANNING 1 2 0 2


COMPUTER AIDED DRAWING (CAD) II -
3 DCA 2033 2 3 0 3
(BUILDING DRAWING)
4 DCA 2043 BASIC QUANTITY SURVEYING 2 2 1 3

5 UMT 2122 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY II 1 0 2 2

6 UST 2112 TECHNICAL SCIENCE I 1 2 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DCA 3314 BUILDING CONSTRUCTION- III 2 2 0 3
FUNDAMENTAL OF MECHANIC
2 DCA 3122 2 0 2 3
STRUCTURE
SPECIFICATION AND QUALITY CONTROL
3 DCA 3033 1 2 0 2
FOR CONSTRUCTION WORK
4 DCA 3042 FINAL YEAR PROJECT- I 2 1 0 2

5 UST 3112 ENGLISH FOR BUSINESS 2 0 0 2

6 UST 3112 TECHNICAL SCIENCE II 1 2 0 2

7 UMT 3132 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY III 1 0 2 2

47
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DCA 4113 CONSTRUCTION SURVEY 2 3 0 3

2 DCA 4123 SOIL INVESTIGATION 2 2 0 3

3 DCA 4133 INDUSTRIALZED BUILDING SYSTEM (IBS) 1 2 0 2

4 DCA 4044 FINAL YEAR PROJECT- II 2 5 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

48
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN : PENGURUSAN PERNIAGAAN


SINOPSIS PROGRAM
Pelajar akan didedahkan kepada dokumen perniagaan, pengurusan pelanggan, konsep
perniagaan yang betul dan teknik mengurus perniagaan mengikut situasi persekitaran
semasa.

49
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Pengurusan Perniagaan ialah untuk membentuk Penolong


Pegawai Pentadbiran yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya
saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Pengurusan Perniagaan mampu menghasilkan Penolong Pegawai


Pentadbiran yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin pengurusan perniagaan; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi, kerja Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
berpasukan dan memaparkan ciri Kemahiran Sosial / Kerja
2
kepimpinan yang baik dalam sebuah Berpasukan /
organisasi; Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Mempunyai kecenderungan yang tinggi Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
terhadap bidang keusahawanan, & Pengurusan Maklumat,
4
pengurusan maklumat dan pembelajaran Kemahiran Pengurusan dan
sepanjang hayat selari dengan Keusahawanan
perkembangan teknologi semasa.

50
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Pengurusan Perniagaan pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan Pengetahuan
1
yang mempunyai hubungan dengan bidang
Pengurusan Perniagaan;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dan Kemahiran Psikomotor /


2
menyelesaikan masalah; Teknik

Mengenalpasti penyelesaian masalah secara Kemahiran Penyelesaian


3
kreatif, inovatif dan efektif; Masalah, Pemikiran Kritikal &
Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
perniagaan / sains sosial serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab dalam kerja berpasukan Berpasukan /
untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas; Pertanggungjawaban

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion dalam
bidang Pengurusan Perniagaan;

Berkebolehan mengaplikasi kemahiran Pembelajaran Sepanjang


7
pengurusan maklumat dalam pembangunan Hayat & Pengurusan
profesional berterusan dan melibatkan diri Maklumat
dalam pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasi diri dalam mengaplikasi ciri-ciri Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan untuk meningkatkan kemahiran Keusahawanan
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya
dalam bidang Pengurusan Perniagaan; dan

Berkeupayaan mengaplikasi kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

51
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN
PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN MOHD SOPIAN B MAMAT


KETUA JABATAN

PN NUR ANJARIYAH BT AHMAD RAZALI


KETUA PROGRAM

PN NOR IBETISAM BT SUHAIMI PN AZWA BT MAT RASHID


-SETIAUSAHA PROGRAM -PENYELARAS ASET
-PENYELARAS SE -PENYELARAS AKREDITASI

CIK NURUL SYUHAIDA BT SHARUDDIN PN NURUL JANNAH BT MOHAMAD


-PENYELARAS PENILAIAN & PENTAKSIRAN -PENYELARAS KESELAMATAN &
-PENYELARAS PTA KESIHATAN PEKERJAAN DAN EKSA
-PENYELARAS SKM -PENYELARAS PERHUBUNGAN
& LATIHAN INDUSTRI

52
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohd Sopian bin Ijazah Sarjana Muda Sains (Perniagaan Universiti Putra
Mamat Tani) Malaysia :
(Ketua Jabatan) Diploma Pendidikan 1999
Maktab Perguruan
Persekutuan Pulau
Pinang : 2000
Nur Anjariyah binti Diploma Perdagangan Antarabangsa Kolej Ugama Sultan
Ahmad Razali Zainal Abidin : 2001
(Ketua Program) Ijazah Sarjana Muda Kewangan Universiti Utara
Dengan Kepujian Malaysia : 2005
Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik & Universiti Tun Hussein
Vokasional Onn Malaysia : 2008
Azwa binti Mat Rashid Ijazah Sarjana Muda Kewangan Dan Universiti Utara
Perbankan Islam Dgn Kepujian Malaysia : 2006
Diploma Pendidikan Perdagangan / Universiti Pendidikan
Perniagaan Sultan Idris : 2010
Nor Ibetisam binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan
Suhaimi (Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Sultan Idris : 2014

Nurul Syuhaida Bt Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan


Sharuddin (Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Sultan Idris : 2015

Nurul Jannah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara


Mohamad (Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Malaysia : 2014

53
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
OFFICE COMMUNICATION
1 BPP 1014 2.0 6.0 0.0 4.0
(KOMUNIKASI PEJABAT)
FILING ADMINISTRATION
2 BPP1023 2.0 3.0 0.0 3.0
(PENGURUSAN FAIL)
COMPUTER PRACTICE
3 BPP1033 1.0 6.0 0.0 3.0
(AMALAN PENGKOMPUTERAN)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
MEETING PREPARATION ASSISTANCE
1 BPP 2012 1.0 3.0 0.0 2.0
(PERSEDIAAN MESYUARAT)
MEETING ARRANGEMENT
2 BPP 2022 1.0 3.0 0.0 2.0
(PENGURUSAN MESYUARAT)
EVENT ARRANGEMENT ASSISTANCE
3 BPP 2033 2.0 5.0 0.0 3.0
( ASAS PENGURUSAN ACARA )
CUSTOMER LIAISON
4 BPP 2043 2.0 3.0 0.0 3.0
(PERHUBUNGAN PELANGGAN )

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
BASIC DATA ENTRY
1 BPP 3012 1.0 5.0 0.0 2.0
(ASAS MEREKOD DATA )
FUNDAMENTAL OF BUSINESS
2 BPP 3023 ACCOUNTING 1.0 7.0 0.0 3.0
( ASAS PERAKAUNAN PERNIAGAAN )
PROCUREMENT ADMINISTRATION
3 BPP 3033 2.0 4.0 0.0 3.0
(PENTADBIRAN PEROLEHAN )

54
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
STAFF ADMINISTRATION
1 BPP 4014 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENTADBIRAN STAF )
OFFICE OPERATION COORDINATION
2 BPP 4023 2.0 5.0 0.0 3.0
(PENYELARASAN OPERASI PEJABAT )
OFFICE SAFETY AND SECURITY
3 BPP 4033 ADMINISTRATION 2.0 3.0 0.0 3.0
(PENGURUSAN KESELAMATAN PEJABAT )

STRUKTUR PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
BUSINESS COMMUNICATION IN MEETING
1 BPP 5013 2 2 0 3
ARRANGEMENT
2 BPP 5023 STAFF ADMINISTRATION 2 2 0 3

3 BPP 5033 PROCUREMENT ADMINISTRATION 1 4 0 3


CUSTOMER LIASON AND EVENT
4 BPP 5043 1 4 0 3
MANAGEMENT

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
OFFICE SAFETY & SECURITY
1 BPP 6013 2 2 0 3
ADMINISTRATION
2 BPP 6023 PRINCIPLES OF ECONOMICS 2 0 2 3

3 BPP 6033 BUSINESS ACCOUNTING 1 5 0 3

4 BPP 6043 BUSINESS LAW 2 0 2 3

55
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
OFFICE POLICIES AND OPERATION
1 BPP 7013 1 4 0 3
COORDINATION
BUSINESS ASSET & INVENTORY
2 BPP 7024 2 4 0 4
MANAGEMENT
3 BPP 7033 PRINCIPLES OF MARKETING 2 0 2 3

4 BPP 7042 FINAL YEAR PROJECT I 1 2 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BPP 8013 OFFICE VENDOR ADMINISTRATION 2 2 0 3

2 BPP 8023 STAFF DEVELOPMENT MANAGEMENT 2 2 0 3

3 BPP 8033 STAFF PERFORMANCE APPRAISAL 2 2 0 3

4 BPP 8044 FINAL YEAR PROJECT II 2 4 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

56
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM PENGURUSAN PERNIAGAAN


(DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
KOMUNIKASI PERNIAGAAN DALAM
PERSEDIAAN MESYUARAT
1 DBF 1313 2 2 0 3
BUSINESS COMMUNICATION IN MEETING
ARRANGEMENT
PENTADBIRAN PERSONEL
2 DBF 1323 2 2 0 3
PERSONNEL ADMINISTRATION
PENTADBIRAN PEROLEHAN
3 DBF 1333 1 4 0 3
PROCUREMENT ADMINISTRATION
PERHUBUNGAN PELANGGAN DAN
PENGURUSAN ACARA
4 DBF 1343 1 4 0 3
CUSTOMER LIAISON AND EVENT
MANAGEMENT
PENGURUSAN KEWANGAN
5 UFM 1112 2 0 1 2
FINANCIAL MANAGEMENT
MATEMATIK
6 UMH 1112 1 0 2 2
MATHEMATICS

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENTADBIRAN KESIHATAN DAN
KESELAMATAN PEJABAT
1 DBF 2313 2 2 0 3
OFFICE SAFETY & SECURITY
ADMINISTRATION
PRINSIP EKONOMI
2 DBF 2323 2 0 2 3
PRINCIPLES OF ECONOMICS
PERAKAUNAN PERNIAGAAN
3 DBF 2333 1 5 0 3
BUSINESS ACCOUNTING
UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN
4 DBF 2343 2 0 2 3
BUSINESS LAW
MATEMATIK PERNIAGAAN
5 UMB 2112 1 0 2 2
MATHEMATICS FOR BUSINESS

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
KEUSAHAWANAN
1 UES 2012 ENTREPRENEURSHIP
2 0 0 2

57
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENYELARASAN OPERASI DAN POLISI
PEJABAT
1 DBF 3313 2 3 0 3
OFFICE POLICIES AND OPERATION
COORDINATION
PENGURUSAN ASET & INVENTORI
PERNIAGAAN
2 DBF 3223 2 3 0 3
BUSINESS ASSET & INVENTORY
MANAGEMENT
PRINSIP PEMASARAN
3 DBF 3332 1 0 2 2
PRINCIPLES OF MARKETING
PROJEK TAHUN AKHIR I
4 DBF 3042 1 2 0 2
FINAL YEAR PROJECT I
STATISTIK
5 UMS 3112 1 0 2 2
STATISTICS
BAHASA INGGERIS UNTUK PERNIAGAAN
6 UEB 3112 2 0 0 2
ENGLISH FOR BUSINESS

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENTADBIRAN VENDOR PEJABAT
1 DBF 4313 2 2 0 3
OFFICE VENDOR ADMINISTRATION
PENGURUSAN PEMBANGUNAN STAF
2 DBF 4323 2 2 0 3
STAFF DEVELOPMENT MANAGEMENT
PENILAIAN PRESTASI STAF
3 DBF 4332 1 3 0 2
STAFF PERFORMANCE APPRAISAL
PROJEK TAHUN AKHIR II
4 DBF 4044 2 4 0 4
FINAL YEAR PROJECT II
PENGUCAPAN AWAM
5 UPS 4012 1 0 2 2
PUBLIC SPEAKING

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

58
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN: PERBANKAN


SINOPSIS PROGRAM
Perbankan merupakan antara entiti yang penting dalam sesebuah ekonomi negara.
Tidak kira sama ada perbankan konvensional atau islamik, faktor profesinalisme dalam
industri bank amat tinggi. Ia merangkumi aspek pengurusan wang, pelaburan,
pengurusan aset dan pengurusan risiko dan lain-lain.

59
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Perbankan ialah untuk membentuk Penolong Pegawai Bank
yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing, dan mampu
melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Perbankan mampu menghasilkan Penolong Pegawai Bank yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin perbankan; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi, kerja Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
berpasukan dan memaparkan ciri Kemahiran Sosial / Kerja
2
kepimpinan yang baik dalam sebuah Berpasukan /
organisasi; Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Mempunyai kecenderungan yang tinggi Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
terhadap bidang keusahawanan, & Pengurusan Maklumat,
4
pengurusan maklumat dan pembelajaran Kemahiran Pengurusan dan
sepanjang hayat selari dengan Keusahawanan
perkembangan teknologi semasa.

60
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Perbankan pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan Pengetahuan
1
yang mempunyai hubungan dengan bidang
Perbankan;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dan Kemahiran Psikomotor / Teknik


2
menyelesaikan masalah;

Mengenalpasti penyelesaian masalah secara Kemahiran Penyelesaian


3
kreatif, inovatif dan efektif; Masalah, Pemikiran Kritikal &
Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
perniagaan / sains sosial serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab dalam kerja berpasukan Berpasukan /
untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas; Pertanggungjawaban

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion dalam
bidang Perbankan;

Berkebolehan mengaplikasi kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


7
pengurusan maklumat dalam pembangunan & Pengurusan Maklumat
profesional berterusan dan melibatkan diri
dalam pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasi diri dalam mengaplikasi ciri-ciri Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan untuk meningkatkan kemahiran Keusahawanan
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya
dalam bidang Perbankan; dan

Berkeupayaan mengaplikasi kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

61
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN
PROGRAM PERBANKAN

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN MOHD SOPIAN B MAMAT


KETUA JABATAN

CIK NURAISAH BT ZULKUORNAIN


KETUA PROGRAM

EN KARNO B ANDI RAPPUNG PN NUR RASHIDAH BT SULAIMAN PN RASHIDAH BT MOHAMAD TARMIZI


-PENYELARAS SKM -SETIAUSAHA PROGRAM -PENYELARAS ASET
-PENYELARAS PERHUBUNGAN -PENYELARAS SE -PENYELARAS KESELAMATAN
& LATIHAN INDUSTRI -PENYELARAS AKREDITASI & KESIHATAN PEKERJAAN DAN EKSA
-PENYELARAS PENILAIAN -PENYELARAS PTA
& PENTAKSIRAN

62
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM PERBANKAN

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Nuraisah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara


Zulkuornain (Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Malaysia :
(Ketua Program) ( Multimedia Interaktif ) 2013

Karno bin Andi Ijazah Sarjana Muda Pend. Perakaunan Universiti Pendidikan
Rappung Sultan Idris : 2010

Rashidah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan


Mohamad Tarmizi (Pengurusan Perniagaan) Dgn Sultan Idris : 2014
Kepujian

Nur Rashidah binti Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan Universiti Islam


