Anda di halaman 1dari 12

Disediakan oleh Encik M.M.

Seravanan_2010

AYAT GRAMATIS MAKNA

Kita perlu mengorak langkah Kita seharusnya mempraktikkan langkah-


langkah

Kita tidak wajar hanya akur dengan arus Kita mesti berani mengharungi rintangan,
yang songsang ini halangan atau cabaran

Komitmen menyeluruh agensi yang terlibat Usaha yang sepenuhnya daripada semua
pihak

Makmur dari segi ekonomi tetapi muflis Kaya dalam aspek kemewahan tetapi
nilai kekeluargaan cetek akan nilai moral

Manusia bukanlah haiwan robotik yang Setiap insan mempunyai perasaan sendiri
tidak mempunyai rasa dan jiwa dan tidak patut dilayan seperti manusia
yang tidak berjiwa

Masalah sosial dan susila yang meruncing Gejala sosial dan adab orang ramai yang
merosot secara serius

Masih terbelenggu dengan cara berfikir Masih terperangkap dengan cara


yang sempit pemikiran yang cetek

Masyarakat yang naif dengan mata Masyakarat yang mudah dipengaruhi oleh
kebendaan yang melalaikan bahan materialistik yang mencuaikan
seseorang

Melangkah dengan seribu kekuatan Bertindak dengan sepenuh-penuhnya

Melontarkan soalan yang cukup penting Menanya soalan yang sangat penting

Membangunkan generasi yang Membina generasi masa hadapan yang


berketerampilan, bersahsiah mulia dan mahir, bermoral dan berilmu
berilmu

Membebaskan mereka daripada belenggu Menghapuskan pemikiran yang tidak


kejahilan dan kegelapan bernilai murni

Membenam budaya hedonistik yang tidak Memiliki kebebasan yang keterlaluan


berfaedah sehingga tidak bermanfaat

Membimbing mereka memenuhi impian Mengajar seseorang untuk mencapai cita-


cita

Membina impian masa depan yang lebih Membentuk cita-cita bagi menentukan
gemilang masa hadapan yang ceria

Membongkar kepincangan Suatu masalah yang disedari

1
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

AYAT GRAMATIS MAKNA

Membuktikan sensitiviti, kepekaan dan Membuktikan nilai moral dan kepekaan


keprihatinan mereka yang ada pada seseorang

Mempengaruhi minda generasi muda Mengawal pemikiran golongan belia

Mempraktikkan elemen tolak ansur Mengamalkan nilai bertoleransi

Menagih komitmen dan pengertian serius Memerlukan dedikasi dan keprihatinan


semua pihak semua pihak

Menampilkan wajah baru yang disulami menunjukkan jalan baru yang penuh gigih
tekad atau bersemangat

Menangkis tuduhan yang tidak berasas Melawan tuduhan yang tidak mantik atau
logik

Mencapai tahap yang mencemaskan Menjadi amat serius

Mencerminkan dengan jelas akan hakikat Menunjukkan dengan jelas akan


ini tujuannya.

Mendapat perhatian dan liputan media Menerima liputan semua media


massa

Seantero dunia Seluruh dunia

Mendepani realiti baru dunia yang pantas Sedar dan mengharungi perkembangan
berubah dan berkembang dunia

Mendukung kebenaran yang kita sepakati Menghadapi kebenaran

Mengamalkan sikap dan perwatakan yang Sentiasa bermoral


murni

Mengambil langkah sederap Mengambil langkah serentak

Mengikut acuan sendiri Mengikut kebolehan sendiri

Menjadi cerucuk utama pembangunan Menjadi asas kepada pembangunan


negara
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

AYAT GRAMATIS MAKNA

Menjulang negara ke puncak jagat Menjadikan tanah air terkenal di seluruh


dunia

Menuntut setiap anak watan mengotakan Mengilhamkan impian generasi muda


aspirasi

Menyebabkan imej negara tercalar Imej negara terjejas

Menyediakan kursus dan latihan yang Menyediakan kursus dan latihan yang
relevan mempunyai kaitan

Mereka lebih cenderung kepada Lebih melibatkan diri dalam keseronokan


keseronokan dan berpelesiran dan berpelesiran

Milineum baru ini pasti sahaja sarat Dunia kita penuh dengan cabaran dengan
dengan muatan cabaran reformasi perubahan yang cukup mencabar

Muafakat merupakan inti kepada Kerjasama amat penting untuk perpaduan


perpaduan

Pandangan pro dan kontra yang Pendapat baik dan buruk yang ditonjolkan
dipaparkan

