Anda di halaman 1dari 3

Nama: ___________________________________________ Ting: _______________

Aktiviti 1

Cari perkataan yang menerangkan tentang Taman Eko Rimba Kuala Lumpur.

D I P T E R O K A R P A X C V B N
A S D F G H J K L Z X C V B N M K
O U Y H U T A N S I M P A N N Q E
E R J D F G G H J J U Y T Y E R T
P U S A T M A K L U M A T K J G D
A E R E M F E E S B P H W A S D F
S D R D P B M V S V L F S W E R T
D D F F O G A C D B L B A F G H J
F F H G I G M T D D K W U R T U I
G C J Q U J A X A M G E G R J K L
J V L U Y J L T W N D R H J U C Z
H Q O O T K I Y Q H G T C D F N M
B G P P E L A B U J B A C N M K G
N H U L W N U J I K I Y N W E T Y
F J A A Q M J O O L N U B T Y H G
G K A A S N K E K O Y I C A U S V
R L A G D N L S L P A O Z J I N D
T F L O R A & F A U N A D Z X C G

Aktiviti 2

Jawab soalan-soalan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

1. Di manakah terletaknya hutan simpan Taman Eko Rimba?


______________________________________________________________________________
2. Nyatakan lima spesies pokok yang boleh dijumpai di Taman Eko Rimba.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Nyatakan tiga langkah-langkah mudah untuk menyelamatkan hutan.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Apakah kepentingan kita memelihara dan memulihara hutan simpan Taman


Eko Rimba?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Berdasarkan pengalaman meneroka ke hutan simpan Taman Eko Rimba,


nyatakan manfaat yang anda perolehi hasil daripada lawatan ini?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________