Sulaiman Perniagaan) Dgn Kepujian Antarabangsa Malaysia :
2007

Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Pendidikan


(DPLI) Perdagangan Sultan Idris : 2013

63
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM PERBANKAN (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGENALAN KEPADA KEMAHIRAN
1 BPB 1013 KOMPUTER 2.0 3.0 0.0 3.0
(INTRODUCTION TO COMPUTER SKILLS)
ASAS PERAKAUNAN
2 BPB 1024 3.0 3.0 0.0 4.0
(BASIC ACCOUNTING)
PENGENALAN KEPADA PERBANKAN
3 BPB 1032 1.0 3.0 0.0 2.0
(INTRODUCTION TO BANKING)
PRODUK, PERKHIDMATAN DAN OPERASI
BANK
4 BPB 1043 2.0 3.0 0.0 3.0
(BANK PRODUCTS, SERVICES AND
OPERATION)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGENALAN KEPADA KEWANGAN
1 BPB 2014 3.0 4.0 0.0 4.0
(INTRODUCTION TO FINANCE)
STATISTIK ASAS
2 BPB 2024 3.0 4.0 0.0 4.0
(BASIC STATISTICS)
EKONOMI ASAS
3 BPB 2034 3.0 3.0 0.0 4.0
(BASIC ECONOMICS)

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PERKHIDMATAN AKAUN
1 BPB 3013 2.0 3.0 0.0 3.0
(ACCOUNT SERVICES)
PERKHIDMATAN KAUNTER
2 BPB 3023 2.0 3.0 0.0 3.0
(COUNTER SERVICES)
PERKHIDMATAN PELANGGAN
3 BPB 3033 2.0 3.0 0.0 3.0
(CUSTOMER SERVICES)
AKTIVITI SOKONGAN JUALAN DAN
4 BPB 3043 PEMASARAN 2.0 3.0 0.0 3.0
(SALES AND MARKETING SUPPORT)

64
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PROSES PERMOHONAN PINJAMAN
1 BPB 4013 2.0 3.0 0.0 3.0
(LOAN APPLICATION PROCESSING)
AKTIVITI PENGELUARAN, PENGUTIPAN
DAN PEMULIHAN BAYARAN
2 BPB 4023 2.0 3.0 0.0 3.0
(DISBURSEMENT, COLLECTION AND
RECOVERY ACTIVITIES)
ETIKA BANK
3 BPB 4033 2.0 3.0 0.0 3.0
(BANK ETHICS)
ASPEK PERUNDANGAN BANK
4 BPB 4043 2.0 3.0 0.0 3.0
(LEGAL ASPECTS OF BANK)

STRUKTUR PROGRAM PERBANKAN (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BPB 5013 CUSTOMER SERVICES 2 2 0 3

2 BPB 5023 COUNTER SERVICES II 2 2 0 3

3 BPB 5033 ACCOUNT SERVICES 2 2 0 3

4 BPB 5043 SUPERVISORY FUNCTIONS 2 2 0 3

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BPB 6013 SALES AND MARKETING SUPPORT 2 2 0 3

2 BPB 6023 LOAN APPLICATION PROCESSING II 2 2 0 3


DISBURSEMENT, COLLECTION AND
3 BPB 6033 2 2 0 3
RECOVERY
ACCOUNTING AND BOOK KEEPING
4 BPB 6044 2 4 0 4
RECORDING II

65
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
CUSTOMER & COUNTER SERVICE
1 BPB 7013 2 2 0 3
ADMINISTRATION
2 BPB 7023 ACCOUNT ADMINISTRATION 2 2 0 3

3 BPB 7033 SALES AND MARKETING ADMINISTRATION 2 2 0 3

4 BPB 7042 BANKING PROJECT I 1 0 2 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BPB 8013 LOAN APPLICATION ADMINISTRATION 2 2 0 3

2 BPB 8023 LOAN ACCOUNT SUPERVISION 2 2 0 3

3 BPB 8033 BUSINESS COMMUNICATION 2 2 0 3

4 BPB 8044 BANKING PROJECT II 2 0 4 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

66
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM PERBANKAN (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBC 1313 CUSTOMER SERVICES 2 2 0 3

2 DBC 1323 COUNTER SERVICES 2 2 0 3

3 DBC 1333 ACCOUNT SERVICES 2 2 0 3

4 DBC 1343 SUPERVISORY FUNCTIONS 2 2 0 3

5 UFM 1112 FINANCIAL MANAGEMENT 2 0 0 2

6 UAE 1112 PRINCIPLES OF ECONOMICS 2 0 0 2

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBC 2313 SALES AND MARKETING SUPPORT 2 2 0 3

2 DBC 2323 LOAN APPLICATION PROCESSING 2 2 0 3


DISBURSEMENT, COLLECTION AND
3 DBC 2333 2 2 0 3
RECOVERY
ACCOUNTING AND BOOK KEEPING
4 DBC 2343 2 3 0 3
RECORDING
5 UMB 2112 MATHEMATICS FOR BUSINESS 1 0 2 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTREPRENUERSHIP 2 0 0 2

67
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
CUSTOMER & COUNTER SERVICES
1 DBC 3313 2 2 0 3
ADMINISTRATION
2 DBC 3323 ACCOUNT ADMINISTRATION 2 2 0 3

3 DBC 3332 SALES AND MARKETING ADMINISTRATION 1 2 0 2

4 DBC 3042 FINAL YEAR PROJECT I 1 0 2 2

5 UMS 3112 STATISTIK 1 0 2 2

6 UEB 3112 ENGLISH FOR BUSINESS 2 0 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBC 4313 LOAN APPLICATION ADMINISTRATION 2 2 0 3

2 DBC 4323 LOAN ACCOUNT SUPERVISION 2 2 0 3

3 DBC 4032 BUSINESS COMMUNICATION 2 1 0 2

4 DBC 4044 FINAL YEAR PROJECT II 2 4 0 4

5 UPS 4012 PUBLIC SPEAKING 1 0 2 2

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

68
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN : INSURANS


SINOPSIS PROGRAM
Bidang Insurans merupakan bidang yang semakin berkembang di seluruh dunia
termasuk Malaysia. Insurans secara asasnya ialah memberi perlindungan hampir
semua aset, fizikal dan nyawa daripada bencana seperti kemalangan dan juga
kecelakaan

69
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Insurans ialah untuk membentuk Pengurus Insurans yang
bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu
melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Insurans mampu menghasilkan Pengurus Insurans yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin Insurans; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
2
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan, Nilai,
Sikap dan Etika

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme.

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
4
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Insurans.

70
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Insurans , pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan
1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Insurans;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor /


2
Insurans; Teknik

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Insurans; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan
pembelajaran sepanjang hayat. Maklumat

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

71
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PERNIAGAAN
PROGRAM INSURANS

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN MOHD SOPIAN B MAMAT


KETUA JABATAN

PN NAZRATUL HANIM BT M NAWAWI


KETUA PROGRAM

PN NURLISA BT SAINI CIK NURUL IZZATI BT MOHAMAD


-PENYELARAS PTA -SETIAUSAHA PROGRAM
-PENYELARAS PERHUBUNGAN -PENYELARAS ASET
& LATIHAN INDUSTRI -PENYELARAS PENILAIAN DAN
PENTAKSIRAN

EN SHABRANI B MOHAMAD CIK LING XIAU WEI


-PENYELARAS AKREDITASI -PENYELARAS SE
-PENYELARAS SKM -PENYELARAS KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN & EKSA

72
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM INSURANS

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Nazratul Hanim binti Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dgn Universiti Kebangsaan
Mohamad Nawawi Kepujian Malaysia : 2008
(Ketua Program) Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Kebangsaan
Pendidikan Khas Perdagangan / Malaysia : 2010
Keusahawanan
Nurlisa binti Saini Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara
(Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Malaysia : 2013
( Multimedia Interaktif )

Nurul Izzati binti Ijazah Sarjana Muda (Pengurusan Universiti Pendidikan


Mohamad Perniagaan) Dgn Pendidikan Sultan Idris : 2015

Shabrani bin Mohamad Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Tun Hussein
Pendidikan Teknik Dan Vokasional Onn Malaysia : 2008

Ling Xiao Wei Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara


(Pengurusan Perniagaan) Dgn Kepujian Malaysia : 2010

73
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM INSURANS (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGENALAN KEPADA INSURANS DAN
TAKAFUL
1 BIN 1013 3.0 0.0 2.0 3.0
(INTRODUCTION TO INSURANCE DAN
TAKAFUL)
RISIKO INSURANS
2 BIN 1023 3.0 0.0 2.0 3.0
(INSURANCE RISK)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS HAYAT
3 BIN 1033 2.0 3.0 0.0 3.0
(LIFE INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN
4 BIN 1043 2.0 3.0 0.0 3.0
(MEDICAL AND HEALTH INSURANCE
UNDERWRITING ADMINISTRATION)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS KEMALANGAN DIRI
1 BIN 2013 2.0 3.0 0.0 3.0
(PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
UNDERWRITING ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS MOTOR
2 BIN 2023 2.0 3.0 0.0 3.0
(MOTOR INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS KEBAKARAN
3 BIN 2033 2.0 3.0 0.0 3.0
(FIRE INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS LIABILITI
4 BIN 2043 2.0 3.0 0.0 3.0
(LIABILITY INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)

74
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS KEJURUTERAAN
1 BIN 3013 2.0 3.0 0.0 3.0
(ENGINEERING INSURANCE
UNDERWRITING ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS MARIN DAN PENERBANGAN
2 BIN 3023 2.0 3.0 0.0 3.0
(MARINE AND AVIATION INSURANCE
UNDERWRITING ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS KEWANGAN
3 BIN 3033 2.0 3.0 0.0 3.0
(MONEY INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS BON
4 BIN 3043 2.0 3.0 0.0 3.0
(BOND INSURANCE UNDERWRITING
ADMINISTRATION)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGURUSAN PENGUNDERAITAN
INSURANS PELBAGAI
1 BIN 4013 2.0 3.0 0.0 3.0
(MISCELLANEOUS PRODUCT INSURANCE
UNDERWRITING ADMINISTRATION)
PENGURUSAN SOKONGAN JUALAN DAN
PEMASARAN INSURANS
2 BIN 4023 2.0 3.0 0.0 3.0
(INSURANCE SALES AND MARKETING
SUPPORT ADMINISTRATION)
PERKHIDMATAN POLISI INSURANS
3 BIN 4033 2.0 3.0 0.0 3.0
(INSURANCE POLICY SERVICING)
PROSES PENGURUSAN TUNTUTAN
INSURANS
4 BIN 4043 2.0 3.0 0.0 3.0
(INSURANCE CLAIM PROCESS
ADMINISTRATION)

75
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM INSURANS (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
INSURANCE SALES AND MARKETING
1 BIN 5013 2 2 0 3
SUPPORT ADMINISTRATION
2 BIN 5023 LIFE INSURANCE I 2 2 0 3

3 BIN 5033 MOTOR INSURANCE I 2 2 0 3

4 BIN 5043 FIRE INSURANCE I 2 2 0 3

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BIN 6013 LIABILITY INSURANCE I 2 2 0 3

2 BIN 6024 MISCELLANEOUS PRODUCT INSURANCE I 2 4 0 4

3 BIN 6033 MARINE AND AVIATION INSURANCE I 2 2 0 3

4 BIN 6043 INSURANCE POLICY SERVICING 2 2 0 3

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BIN 7013 MOTOR INSURANCE II 2 2 0 3

2 BIN 7023 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE. 2 2 0 3

3 BIN 7033 MISCELLANEOUS INSURANCE II 2 2 0 3


INSURANCE PROJECT I / FINAL YEAR
4 BIN 7042 1 2 0 2
PROJECT I

76
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 BIN 8013 LIABILITY INSURANCE II 2 2 0 3

2 BIN 8023 ENGINEERING INSURANCE 2 2 0 3


FIRE AND BUSINESS INTERRUPTION
3 BIN 8033 2 2 0 3
INSURANCE
INSURANCE PROJECT II / FINAL YEAR
4 BIN 8044 2 4 0 4
PROJECT II

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

STRUKTUR PROGRAM INSURANS (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
INSURANCE SALES AND MARKETING
1 DBD 1313 2 2 0 3
SUPPORT ADMINISTRATION
2 DBD 1323 LIFE INSURANCE I 2 2 0 3

3 DBD 1333 MOTOR INSURANCE I 2 2 0 3

4 DBD 1343 FIRE INSURANCE I 2 2 0 3

5 UFM 1112 FINANCIAL MANAGEMENT 2 0 0 2

6 UAE 1112 PRINCIPLES OF ECONOMICS 2 0 0 2

77
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBD 2312 LIABILITY INSURANCE I 1 3 0 2

2 DBD 2323 MISCELLANEOUS PRODUCT INSURANCE I 1 5 0 3

3 DBD 2333 MARINE AND AVIATION INSURANCE I 2 2 0 3

4 DBD 2342 INSURANCE POLICY SERVICING 1 3 0 2

5 UMB 2112 MATHEMATICS FOR BUSINESS 1 0 2 2

6 UPM 2112 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT 1 0 2 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBD 3312 MOTOR INSURANCE II 1 3 0 2

2 DBD 3323 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE. 2 2 0 3

3 DBD 3333 MISCELLANEOUS INSURANCE II 2 2 0 3

4 DBD 3142 LEGAL ASPECT OF INSURANCE 2 0 0 2

5 DBD 3052 FINAL YEAR PROJECT I 1 2 0 2

6 UMS 3112 STATISTICS 1 0 2 2

7 UEB 3112 ENGLISH FOR BUSINESS 1 3 0 2

78
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DBD 4312 LIABILITY INSURANCE II 1 3 0 2

2 DBD 4323 ENGINEERING INSURANCE 2 2 0 3


FIRE AND BUSINESS INTERRUPTION
3 DBD 4333 2 2 0 3
INSURANCE
4 DBD 4044 FINAL YEAR PROJECT II 2 4 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON-THE JOB TRAINING 12

79
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK :


TEKNOLOGI ELEKTRONIK
SINOPSIS PROGRAM
Program Teknologi Elektronik akan memberi penekanan kepada konsep elektronik,
aplikasi, lukisan elektrik dan elektronik serta teknologi semasa dalam bidang elektronik.

80
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Elektronik ialah untuk membentuk Pembantu


Teknologis Elektronik yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya
saing, dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Elektronik mampu menghasilkan Pembantu Teknologis


Elektronik yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin Teknologi Elektronik; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
2
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
4
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Teknologi Elektronik.