Pelbagai cabaran yang bakal menghambat Cabaran yang bakal dihadapi

Pelbagai masalah sosial sedang Terdapat banyak masalah sosial yang


menghinggapi masyarakat dihadapi oleh masyarakat

Pembentukan masyarakat sakinat Pembentukan masyarakat yang aman dan


damai

Pendedahan oleh pihak media massa Pendedahan pihak media menghangatkan


menghangatkan senario ini perkara ini

Perubahan yang diharap masih belum Perubahan yang belum wujud


menjelma
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

AYAT GRAMATIS MAKNA

Petanda kehancuran generasi Simpton atau tanda-tanda kepada


keruntuhan generasi zaman ini

Kotak fikiranku berputar ligat Minda yang aktif

Kotak fikiranku bercelaru Fikiran yang tidak tentu arah

Bak kata mutiara Melayu

Bak kata pujangga Melayu Seperti ( Digunakan untuk peribahasa )

Bak kata pepatah Melayu

Lain orang, lain ragam Setiap orang mempunyai caranya sendiri

Dalam menelusuri era pascamodenisasi ini Pada zaman yang moden ini

Sudah terang lagikan bersuluh Meningkatkan lagi sesuatu yang baik

Dapat menzahirkan orang yang celik huruf Dapat melahirkan orang yang pandai

Marcapada ini Pada zaman in

Semakin hari semakin kronik Semakin hari semakin serius

Mutakhir ini Akhir-akhir ini

Pelbagai modus operandi Pelbagai langkah

Langkah yang pragmatik lagi proaktif Langkah yang efektif

Menghambat masalah ini Membendung masalah ini


Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

AYAT GRAMATIS MAKNA

Memastikan anak mempunyai kemudi Memastikan anak berada di jalan yang


hidup yang betul betul

Insan yang berguna dan berjiwa kental Seseorang yang berhemah dan mulia

Menyentap naluri Menanam kesedaran

Punca afdal Punca utama

Masyarakat yang kamil lagi sempurna dari Baik dari semua segi
semua segi

Meminggirkan nilai kemanusiaan


Mengabaikan nilai murni

Nilai-nilai murni dianaktirikan

Dalam era siber yang penuh dengan Dalam dunia yang penuh dengan
konkurensi persaingan

...telah menjadi polemik yang semakin ...telah menjadi bahan perbualan utama
hanya deperdebatkan oleh segenap bagi segenap lapisan masyarakat
lapisan masyarakat

Sebagai penutup wacana,... Kesimpulannya,...

Akhirulkalam, ...

Penanda Wacana

i) Penanda permulaan karangan


a) Pada era globalisasi ini,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini,
f) Kini,
g) Dasawarsa ini,
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
i) Sejak sedekad yang lalu,
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

k) Kebelakangan ini,
l) Belakangan ini,
m) Sejak akhir-akhir ini,

ii) Penanda memulakan isi baharu


a) Selain itu,
b) Di samping itu,
c) Sementara itu,
d) Lebih-lebih lagi,
e) Dalam pada itu,
f) Lain daripada itu,
g) Pada waktu yang sama,
h) Dalam pada itu,
i) Seterusnya,

iii) Penanda huraian isi karangan


a) Hal ini demikian kerana
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
e) Hal ini wujud akibat daripada
f) Hal ini bersangkut-paut dengan
g) Hal ini berpunca daripada
h) Hal ini tercetus apabila
i) Hal ini timbul apakala

iv) Penanda memberi contoh dalam karangan


a) Misalnya,
b) Contohnya,
c) Sebagai contoh,
d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
f) Antaranya adalah seperti

v) Penanda menghuraikan contoh


a) Hal ini mengakibatkan
b) Hal ini menyebabkan
c) Oleh itu,
d) Maka,
e) Oleh hal yang demikian,
f) Oleh sebab itu,
g) Jelaslah bahawa
h) Justifikasinya,

vi) Penanda menutup isi


a) Kesannya,
b) Natijahnya,
c) Akibatnya,
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

d) Akhirnya,
e) Dengan itu,
f) Dengan berbuat demikian,
g) Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat


Contoh:
Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan
kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)

a) justeru
b) malah
c) malahan
d) tambahan pula
e) sementelahan
f) sekali gus
g) di samping
h) bahkan
i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup


a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
e) Sebagai penutup wacana,
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza


a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa


a) Bak kata peribahasa, .......
b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
c) Bak kata orang tua-tua, ...........
d) Bak kata mutiara, .........
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

e) Bak peribahasa, ............


