Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu / Hari / Tarikh: 8 Khamis 22 Februari 2018


Kelas / Masa / Mata Pelajaran : D1 10.15 - 10.45 pagi Pendidikan Moral
Bilangan Murid: 1 orang
Tema / Tajuk Standard Baik Hati/ 2.1.1 Menghulurkan bantuan
Pembelajaran:
Objektif pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Padankan situasi yang menunjukkan sikap baik hati dengan bantuan guru.
Aktiviti PdPc : 1. Guru bertanya khabar dengan murid.
2. Guru mengulangi pembelajaran yang lepas.
3. Guru menunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan sifat baik hati.
4. Menerangkan situasi tersebut.
5. Guru menerangkan contoh perlakuan baik hati yang lain.
6. Murid dikehendaki meletakkan tanda betul ‘’ pada tindakan yang betul dan guru
membantu murid.
7. Semak jawapan bersama.

Elemen Merentasi Kurikulum (EMK): Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi Keusahawanan Bahasa
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK √ Nilai Murni

Kemahiran Berfikir / PAK21:


√ Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferen Membuat Keputusan
Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir √ Menilai
Komunikasi Kreativiti Menyelesai isu Kolaborasi

BBM / BBB:
√ Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis √ Lembaran kerja, slaid
√ Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker

Penilaian:
√ Lembaran Kerja Hasil Kerja Murid √ Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek

Refleksi: Pencapaian objektif:


___/____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Tindakan susulan:
PENDIDIKAN
____orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran diberi latihan pemulihan.
MORAL
Penambahbaikan PdP:

Catatan: Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana :


Mesyuarat / Kursus Mengiringi Murid Cuti Peristiwa CRK
Program Sekolah Cuti Bencana Aktiviti Luar Lain-Lain