81
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Elektronik pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan
1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Elektronik;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor /


2
Teknologi Elektronik; Teknik

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Elektronik; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan
pembelajaran sepanjang hayat; Maklumat

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

82
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK


PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN RUSLI B MAT PIAH


KETUA JABATAN

HJ AZMAN B SHABUDIN EN DAUD B MAT TAP EN YUSRI B ABD RAHMAN


-KETUA PROGRAM -KETUA BENGKEL

PN ZULAILI BT TALKAH PN FADZILAH BT HASHIM PN JOSEPHINE A/K MINI


-PENYELARAS PENILAIAN -PENYELARAS SKM -PENYELARAS AKREDITASI
& PENTAKSIRAN

PN NOOR AINUL ZURINA BT KAMARUDIN EN MOHAMAD OMAR B DAHALAN EN LOKMAN B HUSSIN


-PENYELARAS KESELAMATAN -PENYELARAS PERHUBUNGAN -PENYELARAS PTA
& KESIHATAN PEKERJAAN DAN EKSA & LATIHAN INDUSTRI

CIK MAZNAH BT KAMARUDDIN CIK NUR AIN HIDAYU BT


-SETIAUSAHA PROGRAM MOHD TAHER
-PENYELARAS SE

83
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Azman bin Shabudin Diploma Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi


(Ketua Program) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Malaysia : 1989
( Elektrik ) Universiti Teknologi
Malaysia : 2001
Daud bin Mat Tap Ijazah Sarjana Muda Teknologi Elektrik Universiti Teknologi
Malaysia : 1995

Yusri bin Abd Rahman Sijil Perguruan Teknologi Elektronik Maktab Perguruan
Teknik : 1996

Zulali binti Talkah Sijil Kej. Elektrik Teknologi Komputer Politeknik Ungku Omar :
1992
Sijil Perguruan Khas (PTK) Maktab Perguruan
Teknik : 1994
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Kejuruteraan Elektrik) Dgn Kepujian Malaysia : 2007
Fadzilah binti Hashim Diploma Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi
(Perhubungan) Malaysia : 1992
Sijil Perguruan Khas (PTK) Maktab Perguruan
Teknik : 1995
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Kejuruteraan Elektrik) Dgn Kepujian Malaysia : 2007
Josephine A/K Mini Diploma Kejuruteraan Elektronik Politeknik Kuching :
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta 2007
Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) Universiti Teknologi
Malaysia : 2011
Noor Ainul Zurina binti Sijil Perguruan Maktab Perguruan
Kamaruddin Teknik : 1989
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Kejuruteraan Elektrik) Dgn Kepujian Malaysia : 2007

84
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohamad Omar bin Sijil Kej. Elektrik (Kuasa) Politeknik Ungku Omar :
Dahalan 1987
Sijil Perguruan Khas (PTK) Maktab Perguruan
Teknik : 1992
Ijazah Sarjana Muda Tek Serta Universiti Teknologi
Pendidikan (Kej Elektrik) Malaysia : 2002
Lokman bin Hussin
Sijil Kejuruteraan Komputer Politeknik Seberang
Perai : 2001
Universiti Teknikal
DPLI UTHM ( Elektrik )
Malaysia : 2005
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Tun Hussein
Elektrik Industri Onn Malaysia :2010

Maznah binti Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Putra


Kamaruddin Elektrik Dan Elektronik Malaysia : 2010

Nur Ain Hidayu binti Diploma Kejuruteraan Elektronik Politeknik Ungku Omar :
Mohd Taher 2012
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Tun Hussein
Vokasional (Elektrik dan Elektronik) Onn Malaysia : 2016
Dgn kepujian

85
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING
1 ETN 1013 2.0 4.0 0.0 3.0
(LUKISAN SKEMA ELEKTRONIK)
INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT SET
UP & HANDLING
2 ETN 1023 2.0 5.0 0.0 3.0
(PEMASANGAN KELENGKAPAN
PERALATAN UJIAN)
INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
INSTALLATION
3 ETN 1033 2.0 5.0 0.0 3.0
(PEMASANGAN PERALATAN ELEKTRONIK
INDUSTRI)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT
TROUBLESHOOTING
1 ETN 2014 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENYELESAIAN MASALAH PERALATAN
UJIAN)
INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT
TROUBLESHOOTING
2 ETN 2024 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENYELESAIAAN MASALAH PERALATAN
ELEKTRONIK INDUSTRI)
ELECTRONIC APPLIANCE INSTALLATION
3 ETN 2032 (PEMASANGAN PERKAKASAN 1.0 3.0 0.0 2.0
ELEKTRONIK)

86
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
(PLC) CONFIGURATION
1 ETN 3013 2.0 5.0 0.0 3.0
(TATARAJAH PENGATURCARAAN
KAWALAN LOGIK)
ELECTRONIC EQUIPMENT PREVENTIVE
MAINTENANCE
2 ETN 3023 2.0 4.0 0.0 3.0
(PENYENGGARAAN CEGAHAN PERALATAN
ELEKTRONIK)
ELECTRONIC APPLIANCE REPAIR &
MAINTENANCE
3 ETN 3033 2.0 5.0 0.0 3.0
(PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN
PERKAKASAN ELEKTRONIK)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
ELECTRONIC PRODUCT QUALITY
1 ETN 4013 CONTROL 3.0 0.0 0.0 3.0
(KAWALAN MUTU PRODUK ELEKTRONIK)
ELECTRONIC EQUIPMENT CORRECTIVE
MAINTENANCE
2 ETN 4023 2.0 5.0 0.0 3.0
(PENYENGGARAAN PEMBAIKAN
PERALATAN ELEKTRONIK)
FLOOR SUPERVISION
3 ETN 4032 2.0 0.0 0.0 2.0
(PENYELIAAN LANTAI)
MILITARY ELECTRONIC EQUIPMENT
REPAIR AND MAINTENANCE
4 ETN 4044 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
PERALATAN ELEKTRONIK TENTERA)

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 ETN 5013 PNEUMATIC SYSTEM 1 4 0 3

2 ETN 5024 BASIC VIDEO EQUIPMENT 2 4 0 4

3 ETN 5032 SUPERVISORY SKILL 1 2 0 2

4 ETN 5044 MICROCONTROLLER 2 4 0 4

87
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 ETN 6014 MECHATRONIC 2 4 0 4

2 ETN 6023 AUDIO VIDEO CIRCUIT 1 4 0 3

3 ETN 6033 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 1 4 0 3

4 ETN 6042 DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 1 0 2 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
FUNDAMENTAL OF ELECTRONIC AND
1 ETN 7012 1 0 2 2
CIRCUIT THEORY
2 ETN 7023 ADVANCE AUDIO VIDEO CIRCUIT 1 4 0 3

3 ETN 7032 INDUSTRIAL MANAGEMENT 1 2 0 2

4 ETN 7043 INDUSTRIAL ROBOTIC 1 4 0 3

5 ETN 7052 POWER ELECTRONICS 1 0 2 2

6 ETN 7062 FINAL YEAR PROJECT I 0 4 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 ETN 8012 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 1 2 0 2

2 ETN 8022 MAINTENANCE TECHNOLOGY 1 2 0 2

3 ETN 8032 QUALITY CONTROL 1 2 0 2

4 ETN 8043 COMMUNICATION TECHNOLOGY 2 3 0 3

5 ETN 8054 FINALYEAR PROJECT II 0 8 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

88
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEB 1313 PNEUMATIC SYSTEM 1 4 0 3

2 DEB 1323 BASIC VIDEO EQUIPMENT 2 3 0 3


FUNDAMENTAL OF ELECTRONIC AND
3 DEB 1133 2 0 2 3
CIRCUIT THEORY
4 DEB 1343 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 2 2 0 3

5 DEB 1152 QUALITY CONTROL 1 2 0 2

6 UMT 1112 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY I 1 0 2 2

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEB 2313 MECHATRONIC 2 3 0 3

2 DEB 2323 AUDIO VIDEO CIRCUIT 2 3 0 3

3 DEB 2332 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 1 3 0 2

4 DEB 2142 DIGITAL ELECTRONIC AND APPLICATION 1 0 2 2

5 UMT 2122 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY II 1 0 2 2

6 UST 2112 TECHNICAL SCIENCE I 1 2 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

89
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEB 3313 ADVANCE AUDIO VIDEO CIRCUIT 2 3 0 3

2 DEB 3322 MAINTENANCE TECHNOLOGY 1 2 0 2

3 DEB 3032 INDUSTRIAL ROBOTIC 1 3 0 2


MICRO CONTROLLER AND EMBEDDED
4 DEB 3343 2 3 0 3
SYSTEM
5 DEB 3052 FINAL YEAR PROJECT I 1 2 0 2

6 UST 3122 TECHNICAL SCIENCE II 1 2 0 2

7 UMT 3132 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY III 1 0 2 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEB 4313 EQUIPMENT MODIFICATION 1 4 0 3

2 DEB 4323 COMMUNICATION TECHNOLOGY 2 3 0 3

3 DEB 4332 INDUSTRIAL MANAGEMENT 1 2 0 2

4 DEB 4142 POWER ELECTRONICS 1 0 2 2

5 DEB 4054 FINAL YEAR PROJECT II 1 6 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

90
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK :


TEKNOLOGI ELEKTRIK

SINOPSIS PROGRAM
Program Teknologi Elektrik memberi
penekanan kepada konsep elektrik,
aplikasi, lukisan elektrik dan elektronik
serta teknologi semasa dalam bidang
elektrik. Pelajar akan diberi hands-on
approach untuk mendalami bidang ini
dalam industri yang sebenar.

91
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Elektrik ialah untuk membentuk Pembantu


Jurutera Elektrik yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing
dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Elektrik mampu menghasilkan Pembantu Jurutera Elektrik


yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran Pengetahuan, Kemahiran Teknik


PEO
tinggi dalam disiplin Teknologi Elektrik;
1
Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
PEO dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
2 Pertanggungjawaban, Kemahiran
Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian Masalah,


PEO secara beretika dengan pendekatan Pemikiran Kritikal & Pendekatan
3 yang inovatif, kreatif dan mampan; Saintifik, Profesionalisme, Nilai,
Sikap dan Etika

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat &


keusahawanan dan pembelajaran Pengurusan Maklumat, Kemahiran
PEO sepanjang hayat selari dengan Pengurusan dan Keusahawanan
4 perubahan persekitaran bagi disiplin
Teknologi Elektrik.

92
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Elektrik, pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan
1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Elektrik;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor / Teknik


2
Teknologi Elektrik;

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Elektrik; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan Maklumat
pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

93
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK


PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN RUSLI B MAT PIAH


KETUA JABATAN
PENYELARAS PERHUBUNGAN
& LATIHAN INDUSTRI

EN MAZLAN B AZAIN
KETUA PROGRAM

HJ AHMAD AFANDI B MEGAT KASIM EN ABD RAZAK B IBRAHIM EN ZAKARIA B IBRAHIM


-KETUA BENGKEL
-PENYELARAS KESELAMATAN &
KESIHATAN PEKERJAAN DAN EKSA

EN KAMARUDIN B RAMLI PN NOOR JAMAATON BT OSMAN EN HANAFI SAUFI B AB HALIM


- PENYELARAS PERHUBUNGAN -SETIAUSAHA JABATAN -SETIAUSAHA PROGRAM
-PENYELARAS SKM
& LATIHAN INDUSTRI

EN MUHAMMAD SOBRI B HUSSIN EN ASFANIZAM B ASLI EN MOHAMAD RIDZUAN


-PENYELARAS PENILAIAN -PENYELARAS SE B KHAIRUL MASRI
& PENTAKSIRAN -PENYELARAS AKREDITASI
-PENYELARAS PTA

94
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Rusli bin Mat Piah Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
(Ketua Jabatan) Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2001

Ahmad Afandi bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Megat Kasim Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 1994

Abdul Razak bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Ibrahim Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 1989

Mazlan bin Azain Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
(Ketua Program) Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2002

Zakaria bin Ibrahim Sijil Perguruan Pemasangan Elektrik Maktab Perguruan


Teknik : 1985

Noor Jamaaton binti Sarjana Teknik Vokasional Universiti Tun Hussein


Osman Onn Malaysia : 2015
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Universiti Teknologi
Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2004

95
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Kamaruddin bin Ramli Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa Universiti Teknologi


Malaysia : 1987
Sijil Perguruan Asas Institut Pendidikan Guru
Kampus Darulaman :
1992
Asfanizam bin Asli Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2009

Muhamad Sobri bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Hussin Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2001

Hanafi Saufi bin Ab Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Halim Pendidikan (Kej. Elektrik) Malaysia : 2002

Mohamad Ridzuan bin Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Universiti Malaysia


Khairul Masri Kejuruteraan Elektrik Sistem Tenaga Perlis : 2016

96
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SINGLE PHASE DRAWING
1 ETE 1013 2.0 3.0 0.0 3.0
(LUKISAN FASA SATU)
SINGLE PHASE WIRING
2 ETE 1024 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENDAWAIAN SATU FASA)
SINGLE PHASE WIRING MAINTENANCE
3 ETE 1033 (PENYENGGARAN PENDAWAIAN SATU 1.0 6.0 0.0 3.0
FASA)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SINGLE PHASE MOTOR & MOTOR
CONTROL INSTALLATION
1 ETE 2013 1.0 6.0 0.0 3.0
(PEMASANGAN KAWALAN MOTOR SATU
FASA)
SINGLE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES
MAINTENANCE
2 ETE 2022 1.0 5.0 0.0 2.0
(PENYENGGARAAN PERALATAN ELEKTRIK
SATU FASA)
SINGLE PHASE WIRING TESTING &
COMMISSIONING
3 ETE 2033 1.0 6.0 0.0 3.0
(PEMASANGAN DAN PENGUJIAN
PENDAWAIAN SATU FASA)

97
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
THREE PHASE DRAWING
1 ETE 3012 1.0 3.0 0.0 2.0
(LUKISAN TIGA FASA)
THREE PHASE WIRING
2 ETE 3024 2.0 6.0 0.0 4.0
(PENDAWAIAN TIGA FASA)
THREE PHASE WIRING MAINTENANCE
3 ETE 3032 (PENYENGGARAAN PENDAWAIAN TIGA 1.0 3.0 0.0 2.0
FASA)
THREE PHASE MOTOR & MOTOR
CONTROL INSTALLATION
4 ETE 3042 1.0 3.0 0.0 2.0
(PEMASANGAN KAWALAN MOTOR TIGA
FASA)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
THREE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES
MAINTENANCE
1 ETE 4012 1.0 3.0 0.0 2.0
(PENYENGGARAN PERALATAN ELEKTRIK
TIGA FASA)
THREE PHASE WIRING TESTING AND
COMMISSIONING
2 ETE 4023 1.0 6.0 0.0 3.0
(PEMASANGAN DAN PENGUJIAN
PENDAWAIAN TIGA FASA)
ELECTRICAL SIGNAGE (NEON)
INSTALLATION & MAINTENANCE
3 ETE 4032 1.0 3.0 0.0 2.0
(PENYENGGARAN DAN PEMASANGAN
PAPAN TANDA ELEKTRIK)
SUPERVISORY FUNCTION
4 ETE 4043 2.0 3.0 0.0 3.0
(PENYELIAAN)

98
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
KAWALAN MOTOR
1 ETE 5014 2 4 0 4
( MOTOR CONTROL )
MOTOR DC & AC
2 ETE 5024 1 6 0 4
( DC & AC MOTOR )
AKTA DAN PERATURAN ELEKTRIK
3 ETE 5032 2 0 0 2
( ELECTRICAL ACT AND REGULATION )
KABEL BAWAH TANAH
4 ETE 5044 1 6 0 4
( UNDERGROUND CABLE )

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PAPAN SUIS INDUSTRI VOLTAN RENDAH
1 ETE 6014 ( LOW VOLTAGE INDUSTRIAL 1 6 0 4
SWITCHBOARD )
BAIK PULIH KEROSAKAN PERALATAN
2 ETE 6024 ELEKTRIKAL 1 6 0 4
( ELECTRICAL APPLIANCES SERVICING )
KERJA-KERJA PENYELIAAN ELEKTRIK
3 ETE 6033 2 2 0 3
( SUPERVISORY ELECTRICAL WORK )

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PRA PENGUJIAN VOLTAN RENDAH
1 ETE 7014 2 4 0 4
( LOW VOLTAGE PRE-TESTING )
SISTEM KAWALAN
2 ETE 7023 1 4 0 3
( CONTROL SYSTEM )
PENYELENGGARAAN ELEKTRIK
3 ETE 7033 1 4 0 3
( ELECTRICAL MAINTENANCE )
PROJEK TEKNOLOGI ELEKTRIK I
4 ETE 7042 0 4 0 2
( ELECTRICAL TECHNOLOGY PROJECT I )