f) Bak kata cendekiawan, .............
g) Persis kata peribahasa, ............
h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
i) Persis kata orang tua-tua, ............
j) Persis kata mutiara, ............
k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN·

1) Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat
penjuru dunia ini tentang isu …·

2) Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita
telah ….·

3)Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.
Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal
menghambat.·

4) Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan
pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh
rakyat kita sendiri.·

5) Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …·


Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan …

PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN·


1) Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan
dengan terperinci demi kebaikan bersama.· Sebagai memperkukuh lagi penyataan
tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan
bersama.· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan
drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara
kita ini.· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan
pendapat yang menyatakan …….·

Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan
pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke
akar umbi.

PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN·


Kita dapat menyaksikan betapa…·
Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…·
Lazimnya, dalam keadaan …·
Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …·
Pada hemat saya …·
Pada pandangan saya …·
Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …·
Sebagaimana yang kita ketahui·
Sebagaimana yang kita maklumi·
Sejak awal lagi·
Kebelakangan ini·
Selain itu, pada masa ini juga·
Seperti yang telah dinyatakan·
Umum mengetahui bahawa·
Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN·


Bagi sesetengah orang …·
Begitu juga dengan …·
Begitu juga halnya dengan …·
Bertitik tolak daripada itu …·
Bukan itu sahaja …·
Dalam hal ini …·
Dalam konteks ini ..·
Dalam zaman yang serba canggih ini …·
Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …·
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

Dengan adanya …·
Dengan berbuat demikian …·
Dengan perkataan lain ..·
Disebabkan hal itu·
Disebabkan keistimewaan inilah kita ..·
Hal ini berlaku disebabkan·
Hal ini penting dalam·
Hal ini serupa dengan·
Hal yang serupa berlaku apabila·
Ini disebabkan·
Ini membuktikan bahawa·
Ini menggambarkan bahawa·
Ini secara tidak langsung akan·
Ini semua meninggalkan kesan kerana·
Ini tentu sekali membuatkan·
Jadi kita perlu·
Jadi kita hendaklah·
Keadaan ini tentunya·
Lantaran itu sehingga kini·
Kesemua ini menyumbang kepada·
Kita mengakui hakikat bahawa·
Kita sering menonton di kaca televisyen·
Kita sering membaca di dada-dada akhbar·
Memandangkan keadaan yang sedemikian·
Namun sejak kebelakangan ini·
Oleh itu, bolehlah dikatakan·
Secara logiknya masa yang·
Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita·
Keadaan ini seharusnya boleh·
Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini·
Kendatipun demikian, kita masih·
Yang paling nyata ialah· Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK·


Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak·
Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan· Statistik yang
sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …..
pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH·


Sebagai contohnya·
Biar kita lihat·
Biar kita ambil contoh·
Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah·
Sebagai analoginya,·
Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN·


Intihanya,·
Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas·
Konklusinya,·
Dengan ini diharapkan·
Bukan itu sahaja·
Mudah-mudahan perkara ini·
Dengan keizinan Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin dan percaya bahawa·
Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama
dituruni, perkara ini akan …·
Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN


01. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-buruk buta ialah buta
hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.

02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang,
bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).

03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. ~Horne

04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah
orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.

05. Kalau hidup ingin merdeka, Tiada tercapai hanya berkata, Ke muka maju sekata, maju
kita, Melemparkan jauh jiwa hamba. ~Usman Awang

06. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." ~Surah
al-Hajj:77

07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sajalah tempat meminta
pertolongan" ~Surah Yusuf:18

08. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.

09. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu
memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. ~Davey John
Schwartz

10. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar
perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan."
~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan
Kebangsaan)

11. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah.
Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki."
~Profesor Diraja Ungku Aziz
Disediakan oleh Encik M.M.Seravanan_2010

12. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.

13. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.

14. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.

15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan
penduduk langit.

16. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah
harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang
yang tidak warak itu bererti hatinya mati. ~ Saidina Ali Abu Talib

17. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka
merosakkan madu."

18. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk
mengejar impian hari esok.

19. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah
manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu
bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (surah Al-Baqarah:214)

20. Kekitaan yang erat tiada yang berat.

21. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.

22. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang
membinasakan iaitu; dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan
bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang
zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk
kejahatan atau; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. -
SAIDINA ABU BAKAR

23. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang
hilang sekali hilang akan terus hilang.

24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan
buah.

25. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.