Anda di halaman 1dari 12

DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

LATIHAN PENGUKUHAN UPSR SAINS TAHUN 6 (JADUAL DAN GRAF)

1. Penyiasatan telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan dalam maklumat di bawah.

 Jarak bola dari sumber cahaya : 20 cm, saiz bayang-bayang : Besar


 Jarak bola dari sumber cahaya : 30 cm, saiz bayang-bayang : Sederhana
 Jarak bola dari sumber cahaya : 40 cm, saiz bayang-bayang : Kecil

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.

Bilangan ayunan : 10 Bilangan ayunan : 15

2.. Izzah menjalankan penyiasatan terhadap dua bandul yang berlainan panjang talinya.
Bilangan ayunan bandul selama 5 minit dicatatkan seperti rajah di atas

a) Lakarkan carta palang yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyiasatan itu.
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

3) Sekumpulan murid kelas 5 Berlian ditugaskan untuk menjalankan penyiasatan

tentang perubahan suhu air apabila air dipanaskan. Rajah 4.1 menunjukkan

susunan radas penyiasatan tersebut.

Air

Rajah 4.1
(a) Maklumat di bawah merupakan keputusan penyiasatan tersebut.

 Masa pemanasan : 1 minit, suhu air : 30oC


 Masa pemanasan : 2 minit, suhu air : 40oC
 Masa pemanasan : 3 minit, suhu air : 50oC
 Masa pemanasan : 4 minit, suhu air : 60oC

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

4. Jadual 1 menunjukkan jumlah petroleum daripada telaga minyak selama tiga tahun.
Tahun Penghasilan petroleum
(dalam ribu tong setahun)

2005 400

2006 350

2007 300

a) Lakarkan carta palang yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyiasatan itu.

5. Maklumat di Jadual 1.1 menunjukkan saiz bayang-bayang yang terhasil


apabila jarak objek dari sumber cahaya bertambah jauh.

Jarak objek daripada sumber cahaya ( cm ) Saiz bayang-bayang

30

60

90

Jadual 1.1
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

Lukiskan graf palang bagi mewakili maklumat yang diberikan di Jadual 1


dalam ruangan yang disediakan di bawah.

6. Penyiasatan telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan dalam maklumat di


bawah.

 Jarak bola dari sumber cahaya : 30 cm, saiz bayang-bayang : Besar


 Jarak bola dari sumber cahaya : 40 cm, saiz bayang-bayang : Sederhana
 Jarak bola dari sumber cahaya : 50 cm, saiz bayang-bayang : Kecil

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

7. Rajah 7.1, menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan berkaitan dengan sifat cahaya.

Rajah 7.1

Jarak Objek dari sumber


Saiz Bayang-bayang (cm)
cahaya ( cm )
5 10
6 12
8 14
10 16

Jadual 1

a) Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai.

8. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan beberapa objek yang


direndam ke dalam air yang bersuhu 60 °C.
besi panas selama 2 minit
plastic tidak seberapa panas
kaca tidak panas selama 2 minit

Berdasarkan maklumat di atas,bina sebuah jadual yang menunjukkan keputusan


penyiasatan itu.
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

9. Jadual 8.1 menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid dalam satu penyiasatan

TAHUN BILANGAN HAIWAN YANG TERANCAM


2000 200
2004 400
2008 800
2012 1200

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

10. Jadual 9.1 menunjukkan kuantiti racun perosak yang digunakan di suatu kawasan pertanian

Saiz Kebun Sayur (Hektar) Kuantiti Racun perosak setahun (kg)


1 100
2 200
3 300

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

11. Sebiji Guli ditolak dengan daya yang sama di atas empat permukaan berbeza.
pemerhatian direkodkan dalam maklumat di bawah.

Permaidani = jarak guli bergerak , 20 cm


Kaca = jarak guli bergerak , 75 cm
Kertas pasir = jarak guli bergerak , 28 cm
Papan = Jarak guli bergerak 56 cm
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

12.Seorang murid telah merekodkan maklumat mengenai perubahan bunga pada sebiji tayar.
Maklumat tersebut adalah seperti dibawah

Bulan1 , ketebalan bunga tayar adalah 8 mm

Bulan 4, ketebalan bunga tayar adalah 7 mm

Bulan 8 , ketebalan bunga tayar adalah 6 mm

Bulan 12 , ketebalan bunga tayar adalah 12 mm

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

13. Dalam suatu penyiasatan, seorang murid menggosok tangan dan kemudian menyukat suhu tapak
tanganya. Hasil keputusan tersebut dalah seperti di bawah

Tempoh tapak tangan digosok dalam 2 minit, suhunya 37 darjah celcius

Tempoh tapak tangan digosok dalam 4 minit, suhunya 38 darjah celcius

Tempoh tapak tangan digosok dalam 6 minit, suhunya 39 darjah celcius

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

14. Azizi merekodkan cara dan masa yang diambil oleh rakanya Tony pergi ke sekolah. Di bawah
menunjukkan maklumat yang direkodkan Azizi

Berjalan kaki ke sekolah = 20 minit

Berbasikal ke sekolah – 10 minit

Menaiki kereta = 5 minit

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

15. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat kenderaan dalam masa dua jam
pada laluan yang sama

Jenis Kenderaan Jarak (KM)


P 250
Q 150
R 200
S 50

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

16. Maklumat dibawah menunjjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid dalam suatu
penyiasatan,
10 ekor ikan memerlukan 4 kg garam untuk pengasinan
20 ekor ikan memerlukan 8 kg garam untuk pengasinan
30 ekor ikan memerlukan 12 kg garam untuk pengasinan
Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

17. Jadual di bawah menunjukkan bilangan bateri yang digunakan sebuah model kereta.

Bilangan bateri Kelajuan cm/s


1 10
2 20
3 30
4 40
5 50

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

18. Jadual di bawah menunjjukan penggunaan petroleum oleh pengguna di kawasan X setiap tahun

Tahun Bilangan pengguna yang menggunakan


petroleum (orang)
2002 200
2004 300
2006 450
2008 650
2010 950
2012 1200
Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

19. Jadual dibawah menunjukkan kuantiti arang kayu yang dijumpai oleh sebuah syarikat sejak
empat tahun kebelakangan ini

Tahun Kuantiti arang kayu (Tan)


2013 800
2014 650
2015 450
2016 150
Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

20. JAdual di bawah menunjukkan bilangan kebakaran akibat elektrik di kawasan perumahan P dari
tahun 2013 hingga 2016

Tahun Bilangan kes kemalangan elektrik


2013 12
2014 8
2015 6
2016 4
Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai
DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SK BUKIT KINYAU SARIKEI (YBA6109)

21. Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid meletakkan satu botol kaca berisi air di belakang
kelas mereka. Mereka merekodkan permerhatian selama empat hari sebelum membuang air di
botol kaca itu. Maklumat tersebut adalah seperti berikut:

Hari pertama sebanyak kosong jentik-jentik hadir

Hari kedua sebanyak 4 jentik-jentik hadir

Hari ketiga sebanyak 8 jentik-jentik hadir

Hari keempat sebanyak 12 jentik-jentik hadir

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

Anda mungkin juga menyukai