99
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PEMASANGAN KABEL TALIAN ATAS DAN
AKSESORI
1 ETE 8014 2 4 0 4
( OVERHEAD AND ACCESSORIES
INSTALLATION )
PENGURUSAN INDUSTRI
2 ETE 8024 2 4 0 4
( INDUSTRIAL MANAGEMENT )
PROJEK TEKNOLOGI ELEKTRIK II
3 ETE 8034 0 8 0 4
( ELECTRICAL TECHNOLOGY PROJECT II )

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEA 1313 MOTOR CONTROL 2 3 0 3

2 DEA 1323 AC & DC MOTOR 1 5 0 3

3 DEA 1133 ELECTRICAL ACT AND REGULATION 2 2 0 3

4 DEA 1343 UNDERGROUND CABLE 1 5 0 3

5 UMT 1112 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY I 1 0 2 2

6 USC 1112 SCIENCE I 1 2 0 2

100
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
LOW VOLTAGE INDUSTRIAL
1 DEA 2313 1 5 0 3
SWITCHBOARD
2 DEA 2323 ELECTRICAL APPLIANCES SERVICING 1 5 0 3

3 DEA 2332 SUPERVISORY ELECTRICAL WORKS 2 1 0 2

4 DEA 2242 BASIC OF ELECTRONIC ENGINEERING 1 2 0 2

5 UMT 2122 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY II 1 0 2 2

6 USC 2112 TECHNICAL SCIENCE I 1 0 2 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DEA 3314 LOW VOLTAGE PRE-TESTING 2 4 0 4

2 DEA 3323 CONTROL SYSTEM 1 4 0 3

3 DEA 3333 ELECTRICAL MAINTENANCE 1 4 0 3

4 DEA 3042 ELECTRICAL TECHNOLOGY PROJECT I 0 4 0 2

5 UST 3122 TECHNICAL SCIENCE II 1 2 0 2

6 UMT 3132 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY III 1 0 2 2

101
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
INSTALLATION OVERHEAD CABLE AND
1 DEA 4313 2 3 0 3
ACCESSORIES
2 DEA 4123 INDUSTRIAL MANAGEMENT 2 3 0 3
POWER ELECTRONIC CIRCUIT AND
3 DEA 4232 1 3 0 2
DEVICE
4 DEA 4044 ELECTRICAL TECHNOLOGY PROJECT II 0 8 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

102
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN :


TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

SINOPSIS PROGRAM
Pelajar akan memahami konsep asas hingga lanjut dari segi aspek penggunaan dan
penyelenggaraan alatan tangan dan mesin, penggunaan peralatan pengukuran dan
pengujian, lukisan teknikal, pembentukkan dan penyambungan tiub, serta didedahkan
dengan pemasangan dan pengujian sistem penyejukbekuan.

103
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara ialah untuk
membentuk Pembantu Teknologis yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan
yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara mampu


menghasilkan Pembantu Teknologis yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin Teknologi Penyejukan dan Teknik
1
Penyamanan Udara;

Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,


PEO
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
2
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
4
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan
Udara.

104
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara, pelajar


akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan
1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Penyejukan dan
Penyamanan Udara;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor / Teknik


2
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara;

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan Maklumat
pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

105
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN


PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN ADLAN B SHAHARRUDDIN
KETUA JABATAN

EN MOHAMMAD FUAD B SANI


KETUA PROGRAM

HJ AHMAD ANUAR B HAMID PN NORIHA BT ISMAIL


-KETUA BENGKEL -PENYELARAS SE
-PENYELARAS KESELAMATAN &
KESIHATAN PEKERJAAN & EKSA

PN SITI AISHAH BT ABDULLAH EN MOHAMAD SAFUAN EN MOHD KHAIRUL ANUAR


-PENYELARAS SKM B NOORDIN B MOHD NOR
-PENYELARAS AKREDITASI -PENYELARAS PERHUBUNGAN
& LATIHAN INDUSTRI
-PENYELARAS PTA

PN NURFARHAH BT ABDULLAH CIK SARA AKMA BT ISA EN YAZID B MOHD YUSOP


-SETIAUSAHA PROGRAM -PENYELARAS PENILAIAN &
PENTAKSIRAN

106
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN


PENYAMANAN UDARA

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Adlan bin Shaharruddin Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan


(Ketua Jabatan) Teknik : 1989
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal) Malaysia :1996
Mohammad Fuad bin Sijil Kejuruteraan Jentera Politeknik Ungku Omar :
Sani 1984
(Ketua Program) Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan
Teknik : 1992
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
Kejuruteraan Mekanikal Malaysia : 2007
Ahmad Anuar bin Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan
Hamid Teknik : 1993
Diploma Perguruan
Penyejukbekuan Dan Penyamanan
Udara
Noriha binti Ismail Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan
Teknik : 1991
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
Kejuruteraan Mekanikal Malaysia : 2007

Siti Aishah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
Abdullah Dan Vokasional Onn Malaysia : 2008

Mohd Khairul Anuar bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Universiti Kuala Lumpur
Mohd Nor Kejuruteraan Penyamanan Udara Dan Malaysia France
Penyejukbekuan Industri Institute : 2011

107
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohamad Safuan bin Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Sains


Noordin Mekanikal (Kepujian) Malaysia : 2016

Nurfarhah binti Ijazah Sarjana Muda (Kejuruteraan Universiti Tun Hussein


Abdullah Mekanikal) Dgn Kepujian Onn Malaysia :2012

Sara Akma binti Isa Ijazah Sarjana Muda (Kejuruteraan Universiti Teknologi
Mekanikal) Dgn Kepujian MARA : 2015

Yazid bin Mohd Yusop Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
Dan Vokasional Onn Malaysia :2009

108
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN


PENYAMANAN UDARA (SVM)
Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGENALAN KEPADA PENYEJUKAN DAN
PENYAMAN UDARA
1 MPP 1013 1.0 4.0 0.0 3.0
(INTRODUCTION TO REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING )
KESELAMATAN DAN KESIHATAN
2 MPP 1023 1.0 4.0 0.0 3.0
(SAFETY AND HEALTH )
SISTEM ELEKTRIK PENYEJUKAN DAN
PENYAMAN UDARA
3 MPP 1033 1.0 4.0 0.0 3.0
(REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
ELECTRICAL SYSTEM )
FABRIKASI PAIP, TIUB DAN LOGAM
4 MPP 1043 (FABRICATION OF PIPING, TUBING AND 1.0 4.0 0.0 3.0
METAL)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENGENDALIAN BAHAN PENDINGIN
1 MPP 2013 1.0 4.0 0.0 3.0
(REFRIGERANT HANDLING )
PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMYAMAN UDARA RUMAH 1
2 MPP 2023 1.0 4.0 0.0 3.0
( INSTALLATION OF RESIDENTIAL AIR-
CONDITIONING AND MAINTENANCE 1 )
PEMASANGAN DAN PENYELENGARAAN
SISTEM PEMYAMAN UDARA RUMAH 2
3 MPP 2033 1.0 4.0 0.0 3.0
( INSTALLATION OF RESIDENTIAL AIR-
CONDITIONING AND MAINTENANCE 2 )
PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN
KIPAS PENGALIH UDARAAN SATU FASA
4 MPP 2043 1.0 4.0 0.0 3.0
( INSTALLATION OF SINGLE PHASE
VENTILATION FAN AND MAINTENANCE )

109
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
LUKISAN TERBANTU KOMPUTER -
1 MPP 3013 GEOMETRI 1.0 4.0 0.0 3.0
(ACAD GEOMETRY)
MENDIAGNOS, MEMBAIKI, MENSERVIS
PENYAMAN UDARA KENDERAAN
2 MPP 3023 1.0 4.0 0.0 3.0
(DIAGNOSE, REPAIR AND SERVICING
AUTOMOBILE AIR-CONDITIONING )
PENGURUSAN PERKHIDMATAN KONTRAK
3 MPP 3033 (ADMINISTRATION OF SERVICE 1.0 4.0 0.0 3.0
CONTRACTS)
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
4 MPP 3043 1.0 4.0 0.0 3.0
(CUSTOMER COMPLAINTS MANAGEMENT)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
LUKISAN MEKANIKAL - PENYEJUKAN &
PENYAMAN UDARA
1 MPP 4013 1.0 4.0 0.0 3.0
(ACAD MECHANICAL - REFRIGERATION
AND AIR CONDITIONING)
PENYELIAAN PERMINTAAN PEMBELIAN
DAN PERTAULIAHAN
2 MPP 4023 1.0 4.0 0.0 3.0
(PURCHASING REQUISITION AND
COMMISIONING SUPERVISION)
PENYELIAAN PERTANYAAN DAN
PERHUBUNGAN PELANGGAN
3 MPP 4033 1.0 4.0 0.0 3.0
(CUSTOMER ENQUIRIES AND CLIENT
LIAISON SUPERVISION)
PENGURUSAN LATIHAN DAN
PENYELARASAN KERJA
4 MPP 4043 1.0 4.0 0.0 3.0
(TRAINING AND COORDINATION WORKS
MANAGEMENT)

110
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN


PENYAMANAN UDARA (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MPP 5013 SUPERVISORY SKILL 1 4 0 3

2 MPP 5023 ACMV ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1 4 0 3


VENTILATION FAN AND AIR HANDLING
3 MPP 5033 1 4 0 3
UNIT MAINTENANCE
VARIABLE REFRIGERANT FLOW
4 MPP 5043 1 4 0 3
MAINTENANCE, DIAGNOSE & REPAIR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MPP 6013 ACMV DIGITAL DIRECT CONTROL ( DDC ) 1 4 0 3
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
2 MPP 6023 1 4 0 3
FUNDAMENTALS
ACMV WATER AND AIR COOLED CHILLER
3 MPP 6033 1 4 0 3
SYSTEM MAINTENANCE
WATER PUMP AND COOLING TOWER
4 MPP 6043 1 4 0 3
MAINTENANCE

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
ACMV COOLING LOAD CALCULATION AND
1 MPP 7013 1 4 0 3
EQUIPMENT SELECTION
ACMV PROJECT PLANNING AND
2 MPP 7023 1 4 0 3
MONITORING
3 MPP 7034 ACMV TESTING AND COMMISSIONING 2 4 0 4

4 MPP 7042 FINAL PROJECT 1 0 4 0 2

111
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MPP 8013 ACMV TENDER DOCUMENT PREPARATION 1 4 0 3

2 MPP 8023 COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEM 1 4 0 3

3 MPP 8033 DUCTING AND PIPING DESIGN 1 4 0 3

4 MPP 8044 FINAL PROJECT 2 1 6 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN


PENYAMANAN UDARA (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMC 1113 SUPERVISORY MANAGEMENT 1 4 0 3

2 DMC 1323 ACMV ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1 4 0 3


REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
3 DMC 1133 1 4 0 3
FUNDAMENTAL
4 DMC 1143 VRF MAINTENANCE, DIAGNOSE & REPAIR 1 4 0 3

5 UMT 1112 MATHEMATICS OFTECHNOLOGY I 1 0 2 2

6 USC 1112 SCIENCE I 2 0 0 2

112
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMC 2113 ACMV DIGITAL DIRECT CONTROL ( DDC ) 1 4 0 3
VENTILATION FAN AND AIR HANDLING
2 DMC 2223 1 4 0 3
UNIT MAINTENANCE
ACMV WATER AND AIR COOLED CHILLER
3 DMC 2233 1 4 0 3
SYSTEM MAINTENANCE
WATER PUMP AND COOLING TOWER
4 DMC 2243 1 4 0 3
MAINTENANCE
5 UMT 2122 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY II 1 0 2 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
ACMV COOLING LOAD CALCULATION AND
1 DMC 3112 1 3 0 2
EQUIPMENT SELECTION
ACMV PROJECT PLANNING AND
2 DMC 3123 1 4 0 3
MONITORING
3 DMC 3333 ACMV TESTING AND COMMISSIONING 2 3 0 3

4 DMC 3042 FINAL PROJECT 1 0 4 0 2

5 UEB 3112 ENGLISH FOR BUSINESS 2 0 0 2

6 UST 3122 TECHNICAL SCIENCE II 1 2 0 2

7 UMT 3132 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY III 1 0 2 2

113
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMC 4112 ACMV TENDER DOCUMENT PREPARATION 1 3 0 2

2 DMC 4323 COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEM 1 4 0 3

3 DMC 4333 DUCTING AND PIPING DESIGN 1 4 0 3

4 DMC 4044 FINAL PROJECT 2 1 6 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

114
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN :


TEKNOLOGI KIMPALAN

SINOPSIS PROGRAM
Program ini akan memberi pendedahan kepada para pelajar dalam bidang kimpalan di
mana pelajar akan diajar dari segi teori dan amali.

Pelajar akan mempelajari memotong dan menyambung logam dengan kaedah plasma
dan membuat kimpalan jenis arka dan gas.

115
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Kimpalan ialah untuk membentuk Pembantu


Teknologis Kimpalan yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya
saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

HASIL PENDIDIKAN PROGRAM /PROGRAMME EDUCATIONAL OUTCOMES (PEO)

Program Diploma Teknologi Kimpalan mampu menghasilkan Pembantu Teknologis


Kimpalan yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin Teknologi Kimpalan; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
2
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
4
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Teknologi Kimpalan.

116
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Kimpalan pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)

Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan


1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Kimpalan;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor / Teknik


2
Teknologi Kimpalan;

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Kimpalan; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan Maklumat
pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

117
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN


PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN ADLAN B SHAHARRUDDIN
KETUA JABATAN

EN AMRAN B KHALID
KETUA PROGRAM
-PENYELARAS PTA

EN KHAIRUL AZMAN B HASHIM EN HAMDAN B HARMIN HJ MOHD SAYID NASIR B NGAINI


-KETUA BENGKEL -PENYELARAS SKM -PENYELARAS SE
-PENYELARAS KESELAMATAN &
KESIHATAN PEKERJAAN & EKSA

EN DZULKAFLI B HARUN EN WAN SHAHRUL ZAFRAN EN ABDUL KARIM B JAAFAR


B WAN MOHD SOFIAN -PENYELARAS PENILAIAN &
PENTAKSIRAN

EN MOHAMAD HANIF B NADZRI EN KHAIRUL RAZMIN


-SETIAUSAHA PROGRAM B ABDURAKMAN
-PENYELARAS AKREDITASI -PENYELARAS PERHUBUNGAN &
LATIHAN INDUSTRI

118
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Amran bin Khalid Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Universiti Teknologi
( (Ketua Program) Pendidikan (Mekanikal) Malaysia : 2002

Khairul Azman bin Ijazah Sarjana Muda Kemahiran Hidup Maktab Perguruan
Hashim (Fabrikasi Logam Kimpalan) Teknik : 2015

Dzulkafli bin Harun Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Universiti Teknologi
Pendidikan (Mekanikal) Malaysia : 2004

Mohd Sayid Nasir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University


bin Ngaini (Kejuruteraan Mekanik) Dgn Kepujian Malaysia : 2007

Abdul Karim bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
Jaafar & Vokasional Onn Malaysia : 2008

Sarjana Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein


Onn Malaysia : 2015
Hamdan bin Harmin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Kejuruteraan Mekanik) Dgn Kepujian Malaysia : 2009

Wan Shahrul Zafran Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
bin Wan Mohd & Vokasional Onn Malaysia : 2008
Sofian

Mohamad Hanif bin Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Teknologi


Nadzri Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian) MARA : 2016

119
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Khairul Razmin bin Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Teknologi


Abdurakman Mekanikal Dgn Kepujian Malaysia : 2016

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SAFETY PRACTICE AND PROCEDURES
1 MTK 1012 1.0 3.0 0.0 2.0
(AMALAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN)
MATERIAL AND CONSUMABLE
2 MTK 1023 2.0 3.0 0.0 3.0
(BAHAN DAN BAHAN LUAK)
MECHANICAL CUTTING
3 MTK 1032 1.0 3.0 0.0 2.0
(PEMOTONGAN MEKANIKAL)
SHIELDED METAL ARC WELDING
4 MTK 1043 PROCESS 1 1.0 6.0 0.0 3.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 1)

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
WELDING SYMBOLS AND GEOMETRICAL
DRAWING
1 MTK 2013 2.0 3.0 0.0 3.0
(SIMBOL KIMPALAN DAN LUKISAN
GEOMETRI)
THERMAL CUTTING
2 MTK 2022 1.0 3.0 0.0 2.0
(PEMOTONGAN TERMAL)
SHIELDED METAL ARC WELDING
3 MTK 2033 PROCESS 2 2.0 4.0 0.0 3.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 2)
QUALITY CONTROL
4 MTK 2043 2.0 3.0 0.0 3.0
(KAWALAN KUALITI )

120
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
HEAT TREATMENT AND PRE HEATING
PROCESS
1 MTK 3012 1.0 3.0 0.0 2.0
(RAWATAN HABA DAN PROSES PRA
PANAS)
SHIELDED METAL ARC WELDING PROCESS
2 MTK 3023 3 2.0 4.0 0.0 3.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 3)
WELD REPAIR
3 MTK 3032 1.0 3.0 0.0 2.0
(BAIK PULIH KIMPAL)
SHIELDED METAL ARC WELDING PROCESS
4 MTK 3043 4 2.0 4.0 0.0 3.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 4)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
QUALITY CONTROL MANUAL
1 MTK 4013 2.0 3.0 0.0 3.0
(MANUAL KAWALAN KUALITI)
SHIELDED METAL ARC WELDING PROCESS
2 MTK 4023 5 2.0 4.0 0.0 3.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 5)
SHIELDED METAL ARC WELDING PROCESS
3 MTK 4032 6 1.0 3.0 0.0 2.0
(KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 6)
DESTRUCTIVE TEST ( DT) AND NON
4 MTK 4043 DESTRUCTIVE TEST(NDT) 2.0 3.0 0.0 3.0
(UJIAN MUSNAH DAN TANPA MUSNAH)

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SAFETY, ENVIRONMENTAL & HEALTH
1 MTK 5014 3 2 0 4
PRACTICES
FACILITIES, CONSUMABLES & EQUIPMENT
2 MTK 5022 1 2 0 2
MAINTENANCE
3 MTK 5034 WELDING PROCESS 1 1 6 0 4

4 MTK 5042 QUALITY IN WELDING 1 2 0 2

121
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MTK 6013 WELDING QUALITY CONTROL 2 2 0 3

2 MTK 6024 WELDING PROCESS 2 2 4 0 4

3 MTK 6033 WELDING FABRICATION MANAGEMENT 2 2 0 3

4 MTK 6043 DRAWINGS SPECIFICATION 2 2 0 3

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MTK 7014 WELDING PROCESS 3 1 6 0 4

2 MTK 7023 WELDING SUPERVISION 2 2 0 3

3 MTK 7033 WELDING QUALITY ASSURANCE PLAN 2 2 0 3

4 MTK 7043 METALLURGY AND CORROSION CONTROL 2 2 0 3

5 MTK 7052 FINAL YEAR PROJECT 1 1 2 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 MTK 8014 WELDING INSPECTION 2 4 0 4

2 MTK 8022 COMPUTER SOFTWARE APPLICATION 1 2 0 2

3 MTK 8033 METAL FABRICATION PROCESS 2 2 0 3

4 MTK 8044 FINAL YEAR PROJECT 2 1 6 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

122
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SAFETY, ENVIRONMENTAL & HEALTH
1 DMB 1112 1 2 0 2
PRACTICES
2 DMB 1122 WELDING DESIGN AND SYMBOL 1 2 0 2

3 DMB 1332 WELDING CUTTING PROCESS 1 2 0 2

4 DMB 1243 TECHNICAL DRAWING 1 4 0 3

5 DMB 1253 WELDING PROCESS 1 1 4 0 3

6 USC 1112 SCIENCE I 1 2 0 2

7 UMT 1112 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY I 1 0 2 2

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMB 2112 WELDING QUALITY CONTROL 1 2 0 2

2 DMB 2022 WELDING MAINTENANCE 1 2 0 2

3 DMB 2333 WELDING INSPECTION AND TESTING 2 2 0 3

4 DMB 2243 WELDING PROCESS 2 1 4 0 3

5 UMT 2122 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY II 1 0 2 2

6 USM 2012 MATERIALS SCIENCE 1 2 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

123
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMB 3113 WELDING FABRICATION MANAGEMENT 2 2 0 3

2 DMB 3323 METALLURGY AND CORROSION CONTROL 2 2 0 3


COMPUTER AIDED DRAWING AND
3 DMB 3233 1 4 0 3
DRAFTING
4 DMB 3243 WELDING PROCESS 3 1 4 0 3

5 DMB 3052 FINAL YEAR PROJECT 1 1 2 0 2

6 UMT 3132 MATHEMATICS OF TECHNOLOGY III 1 0 2 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMB 4112 WELDING QUALITY ASSURANCE PLAN 1 2 0 2

2 DMB 4123 WELDING SUPERVISION 2 2 0 3

3 DMB 4233 METAL FABRICATION PROCESS 1 4 0 3

4 DMB 4142 ADVANCE WELDING 1 2 0 2

5 DMB 4054 FINAL YEAR PROJECT 2 1 6 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

124
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN :


TEKNOLOGI AUTOMOTIF

SINOPSIS PROGRAM
Pelajar akan didedahkan dengan kerja-kerja latihan menyelenggara, merombakrawat
dan membaikpulih kenderaan di mana ianya melibatkan beberapa sistem seperti sistem
enjin, sistem autoelektrik, sistem penghantaran, sistem brek, sistem gantungan dan
sistem stering.

125
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Automotif ialah untuk membentuk Pembantu


Juruteknologi Automotif yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang
berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Automotif mampu menghasilkan Pembantu Juruteknologi


Automotif yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran


PEO
dalam disiplin Teknologi Automotif; Teknik
1
Efektif dalam komunikasi dan Kemahiran Berkomunikasi,
PEO
memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja
2
dalam sebuah organisasi; Berpasukan /
Pertanggungjawaban,
Kemahiran Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian


PEO
secara beretika dengan pendekatan yang Masalah, Pemikiran Kritikal &
3
inovatif, kreatif dan mampan; Pendekatan Saintifik,
Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Berupaya mengamalkan kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat


PEO
keusahawanan dan pembelajaran & Pengurusan Maklumat,
4
sepanjang hayat selari dengan Kemahiran Pengurusan dan
perubahan persekitaran bagi disiplin Keusahawanan
Teknologi Automotif.

126
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Automotif pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan Pengetahuan
1
Matematik, Sains dan asas serta prinsip bidang
kejuruteraan dalam Teknologi Automotif;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Kemahiran Psikomotor /


2
Teknologi Automotif; Teknik

Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah Kemahiran Penyelesaian


3
secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Masalah, Pemikiran Kritikal &
Teknologi Automotif; Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab sebagai individu dan ahli Berpasukan /
pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang Pertanggungjawaban
tugas;

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion;

Menyedari keperluan pembangunan profesional Pembelajaran Sepanjang


7
berterusan dan melibatkan diri dalam Hayat & Pengurusan
pembelajaran sepanjang hayat; Maklumat

Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya; Keusahawanan
dan

Menyedari dan menunjukkan kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

127
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN


PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN ADLAN B SHAHARRUDDIN
KETUA JABATAN

EN MOHD NAZIR B ISMAIL


KETUA PROGRAM

EN AMIRUDDIN AHMAD B DIAH EN NOR AZMI B MUKHTAR EN KHAIRUL ANUAR B SHAARI


-KETUA BENGKEL -PENYELARAS KESELAMATAN & -PENYELARAS SE
KESIHATAN PEKERJAAN & EKSA

EN MOHD SYAZWAN EN MD NAZRI B OTHMAN PN ZURAIDAH BT OTHMAN


B CHE MANSHOR -PENYELARAS PTA -SETIAUSAHA PROGRAM
-PENYELARAS PENILAIAN &
PENTAKSIRAN

EN AHMAD FAHMI B YA’AKOB EN MOHD. HAZWAN EN MOHAMMAD HAFIDZAN


-PENYELARAS SKM B ABDUL RAHHIM B ZABIDI
-PENYELARAS PERHUBUNGAN & -PENYELARAS AKREDITASI
LATIHAN INDUSTRI

128
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohd. Nazir bin Ismail Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
(Ketua Program) dan Vokasional Onn Malaysia : 2007

Nor Azmi bin Mukhtar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Dengan Kepujian) Kejuruteraan Malaysia : 2007
Mekanikal

Khairul Anuar bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University


Shaari (Dengan Kepujian) Kejuruteraan Malaysia : 2009
Mekanikal

Md Nazri bin Othman Diploma Perguruan Maktab Perguruan


Teknik : 2005
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik
Dan Vokasional (Kemahiran Hidup)
Mohd Syazwan bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Tun Hussein
Che Manshor Teknik dan Vokasional Onn Malaysia : 2010

Amiruddin bin Admad Diploma Perguruan Maktab Perguruan


Diah Teknik : 1980

Zuraidah binti Othman Diploma Perguruan Teknologi Automotif Maktab Perguruan


dan Teknologi Fabrikasi Logam dan Teknik : 2006
Kimpalan
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
Dan Vokasional (Automotif Kenderaan) Onn Malaysia : 2015
Mohd Hazwan bin Ijazah Sarjana Muda Teknologi Universiti Kuala Lumpur
Abdul Rahhim Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) : MSI : 2015
Dgn Kepujian

129
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohammad Hafidzan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Tun Hussein


bin Zabidi Mekanikal Dgn Kepujian Onn Malaysia : 2012

Ahmad Fahmi bin Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Universiti Malaysia


Ya’akob Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif Pahang : 2015
Diploma Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kota Bharu :
Automotif 2010

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
AMALAN BENGKEL AUTOMOTIF
1 MTA 1012 1.0 3.0 0.0 2.0
(AUTOMOTIVE WORKSHOP PRACTICE)
SISTEM PENGHANTARAN I
2 MTA 1023 2.0 3.0 0.0 3.0
(TRANSMISSION SYSTEM I)
CASIS I
3 MTA 1033 2.0 4.0 0.0 3.0
(CHASSIS I)
SISTEM PENGHANTARAN II
4 MTA 1043 2.0 3.0 0.0 3.0
(TRANSMISSION SYSTEM II)

130
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENYENGGARAAN ENJIN
1 MTA 2013 2.0 4.0 0.0 3.0
(ENGINE MAINTENANCE)
SISTEM PENGURUSAN ENJIN
2 MTA 2023 2.0 3.0 0.0 3.0
(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM)
CASIS II
3 MTA 2033 2.0 3.0 0.0 3.0
(CHASSIS II)
BREK ANTI KEKUNCI
4 MTA 2042 1.0 3.0 0.0 2.0
(ANTILOCK BRAKING SYSTEM - ABS)

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SISTEM PENYAMANAN UDARA
1 MTA 3012 KENDERAAN I 1.0 3.0 0.0 2.0
(VEHICLE AIR-CONDITIONING SYSTEM I)
PENYENGGARAAN SISTEM
2 MTA 3022 PENGHANTARAN 1.0 4.0 0.0 2.0
(TRANSMISSION MAINTENANCE SYSTEM )
SISTEM ELEKTRIK & ELEKTRONIK
KENDERAAN I
3 MTA 3033 2.0 4.0 0.0 3.0
(VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC
SYSTEM I)
SISTEM ELEKTRIK & ELEKTRONIK
KENDERAAN II
4 MTA 3043 2.0 3.0 0.0 3.0
(VEHICLE ELECTRICAL & ELECTRONIC
SYSTEM II)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENYELIAAN BENGKEL
1 MTA 4012 1.0 3.0 0.0 2.0
(WORKSHOP SUPERVISION)
SISTEM SOKONGAN KESELAMATAN
2 MTA 4022 (SUPPLEMENTARY RESTRAINT SYSTEM - 1.0 3.0 0.0 2.0
SRS)
TRANSMISI AUTOMATIK
3 MTA 4033 2.0 4.0 0.0 3.0
(AUTOMATIC TRANSMISSION)
SISTEM PENYAMANAN UDARA
4 MTA 4042 KENDERAAN II 1.0 5.0 0.0 2.0
(VEHICLE AIR-CONDITIONING SYSTEM II)

131
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF (DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SISTEM PACUAN 4 RODA
1 MTA 5013 1 4 0 3
(4 WHEEL DRIVE TRAIN SYSTEM)
SISTEM PENGURUSAN ENJIN
2 MTA 5023 1 4 0 3
(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM)
SISTEM EKZOS DAN INDUKSI UDARA
3 MTA 5033 1 4 0 3
(AIR INDUCTION AND EXHAUST SYSTEM)
PENGURUSAN BENGKEL
4 MTA 5043 1 4 0 3
(WORKSHOP MANAGEMENT)

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
SISTEM BREK (ABS)
1 MTA 6013 1 4 0 3
BRAKE SYSTEM (ABS)
PENJAJARAN RODA
2 MTA 6023 1 4 0 3
(WHEEL ALIGNMENT)
KEMAHIRAN MENYELIA
3 MTA 6033 1 4 0 3
(SUPERVISORY SKILL)
LUKISAN BERBANTU KOMPUTER DAN
REKABENTUK
4 MTA 6043 1 4 0 3
(COMPUTER AIDED DRAWING AND
DESIGN)

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
MELAKSANAKAN PERATURAN
PERDAGANGAN KENDERAAN
1 MTA 7013 1 4 0 3
(IMPLEMENT MOTOR TRADE
REGULATIONS)
MENETAPKAN PROSES STANDARD
KUALITI PRODUK
2 MTA 7024 2 4 0 4
(SET UP PRODUCT QUALITY STANDARD
PROCESS)
PENTADBIRAN DASAR DAN PROSEDUR
ORGANISASI
3 MTA 7033 1 4 0 3
(ADMINISTER ORGANISATIONAL POLICIES
AND PROCEDURES)
PROJEK TEKNOLOGI AUTOMOTIF 1
4 MTA 7042 0 4 0 2
(AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PROJECT 1)

132
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
MEMBENTUK KERJA BERPASUKAN
1 MTA 8013 1 4 0 3
(DEVELOP TEAM WORK)
PENILAIAN PRESTASI KERJA
2 MTA 8023 1 4 0 3
(EVALUATE STAFF PERFORMANCE)
MENGURUS KEMUDAHAN DAN
3 MTA 8033 PERALATAN 1 4 0 3
(MANAGE FACILITIES AND EQUIPMENT)
PROJEK TEKNOLOGI AUTOMOTIF 2
4 MTA 8044 0 8 0 4
(AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PROJECT 2)

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF (DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMD 1313 4 WHEEL DRIVE TRAIN SYSTEM 1 4 0 3

2 DMD 1323 ENGINE MANAGEMENT SYSTEM 1 4 0 3

3 DMD 1233 AIR INDUCTION AND EXHAUST SYSTEM 1 4 0 3

4 DMD 1343 WORKSHOP MANAGEMENT 1 4 0 3

5 UFM 1112 FINANCIAL MANAGEMENT 1 0 2 2

6 UMT 1112 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY I 1 0 2 2

133
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMD 2312 BRAKE SYSTEM (ABS) 1 3 0 2

2 DMD 2322 WHEEL ALIGNMENT 1 3 0 2

3 DMD 2333 SUPERVISORY SKILL 1 4 0 3

4 DMD 2243 COMPUTER AIDED DRAWING AND DESIGN 1 4 0 3

5 UMT 2122 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY II 1 0 2 2

6 UST 2112 TECHNICAL SCIENCE I 1 2 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 UES 2012 ENTERPRENEURSHIP 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMD 3312 IMPLEMENT MOTOR TRADE REGULATIONS 1 2 0 2
SET UP PRODUCT QUALITY STANDARD
2 DMD 3323 2 3 0 3
PROCESS
ADMINISTER ORGANISATIONAL POLICIES
3 DMD 3333 1 4 0 3
AND PROCEDURES
4 DMD 3042 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PROJECT 1 0 4 0 2

5 UEB 3112 ENGLISH FOR BUSINESS 2 0 0 2

6 UST 3122 TECHNICAL SCIENCE II 1 2 0 2

134
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 DMD 4313 DEVELOP TEAM WORK 1 3 0 2

2 DMD 4323 EVALUATE STAFF PERFORMANCE 1 4 0 3

3 DMD 4333 MANAGE FACILITIES AND EQUIPMENT 1 4 0 3

4 DMD 4044 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PROJECT 2 0 8 0 4

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

135
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN:


TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

SINOPSIS PROGRAM
Pelajar diberi pendedahan teori dan amali dalam kemahiran asas dan pertengahan
pemesinan bermula dari pemesinan mesin konvensional seperti mesin larik, kisar dan
canai dan pengaturcaraan pelbagai mesin Computer Numerical Control (CNC).

Prospek kerjaya yang meluas sebagai juruteknik dan jurutera mesin dalam bidang
pembinaan dan perkilangan.

136
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

MATLAMAT PENDIDIKAN PROGRAM

Matlamat program Diploma Teknologi Pemesinan Industri ialah untuk membentuk


Juruteknik Pemesinan Industri yang bersedia menyertai pasaran kerja, melanjutkan
pengajian dan usahawan yang berdaya saing.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Program Diploma Teknologi Pemesinan Industri mampu menghasilkan Juruteknik


Pemesinan Industri yang:

Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi Pengetahuan, Kemahiran Teknik


PEO dalam disiplin Teknologi Pemesinan
1 Industri;

Efektif dalam komunikasi, kerja berpasukan Kemahiran Berkomunikasi,


PEO dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik Kemahiran Sosial / Kerja Berpasukan/
2 dalam organisasi; Pertanggungjawaban, Kemahiran
Kepimpinan

Mampu menyelesaikan masalah operasi Kemahiran Penyelesaian Masalah,


PEO secara beretika dengan pendekatan yang Pemikiran Kritikal & Pendekatan
3 inovatif, kreatif dan mampan; Saintifik, Profesionalisme, Nilai, Sikap
dan Etika

Mempunyai kecenderungan yang tinggi Pembelajaran Sepanjang Hayat &


terhadap bidang keusahawanan, Pengurusan Maklumat, Kemahiran
PEO pengurusan maklumat dan pembelajaran Pengurusan dan Keusahawanan
4 sepanjang hayat selari dengan
perkembangan teknologi semasa.

137
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM /PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Pemesinan Industri pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)


Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan Pengetahuan
1
yang mempunyai hubungan dengan bidang
vokasional Teknologi Pemesinan Industri;

Mengaplikasi kemahiran praktikal dan Kemahiran Psikomotor /


2
menyelesaikan masalah; Teknik

Mengenalpasti penyelesaian masalah secara Kemahiran Penyelesaian


3
kreatif, inovatif dan efektif; Masalah, Pemikiran Kritikal &
Pendekatan Saintifik

Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan Kemahiran Berkomunikasi


4
sejawat dan ahli profesional lain dalam komuniti
kejuruteraan / sains sosial serta masyarakat;

Berfungsi dengan berkesan dan Kemahiran Sosial / Kerja


5
bertanggungjawab dalam kerja berpasukan Berpasukan /
untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas; Pertanggungjawaban

Memahami serta memberi komitmen secara Profesionalisme, Nilai, Sikap


6
profesional, beretika dan bertanggungjawab dan Etika
selari dengan kod amalan profesion dalam
bidang Teknologi Pemesinan Industri;

Berkebolehan mengaplikasi kemahiran Pembelajaran Sepanjang


7
pengurusan maklumat dalam pembangunan Hayat & Pengurusan
profesional berterusan dan melibatkan diri Maklumat
dalam pembelajaran sepanjang hayat;

Memotivasikan diri dalam mengaplikasi ciri-ciri Kemahiran Pengurusan dan


8
keusahawanan untuk meningkatkan kemahiran Keusahawanan
keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya
dalam bidang Teknologi Pemesinan Industri;
dan

Berkeupayaan mengaplikasi kemahiran Kemahiran Kepemimpinan


9
kepimpinan yang berkualiti serta efektif.

138
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN


PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

HJH. NOOR JASMIN BT JANAN


PENGARAH

EN ADLAN B SHAHARRUDDIN
KETUA JABATAN

EN KAMARUZZAMAN ARIS
KETUA PROGRAM
-PENYELARAS PTA

EN ABRIZA SEPIAN HJ MOHD TAIB SALEH PN ERMANIRA ALIAS


-KETUA BENGKEL -PENYELARAS PERHUBUNGAN & -PENYELARAS PENILAIAN &
LATIHAN INDUSTRI PENTAKSIRAN

EN A. FATHULLAH NADZRI EN MOHD RAHIMI MOHD ZABIDIN PN MAGESWARI MARIMUTHU


-PENYELARAS SE -PENYELARAS SKM -SETIAUSAHA JABATAN

EN HASMAL BIN ISHAK EN ANIF BIN HAMZAH @ RAGIL PN SITI FAIZZATUL AQMAL
-PENYELARAS KESELAMATAN & -SETIAUSAHA PROGRAM MOHAMAD MOHSIN
KESIHATAN PEKERJAAN DAN EKSA -PENYELARAS AKREDITASI

139
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Kamaruzzaman bin Aris Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan


(Ketua Program) Teknik : 1991
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Universiti Teknologi
Pendidikan Kejuruteraan Mekanikal Malaysia : 2004
Abriza bin Sepian Diploma Perguruan Maktab Perguruan
Teknik : 1991

Mohd Taib bin Saleh Sijil Kejuruteraan Mekanikal Politeknik : 1989


Diploma Perguruan Maktab Perguruan
Teknik : 1993
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Open University
Mekanikal Serta Pendidikan Dgn Malaysia : 2007
Kepujian
Mohd Rahimi bin Mohd Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik Universiti Tun Hussein
Zabidin Dan Vokasional Onn Malaysia : 2010

Ermanira binti Alias Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Teknologi


Mekanikal (Bahan) Malaysia : 2007
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Tun Hussein
(Lukisan Kejuruteraan) Onn Malaysia : 2009
A A.Fathlullah bin Nadzri Sijil Jentera Am Politeknik Ungku Omar :
1999
Diploma Kejuruteraan Mekanikal Serta Universiti Tun Hussein
Pendidikan Onn Malaysia : 2002
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Open University
(Kejuruteraan Awam) Dgn Kepujian Malaysia : 2010
Mageswari A/P Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Universiti Tun Hussein
Marimuthu Mekanikal Pembuatan Dan Onn Malaysia : 2006
Pembungkusan
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Perguruan
Sultan Idris : 2013

140
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Hasmal bin Ishak Diploma Teknologi Pengeluaran Universiti Kuala


Lumpur : 2011
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Sistem 2014
Pembuatan
Anif bin Hamzah @ Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Open University
Ragil (Pendidikan Rendah) Dgn Kepujian Malaysia : 2016
Sijil Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar :
1998
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 1999
Diploma Pendidikan (Pengajian Maktab Perguruan Batu
Pengurusan Teknikal) Pahat : 2005
Siti Faizzatul Aqmal Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Tun Hussein
binti Mohamad Teknik Dan Vokasional Onn Malaysia : 2010
Mohsin

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI (SVM)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
MEASURING INSTRUMENT APPLICATION
1 MPI 1012 1.0 3.0 0.0 2.0
(APLIKASI PERALATAN PENGUKURAN)
HAND TOOLS APPLICATION
2 MPI 1022 1.0 3.0 0.0 2.0
(APLIKASI PERALATAN TANGAN)
MILLING MACHINE APPLICATION
3 MPI 1033 2.0 5.0 0.0 3.0
(APLIKASI MESIN KISAR)
GRINDING MACHINE APPLICATION
4 MPI 1042 1.0 4.0 0.0 2.0
(APLIKASI MESIN CANAI)

141
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
LATHE MACHINE APPLICATION
1 MPI 2012 1.0 4.0 0.0 2.0
(APLIKASI MESIN LARIK)
CNC MACHINING - LATHE
2 MPI 2023 2.0 5.0 0.0 3.0
(PEMESINAN CNC - LARIK)
FUNDAMENTAL OF EDM DIE SINKING
3 MPI 2032 1.0 4.0 0.0 2.0
(ASAS EDM DIE SINKING)
MAINTENANCE APPLICATION (APLIKASI
4 MPI 2042 1.0 3.0 0.0 2.0
PENYELENGGARAAN)

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
CNC MACHINING - MILLING
1 MPI 3013 2.0 5.0 0.0 3.0
(PEMESINAN CNC - KISAR)
CNC EDM DIE SINKING
2 MPI 3023 2.0 5.0 0.0 3.0
(CNC EDM DIE SINKING)
CNC MACHINING - GRINDING
3 MPI 3033 2.0 4.0 0.0 3.0
(PEMESINAN CNC - CANAI)

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
CNC EDM WIRE CUT
1 MPI 4013 2.0 5.0 0.0 3.0
(CNC EDM WIRE CUT)
MACHINING SUPERVISION METHOD
2 MPI 4023 2.0 5.0 0.0 3.0
(KAEDAH PENYELIAAN PEMESINAN)
MACHINE MAINTENANCE APPLICATION
3 MPI 4033 2.0 4.0 0.0 3.0
(APLIKASI PENYELENGGARAAN MESIN)

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI


(DVM LAMA)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
LUKISAN TERBANTU KOMPUTER 3D
1 MPI 5014 2 4 0 4
(3D CAD DRAWING)
MESIN LARIK KAWALAN BERANGKA
2 MPI 5024 KOMPUTER 2 4 0 4
(CNC LATHE MACHINE)
MESIN KISAR KAWALAN BERANGKA
3 MPI 5034 KOMPUTER 2 4 0 4
(CNC MILLING MACHINE)

142
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
MESIN CANAI KAWALAN BERANGKA
1 MPI 6014 KOMPUTER 2 4 0 4
(CNC GRINDING MACHINE)
MESIN NYAHCAS ELEKTRIK KAWALAN
BERANGKA KOMPUTER TAKUNGAN DAI
2 MPI 6024 2 4 0 4
DAN DAWAI PEMOTONG
(CNC EDM DIE SINKER AND WIRE CUT )
PENYELIAAN
3 MPI 6034 2 4 0 4
(SUPERVISORY)

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PROSES PRA - PENGELUARAN
1 MPI 7014 2 4 0 4
(PRE-PRODUCTION PROCESS)
PERANCANGAN PENGELUARAN
2 MPI 7023 2 2 0 3
(PRODUCTION PLANNING)
LUKISAN INVENTOR
3 MPI 7034 2 4 0 4
(INVENTOR DRAWING)
PROJEK DIPLOMA 1
4 MPI 7042 2 0 0 2
(DIPLOMA PROJECT 1)

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
REKABENTUK PRODUK
1 MPI 8013 1 4 0 3
(PRODUCT DESIGN)
PENGURUSAN PEMBUATAN
2 MPI 8023 2 2 0 3
(MANUFACTURING MANAGEMENT)
PENYELENGGARAAN PERALATAN
3 MPI 8033 2 2 0 3
(EQUIPMENT MAINTENANCE)
PROJEK DIPLOMA 2
4 MPI 8044 0 6 0 4
(DIPLOMA PROJECT 2)

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 80110 ON THE JOB TRAINING 10

143
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI


(DVM BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
TEKNOLOGI PEMESINAN
1 DMA 1112 2 0 0 2
( MACHINING TECHNOLOGY )
TEKNOLOGI MEKANIK
2 DMA 1022 1 0 2 2
( MECHANIC TECHNOLOGY )
PENGURUSAN DAN KESELAMATAN
3 DMA 1132 BENGKEL 1 2 0 2
(WORKSHOP SAFETY AND MANAGEMENT)
METROLOGI
4 DMA 1042 1 2 0 2
( METROLOGY )
LUKISAN KEJURUTERAAN
5 DMA 1253 1 4 0 3
( ENGINEERING DRAWING )
LUKISAN CAD 1
6 DMA 1263 1 4 0 3
( CAD DRAWING 1 )
MATEMATIK TEKNOLOGI I
7 UMT 1112 1 0 2 2
( MATHEMATICS OF TECHNOLOGY I )

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
TEKNOLOGI PEMBUATAN
1 DMA 2112 2 0 0 2
( MANUFACTURING TECHNOLOGY )
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
2 DMA 2122 ( FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL AND 1 2 0 2
ELECTRONIC )
LUKISAN CAD 2
3 DMA 2233 1 4 0 3
( CAD DRAWING 2 )
CNC LARIK
4 DMA 2043 1 4 0 3
( CNC TURNING )
MATEMATIK TEKNOLOGI II
5 UMT 2122 1 0 2 2
( MATHEMATICS OF TECHNOLOGY II )
SAINS BAHAN
6 USM 2012 1 2 0 2
( MATERIALS SCIENCE )

144
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
KEUSAHAWANAN
1 UES 2012 ( ENTREPRENEURSHIP )
2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PENYELIAAN SUMBER TENAGA DAN
1
PERANCANGAN PENGELUARAN
DMA 3112 2 0 0 2
( SUPERVISION OF WORKFORCE AND
PRODUCTION PLANNING )
JIG DAN LEKAPAN
2 DMA 3122 2 0 0 2
( JIG AND FIXTURE )
PENYELENGGARAAN MESIN
3 DMA 3232 1 2 0 2
( MACHINE MAINTENANCE )
REKABENTUK DAN ANALISIS PRODUK
4 DMA 3243 1 4 0 3
( PRODUCT DESIGN AND ANALYSIS )
CNC KISAR
5 DMA 3053 1 4 0 3
( CNC MILLING )
PROJEK TAHUN AKHIR 1
6 DMA 3052 1 2 0 2
( FINAL YEAR PROJECT 1 )

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
PEMBUATAN BERBANTU KOMPUTER
1 DMA 4013 ( COMPUTER AIDED MANUFACTURING - 1 4 0 3
CAM )
PEMBUATAN DERAS
2 DMA 4023 2 2 0 3
( RAPID MANUFACTURING )
CNC EDM WIRE CUT
3 DMA 4033 2 2 0 3
( CNC EDM WIRE CUT )
CNC EDM DIE SINKER
4 DMA 4043 2 2 0 3
( CNC EDM DIE SINKER )
PROJEK TAHUN AKHIR 2
5 DMA 4054 1 6 0 4
( FINAL YEAR PROJECT 2 )

SEMESTER 5 (DVM)
Bil Kod Kursus Kursus *L *P *T Credit
1 OJT 50112 ON THE JOB TRAINING 12

145
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STAF AKADEMIK JABATAN PENDIDIKAN UMUM

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mohd Nushi bin Ijazah Sarjana Muda Syariah Universiti Malaya : 1991
Mokhtar (Kepujian)
(Ketua Jabatan Diploma Pendidikan Universiti Islam
Pendidikan Umum) Antarabangsa
Malaysia : 1993
Rosmayati binti Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Iowa State University
Hashim Perancangan Bandar dan Wilayah USA : 1988
(Ketua Unit Bahasa) Diploma Pendidikan Maktab Perguruan Ilmu
Khas : 1991
Hairul Nazim bin Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Universiti Teknologi
Othman Pendidikan (Tesl) Dgn Kepujian Malaysia : 2002
(Pengurus Bahasa
Inggeris)
Azman Shah bin Ijazah Sarjana Muda Undang -Undang, Universiti Teknologi
Bakarudin MARA : 1998
(Pensyarah Bahasa Diploma Pendidikan
Inggeris)
Ainul Zahirah binti Md Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Tesl) Universiti Teknologi
Hashim Dgn Kepujian MARA : 2008
(Pensyarah Bahasa
Inggeris)
Rozita binti Mohd Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Universiti Teknologi
Tahir Korporat Dengan Kepujian MARA : 1999
(Pensyarah Bahasa
Inggeris)
Roslinah binti Ahmad Ijazah Sarjana Muda ( Pbmp ) Dgn Univerisit Putra
(Pengurus Bahasa Kepujian Malaysia : 2000
Melayu)

Sayati binti Siden Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Universiti Sains
(Pensyarah Bahasa ( Kepujian ) KPLI Malaysia : 1993
Melayu) Maktab Perguruan
Kuala Terengganu :
1995

146
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Rohaniza binti Ali Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


(Pensyarah Bahasa Bahasa Melayu Pendidikan Sultan Idris :
Melayu) 2003

Siti Hafidzah binti Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu Universiti Malaya : 1999
Yusof @ Hasan
(Pensyarah Bahasa
Melayu)
Mohd Rosli bin Abd Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Universiti
Wahab Sukan Dengan Kepujian Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Bahasa Sains Sukan Tahap 2 2010
Melayu)
Norasariza binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti
Hashim (Pendidikan Moral) Dgn kepujian Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Bahasa 2014
Melayu)
Nur Sazwani binti Che Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti
Mat Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Bahasa 2015
Melayu)
Yip Xiao Hui Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti
(Pensyarah Bahasa (Bahasa Melayu) dengan kepujian Pendidikan Sultan Idris :
Melayu) 2016

Norhidayah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


Azizan (Kesusasteraan Melayu) dengan Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Bahasa kepujian 2012
Melayu)
Muhamad Rahimi bin Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Cina) Beijing Foreign Studies
Rajab University : 2014
(Pensyarah Bahasa Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah IPG Ipoh : 2016
Mandarin)
Nurrul Fasihah binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan
Aziz (Kesusasteraan Melayu) Dengan Sultan Idris
(Pensyarah Bahasa Kepujian 2017
Melayu)

147
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Mona binti Mat Zaid Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan
(Pensyarah Bahasa (Pendidikan Moral) dengan kepujian Sultan Idris
Melayu) 2015

Normaizatol Akmam Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) & Universiti Teknologi
binti Hamzah Pendidikan Malaysia : 1997
(Ketua Unit Sains dan
Matematik)
Zahalida binti Aziz Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik) Universiti Kebangsaan
(Pensyarah Sains) Malaysia : 1986
Universiti Islam
Dip. Pendidikan (Matematik / B.Inggeris) Antarabangsa Malaysia :
1989
Alawiyah binti Ijazah Sarjana Muda Sains Universiti Sains
Jalaludin (Kepujian) Sains Gunaan Malaysia : 2001
(Pengurus Sains) (Parasitologi Gunaan) Maktab Perguruan
Diploma Pendidikan (Sains) Perempuan Melayu
Melaka : 2002
Ahmad Fadzli bin Ijazah Sarjana Muda (Alam Sekitar) Universiti Pertanian
Abdul Hamid Diploma Pendidikan (Sains) Malaysia : 1999
(Pensyarah Sains) Institut Pendidikan Guru
Kampus Darulaman :
2002
Azween Ezwanie binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Teknologi
Arifin (Kepujian) Sains (Matematik) MARA : 2014
(Pensyarah Sains)

Rahimah binti Abd Ijazah Sarjana Muda Kimia Dgn Universiti


Rahman Pendidikan Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Sains) 2015

Norma Saliha binti Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Universiti Malaya : 2015
Khairuddin Pendidikan (Kimia)
(Pensyarah Sains)

148
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Norfadzilah Amirah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


binti Muhamad Diah (Sains) Dgn kepujian Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Sains) 2014

Nur Afiqah binti Ijazah Sarjana Muda Sains serta Universiti Teknologi
Zakaria Pendidikan (Matematik) Dgn Kepujian Malaysia : 2014
(Pensyarah Sains) Ijazah Sarjana Sumber & Teknologi Universiti Kebangsaan
Maklumat Malaysia : 2016
Nur Syafiqah Lyana Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Universiti Malaya : 2015
binti Mohd Noor Lee Pendidikan (Biologi)
(Pensyarah Sains)

Zaliani binti Za’aba Ijazah Sarjana Muda Sains Dgn Universiti Putra Malaysia :
(Pensyarah Sains) Pendidikan (Kepujian) Fizik 2015

Noor Jasmin binti Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) University Of Leeds,


Janan Chemistry England : 1986
(Pensyarah Matematik)

Azirah binti Abu Bakar Ijazah Sarjana Muda Sains Dgn Universiti Sains Malaysia :
(Pengurus Matematik) Pendidikan (Kepujian) Matematik 2002

Adnan bin Mohd Nawi Diploma Kej. Elektrik (Kuasa) Universiti Teknologi
(Pensyarah Matematik) Malaysia : 1990
Sijil Perguruan Asas Maktab Perguruan Kinta :
1993
Sijil Kemahiran Malaysia MLVK : 1993
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Sains Malaysia :
(Kepujian) (Matematik) 2002
Zahira binti Mohd Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti
Razali (Kepujian) Matematik Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Matematik) 2001

149
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Wan Noriah binti Wan Diploma Sains Komputer Institut Teknologi MARA :
Deraman Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) 1996
(Pensyarah Matematik) Dgn Kepujian Universiti
Pendidikan Sultan Idris :
2016
Mohd Sohaimi bin Ijazah Sarjana Muda ( Kepujian ) Universiti Pertanian
Abdul Samad Statistics Malaysia : 2002
(Pensyarah Matematik) Diploma Pendidikan
Sains Sukan Tahap 2
Nurul Akma Shakirah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti
binti Mohamed (Matematik) Dgn Kepujian Pendidikan Sultan Idris :
(Pensyarah Matematik) 2014

Nasuha Sakina binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Teknologi


Roslan (Kepujian) Sains (Matematik) MARA : 2014
(Pensyarah Matematik)

Nor Sarizan binti Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Universiti Sains Malaysia
Mat Khan Pendidikan (Kepujian) Matematik :1999
(Pensyarah Matematik)

Farhanah binti Idris Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Universiti Kebangsaan


(Pensyarah Matematik) Dengan Kepujian (Matematik) Malaysia : 2014

Mohamad Syah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


Aminnuddin bin Mohd Jasmani Dan Kesihatan Dengan Pendidikan Sultan Idris :
Zulkifli Kepujian (PJK) 2015
(Pensyarah Matematik)
Wan Nabil Fikri bin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan
Wan Mad Mohtar (Matematik) Dengan Kepujian Sultan Idris :
2015

150
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Siti Fasehah binti Sarjana Muda Pengajian Islam Universiti Kebangsaan


Mohd Adnan (Kepujian) Malaysia : 1992
(Ketua Unit Diploma Pendidikan (KPLI) Maktab Perguruan Islam :
Kemanusiaan) 1994
Noralisa binti Jusoh Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti Malaya : 2008
(Pengurus
Pendidikan Islam)

Khairul Faezi bin Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Universiti


Kastor Dengan Pendidikan Pendidikan Sultan
(Pengurus Bahasa Idris : 2015
Arab)
Nurul Najwa binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Islam
Ahmad Rahim (Bahasa Arab) Antarabangsa Malaysia :
(Pensyarah Bahasa 2013
Arab)
Mohd Nor Asikin bin Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Universiti Malaya : 1999
Mohd Zain (Geografi) (Kepujian)
(Pengurus Sejarah)

Mastura binti Che Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Kebangsaan


Shaari Sukan Dan Rekreasi Malaysia : 2007
(Pensyarah Sejarah)

Marlina binti Arifin Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


(Pensyarah Sejarah) (Kepujian) Bahasa Melayu Pendidikan Sultan Idris :
2009

Firhana binti Sulaiman Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Moral Universiti


(Pensyarah Pengajian Dengan Kepujian Pendidikan Sultan Idris :
Islam) 2014

Chetira a/p Dayanan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti


(Pensyarah Sejarah) (Sejarah) Dengan kepujian Pendidikan Sultan Idris :
2016

151
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Nur Syakila binti Brahim Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Pendidikan
(Pensyarah Sejarah) (Sejarah) dengan Kepujian Sultan Idris
2016

Abdullah bin Mat Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Universiti Sains Malaysia
Razali Pendidikan 2017
(Pensyarah Sejarah)

KAUNSELOR

SENARAI STAF KELAYAKAN NAMA BADAN


PENGANUGERAHAN &
TAHUN BERGRADUAT

Rohana binti Junoh Bachelor Pendidikan (Bimbingan Dan Universiti Pertanian


Kaunseling) Malaysia : 2005

Nor Fadzila binti Bachelor Pendidikan (Bimbingan Dan Universiti Pertanian


Hassan Kaunseling) Malaysia : 2007

Nor Izzati binti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara


Suhaimi (Bimbingan dan Kaunseling) Malaysia : 2015

152
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PELAKSANAAN MODUL PENDIDIKAN UMUM


(SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA)
Sebagai panduan,
* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)
* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (SVM)
Bil Kod Kursus Modul Akademik *L *P *T Credit
1 A011003 BAHASA MELAYU 3.0 1.0 0.0 3.0

2 A021001 BAHASA INGGERIS 1.0 0.0 0.0 1.0

3 A031001 MATHEMATICS 1.0 1.0 0.0 1.0

4 A041001 SCIENCES 1.0 1.0 0.0 1.0

5 A051001 SEJARAH 1.0 0.0 0.0 1.0

6 A061001 PENDIDIKAN ISLAM 1.0 0.0 0.0 1.0

7 A071001 PENDIDIKAN MORAL 1.0 0.0 0.0 1.0

8 Z-009-1:2015 CORE ABILITIES 1.0 1.0 0.0 2.0

SEMESTER 2 (SVM)
Bil Kod Kursus Modul Akademik *L *P *T Credit
1 A012003 BAHASA MELAYU 3.0 1.0 0.0 3.0

2 A022001 BAHASA INGGERIS 1.0 0.0 0.0 1.0

3 A032001 MATHEMATICS 1.0 1.0 0.0 1.0

4 A042001 SCIENCES 1.0 1.0 0.0 1.0

5 A052001 SEJARAH 1.0 0.0 0.0 1.0

6 A062001 PENDIDIKAN ISLAM 1.0 0.0 0.0 1.0

7 A072001 PENDIDIKAN MORAL 1.0 0.0 0.0 1.0

8 Z-009-2:2015 CORE ABILITIES 1.0 1.0 0.0 2.0

153
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (SVM)
Bil Kod Kursus Modul Akademik *L *P *T Credit
1 A013003 BAHASA MELAYU 2.0 2.0 0.0 3.0

2 A023001 BAHASA INGGERIS 1.0 0.0 0.0 1.0

3 AMT 3091 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY 1.0 1.0 0.0 1.0

4 AMT 3121 SCIENCE FOR TECHNOLOGY 1.0 1.0 0.0 1.0

5 A053001 SEJARAH 1.0 0.0 0.0 1.0

6 A063001 PENDIDIKAN ISLAM 1.0 0.0 0.0 1.0

7 A073001 PENDIDIKAN MORAL 1.0 0.0 0.0 1.0

8 Z-009-3:2015 CORE ABILITIES 1.0 1.0 0.0 2.0

SEMESTER 4 (SVM)
Bil Kod Kursus Modul Akademik *L *P *T Credit
1 A014003 BAHASA MELAYU 2.0 2.0 0.0 3.0

2 A024001 BAHASA INGGERIS 1.0 0.0 0.0 1.0

3 AMT 4091 MATHEMATICS FOR TECHNOLOGY 1.0 1.0 0.0 1.0

4 AMT 4121 SCIENCE FOR TECHNOLOGY 1.0 1.0 0.0 1.0

5 A054001 SEJARAH 1.0 0.0 0.0 1.0

6 A064001 PENDIDIKAN ISLAM 1.0 0.0 0.0 1.0

7 A074001 PENDIDIKAN MORAL 1.0 0.0 0.0 1.0

8 Z-009-3:2015 CORE ABILITIES 1.0 1.0 0.0 2.0

154
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PELAKSANAAN MODUL PENDIDIKAN UMUM


(DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA LAMA)

Sebagai panduan,

* L merujuk kepada LECTURE (KULIAH)


* P merujuk kepada PRACTICAL (AMALI)
* T merujuk kepada TUTORIAL

SEMESTER 1 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Wajib Umum)
1 WPA 5012 PENGAJIAN MALAYSIA 2 0 0 2

SEMESTER 1 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Teras Umum)
WMT 5022 MATEMATIK TEKNOLOGI I / II / III 1 0 2 2
1
WMA 5022 MATEMATIK AM I / II / III ** 1 0 2 2

WST 5032 SCIENCE TECHNOLOGY I / II / III * 1 2 0 2


2
WSA 5032 SAINS AM I / II / III ** 1 2 0 2

SEMESTER 2 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Wajib Umum)
1 WPI 6012 PENGAJIAN ISLAM 2 0 0 2

2 WPM 6012 PENGAJIAN MORAL 2 0 0 2

155
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 2 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Teras Umum)
WMT 6022 MATEMATIK TEKNOLOGI I / II / III 1 0 2 2
1
WMA 6022 MATEMATIK AM I / II / III ** 1 0 2 2

WST 6032 SCIENCE TECHNOLOGY I / II / III * 1 2 0 2


2
WSA 6032 SAINS AM I / II / III ** 1 2 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Wajib Umum)
1 WPP 6043 PROFESIONALISME PEKERJAAN 2 2 0 3

2 WKK 6052 KOKURIKULUM (JATIDIRI) 1 3 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Teras Umum)
1 WKP 6063 KEUSAHAWANAN 2 2 0 3

SEMESTER 3 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Teras Umum)
WMT 7012 MATEMATIK TEKNOLOGI I / II / III 1 0 2 2
1
WMA 7012 MATEMATIK AM I / II / III ** 1 0 2 2

WST 7022 SCIENCE TECHNOLOGY I / II / III * 1 2 0 2


2
WSA 7022 SAINS AM I / II / III ** 1 2 0 2

156
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

SEMESTER 3 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Wajib Elektif)
1 WBC 7032 BAHASA MANDARIN I / II 2 0 0 2

2 WBA 7032 BAHASA ARAB I / II 2 0 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Teras Umum)
1 WEC 8013 ENGLISH FOR COMMUNICATION 3 0 0 3

SEMESTER 4 (DVM)
Modul Pendidikan Umum
Bil Kod Kursus *L *P *T Credit
(Kursus Wajib Elektif)
1 WBC 8022 BAHASA MANDARIN I / II 2 0 0 2

2 WBA 8022 BAHASA ARAB I / II 2 0 0 2

157
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

STRUKTUR PELAKSANAAN MODUL PENDIDIKAN UMUM


(DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA BAHARU)

SEMESTER 1 (DVM)
Bil Kod Kursus Mata Pelajaran Pengajian Umum *L *P *T Credit
1 MPU 2312 ISLAMIC STUDIES 2 0 0 2

2 MPU 2322 MORAL STUDIES 2 0 0 2

SEMESTER 2 (DVM)
Bil Kod Kursus Mata Pelajaran Pengajian Umum *L *P *T Credit
1 MPU 2162 MALAYSIA STUDIES 2 2 0 0 2

2 MPU 2222 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 0 0 2

SEMESTER PENDEK (DVM)


Bil Kod Kursus Mata Pelajaran Pengajian Umum *L *P *T Credit
1 MPU 2222 PROFESIONALISME ETHICS 2 0 0 2

2 MPU 2242 COMMUNITY SERVICE 2 0 0 2

SEMESTER 3 (DVM)
Bil Kod Kursus Elektif *L *P *T Credit
1 ELA 3312 ARABIC LANGUAGE I / II 2 0 0 2

2 ELM 3312 MANDARIN I / II 2 0 0 2

SEMESTER 4 (DVM)
Bil Kod Kursus Elektif *L *P *T Credit
1 ELA 4322 ARABIC LANGUAGE I / II 2 0 0 2

2 ELM 4322 MANDARIN I / II 2 0 0 2

158
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

En Dzulkafli Bin Harun


KU Perhubungan & Latihan Industri

Pn. Amalina Bt Ismail


Setiausaha

Hj. Mohd Taib Bin Salleh En. Khairul Razmin Bin Abdurakman
Pengurus Kolej Linkage Pengurus Latihan Industri

En. Mohamad Safuan Bin Noordin En. Mohammad Hafidzan bin Zabidi
Penolong Pengurus Kolej Linkage Penolong Pengurus Latihan Industri

Unit Pehubungan dan Latihan Industri kolej bertanggungjawab menyelaras


program latihan industri pelajar dan berhubung dengan firma serta jabatan-jabatan
mengenai latihan praktikal pelajar. Penubuhan unit ini adalah bertujuan untuk mengatur
dan mengendalikan permohonan tempat latihan, mengenal pasti tempat latihan yang
sesuai, pemantauan latihan dan penilaian latihan industri ketika latihan. Unit ini dibantu
oleh Penyelaras Latihan Industri di peringkat jabatan masing-masing.

Latihan industri merupakan merupakan salah satu syarat yang diwajibkan dalam
sistem kolej vokasional, setiap pelajar peringkat diploma mesti menjalani latihan
industri. Tempoh latihan adalah 5 bulan, dan pelajar dihantar menjalani latihan di
pelbagai jenis firma dan jabatan di seluruh negara. Unit ini akan berusaha untuk
menempatkan pelajar-pelajar di tempat latihan yang sesuai dan berdekatan dengan
tempat tinggal pelajar dan yang boleh memberi manfaat kepada pelajar.

159
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

JABATAN PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

En. Abdul Razak Bin Ibrahim


Ketua Jabatan Penilaian dan Pentaksiran

Pn. Sayati Bt Siden


Setiausaha

Pn. Ermanira Bt Alias En Mohamad Omar Bin Dahalan


Ketua Unit Penilaian dan Pentaksiran Ketua Unit Persijilan

Jabatan Pentaksiran dan Penilaian bertanggungjawab menyediakan jadual


penilaian dan pentaksiran untuk setiap semester. Jabatan ini merancang dan
menubuhkan JK Pembinaan Item dan skema pemarkahan mengikut program. Selain
itu, jabatan ini juga bertanggungjawab memproses keputusan pentaksiran berterusan
(PB) dan penilaian akhir (PA) untuk mendapatkan keputusan keseluruhan pelajar. Di
samping itu, jabatan ini juga menguruskan kaedah dan bentuk pelaporan keputusan
penilaian dan pentaksiran.

160
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PENTAKSIRAN MODUL AKADEMIK

PENTAKSIRAN MODUL VOKASIONAL

BAHAGIAN SOKONGAN AKADEMIK

161
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT HAL EHWAL PELAJAR

En Ahmad Fadzli Bin Abd. Hamid


Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar

Cik Nurul Syuhaida Bt Sharuddin


Setiausaha

En. A. Fathullah Bin Nadziri Pn. Azirah Bt Hj. Abu Bakar Cik Maznah Bt Kamaruddin
Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa
Pengurusan Disiplin Kebajikan Pelajar Kehadiran Pelajar

En. Ahmad Fahmi Bin Ya’akob En. Muhammad Sobri Bin Hussin Pn. Sayati Bt Siden
Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa
Kepimpinan Pelajar (MPP) Pelajar Luar Pengambilan & Pendaftaran Pelajar

Pn. Nurul Sharina Bt Shaharin En. Khairul Razmin Bin Abdurakman Pn. Normaizatol Akmam Bt Hamzah
Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa PPDA Penyelaras Jawatankuasa SPBT
Keceriaan, Kesihatan &
Keselamatan (3K)

En. Amiruddin Bin Ahmad Diah Pn. Hjh. Siti Fasehah Bt Mohd Adnan
Penyelaras Jawatankuasa Kelab Penjegahan Jenayah Penyelaras Jawatankuasa Kafeteria

162
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Unit ini merancang, mengurus, memantau dan menilai program pengambilan


pelajar, pembangunan pelajar termasuk hal-hal berkaitan peraturan dan disiplin. Unit
ini juga bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan
pelajar terjamin semasa berada di kolej. Unit ini juga memainkan peranan yang amat
penting bagi melaksanakan penawaran dan pengambilan pelajar dari semasa ke
semasa sehingga tarikh akhir pendaftaran pelajar setiap tahun. Selain itu, unit ini turut
memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik.

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP)


Majlis Pewakilan Pelajar (MPP) adalah organisasi tertinggi bagi pelajar-pelajar di
kolej ini. MPP merupakan medium perantara di antara pelajar dengan Pengurusan Kolej
untuk membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pelajar.

Organisasi MPP telah dimulakan pada tahun 2013 dan dianggotai oleh 24 orang
wakil pelajar pada awalnya. Pelantikan dan pencalonan MPP berdasarkan undian
melalui pilihanraya.

163
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM

En. Mohd Rosli Bin Abd Wahab


Ketua Unit Sukan dan Kokurikulum

Cik Nur Sazwani Bt Che Mat Pn. Rohaniza Bt Ali Cik Nur Afiqah Bt Zakaria
Setiausaha Sukan Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Persijilan

Pn. Siti Hafidzah Bt Yusof @ Hasan Pn. Hjh. Zahira Bt Mohd Razali Penyelaras Kelab Sukan & Permainan
Penyelaras Unit Badan Penyelaras Kelab / Persatuan En. Mohamad Syah Aminnuddin Bin
Beruniform Mohd Zulkifli

Unit ini merancang, mengurus, memantau dan menilai program koakademik, sukan dan
kokurikulum yang ditubuhkan di kolej bagi mencapai objektif yang ditetapkan oleh pihak
BPTV. Unit ini juga berfungsi untuk memastikan kemudahan dan perkhidmatan sukan
dan peralatan memenuhi keperluan program. Di samping itu, unit ini juga memberi
khidmat pakar semasa bertugas sebagai jurulatih / pegawai dalam kursus yang
dianjurkan oleh KPM.

164
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT PSIKOLOGI DAN KERJAYA

Pn. Rohana Bt Junoh


Ketua Unit Psikologi dan Kerjaya

Pn. Nor Fadzila Bt Hassan


Setiausaha

Cik Nor Izzati Bt Suhaimi


Ahli Jawatankuasa

Unit ini bertanggungjawab untuk merancang, mengurus, memantau dan menilai


program-program psikologi dan kerjaya yang berfaedah dan berkesan bagi memastikan
pelajar-pelajar mendapat perkhidmatan yang terbaik sepanjang mereka berada di kolej.
Selain itu, unit ini turut menyelia dan menyelaras program dan aktiviti kaunseling dalam
aspek pengembangan, pencegahan, pemulihan dan intervensi.

UNIT PERPUSTAKAAN

Pn. Josephine A/K Mini


Ketua Unit

En. Shabrani Bin Mohamad


Setiausaha

Unit Perpustakaan bertanggungjawab merancang, mengurus, memantau dan menilai


program-program dan aktiviti-aktiviti Perpustakaan bagi menyokong program
pendidikan di kolej ini. Unit ini juga menjadi rujukan para pelajar untuk mendapatkan
bahan rujukan berkaitan program-program diikuti. Di Perpustakaan juga terdapat
kemudahan capaian internet.

165
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT PENGURUSAN ASRAMA

En. Khairul Faezi bin Kastor


Ketua Unit Pengurusan Asrama

Pn Firhana Bt Sulaiman
Pn. Saliah Bt Mohd Noh
Setiausaha Jawatankuasa Warden
Setiausaha Pengurusan Asrama

En. Muhamad Zailani Bin Ghani En. Shamsul Bahari Bin Shahruddin
Penyelia Asrama Penyelia Asrama

Warden Asrama Putera Warden Asrama Puteri


En Karno bin Andi Rappung Pn Rosmayati binti Hashim
En Mohamad Syah Aminnuddin bin Mohd Zulkifli Pn Noor Jamaaton binti Osman
En Mohd Syazwan bin Che Manshor Cik Nurul Shuhaida binti Sharuddin
En. A. Fathullah Bin Nadziri Pn Firhana binti Sulaiman
En Mohamad Rahimi Bin Rajab Cik Nur Sazwani binti Che Mat
En Wan Nabil Fikri Bin Wan Mad Mohtar Cik Nur Afiqah Bt Zakaria
En. Shabrani Bin Mohamad

Unit ini bertanggungjawab merancang, mengurus, memantau pengurusan asrama


termasuk aktiviti-aktiviti pembangunan insaniah pelajar. Untuk menjaga kebajikan
pelajar, unit ini juga berperanan untuk merancang,menyelaras dan memantau
kemudahan fizikal dan prasarana asrama kolej.

166
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pn Nurul Jannah Bt Mohamad


Ketua Unit Teknologi Maklumat

Pn Siti Husna Bt Osman


Setiausaha

Pn. Basalina Bt Sulaiman Cik Nur Afiqah Bt Zakaria En Mohammad Hafidzan bin Zabidi
Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa
Prasarana ICT VLE-FROG Multimedia dan Komunikasi

Unit ini bertanggungjawab merancang, menyelaras dan menyelia program-


program ICT dan teknologi untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran
dengan lebih berkesan. Unit ini juga membantu kolej dalam proses pembudayaan ICT
dalam pengajaran dan pembelajaran seperti aplikasi VLE-FROG dan lain-lain.

167
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

Pn. Rosmayati Bt Hashim


Ketua Unit Perhubungan Awam

Pn Norhidayah Bt Azizan
Setiausaha

Pn Norlisa Bt Saini
Penyelaras Jawatankuasa Jerayawara (Outreach)

Unit ini bertanggungjawab merancang dan menyelaras pengurusan perhubungan


awam dan agensi luar. Seterusnya unit ini juga mengenalpasti entiti komuniti yang
relevan untuk menjalin hubungan dengan industri.

168
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

Hj. Mohd Taib Bin Salleh


Ketua Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pn. Ainun Jawahir Bt Ibrahim


Setiausaha

Hj. Mohd Sayid Nasir Bin Hj.Ngaini


Pegawai Aset

Unit ini merancang mengawal selia dan memantau projek-projek kecil


pembangunan dan kerja-kerja penyelenggaraan fizikal serta projek EKSA di KV. Unit ini
juga memastikan keadaan fizikal bangunan padang dan persekitaran kolej berada
dalam keadaan baik untuk menjamin keselamatan pelajar.

169
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

PENGURUSAN JAMINAN KUALITI

En Daud Bin Mat Tap


Ketua Jaminan Kualiti
Penyelaras Jawatankuasa 4P

Pn. Josephine A/K Mini


Setiausaha

Cik Marlina Bt Arifin En. Muhammad Sobri Bin Hussin Pn. Rosmayati Bt Hashim
Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa
Akreditasi Pentauliahan JPK OBE

Pn. Nur Rashidah Bt Sulaiman En. Abdul Karim Bin Jaafar Pn Norhidayah Bt Azizan
Penyelaras Pembangunan Penyelaras Jawatankuasa Pembangunan Penyelaras Jawatankuasa
Inovasi dan Reka Cipta dan Penyelidikan (Kajian Tindakan) Pengauditan dan Pemantauan

Pn. Rohana Bt Junoh En. Azman Shah Bin Bakarudin En. Hamdan Bin Harmin
Penyelaras Jawatankuasa Aduan Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Pengurusan
dan Maklum Balas Pelanggan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Persekitaran Berkualiti EKSA

Pn Nor Ibetisam Bt Suhaimi Hj. Mohd Nushi Bin Hj.Mokhtar


Penyelaras Jawatankuasa Dokumentasi Penyelaras Jawatankuasa Perancangan &
Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9002:2015) Pembentukan Dasar Dalaman
)

170
BUKU PANDUAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Kolej Vokasional Seri Iskandar melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti bagi


memenuhi visi dan misi penubuhan kolej dan memenuhi kehendak negara. Selain itu,
unit ini juga menjadi sumber rujukan dalam proses penyediaan dokumen akreditasi
MQA. Unit ini juga merancang dan mengawal selia pelaksanaan proses-proses
Penjaminan Kualiti 4P bagi memastikan perjalanan penilaian berterusan dan penilaian
akhir kolej mematuhi SOP pentaksiran yang telah ditetapkan oleh BPTV dan Lembaga
Peperiksaaan Malaysia dipatuhi.

Pengurusan Jaminan Kualiti juga bertanggungjawab menyebar luas amalan


kepimpinan terbaik di semua peringkat pengurusan kolej bagi meningkatkan
profesionalisme melalui maklum balas pelanggan dan aduan pelanggan. Di samping itu,
unit ini turut merancang, mengawal selia, dan memantau pelaksanaan Program Amalan
Berkualiti EKSA di kolej serta mengurus dan mengawal selia program Kesedaran
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( OHSAS - Occupation Health And Safety
Assessment Series for Health and Safety Management Systems). Unit ini
dipertanggungjawabkan juga untuk menyelaras pembudayaan inovasi dan
penyelidikan.

171