Anda di halaman 1dari 2

1.

Margin Keuntungan = (Untung kasar/Jualan) x 100

2. Nisbah semasa = Aset semasa/Liability semasa

3. Modal Kerha bersih = Jumlah aset Semasa - Lumlah liability semasa

4. Aset nyata bersih Sesyer

5. Pendapatan Sesyer = Keuntungan / Jumlah saham biasa

6. Pulangan atas aset = pendapatan bersih / aset perata

7. Pulangan atas equity = pendapatan bersih / ekuiti pemegang sahan


2016 2015
Pendapatan 3,693,683.21 442,158.74
pendaptan bersih
Untung kasar
Untung Bersih 168,350.97 32,833.28
Aset semasa 3,590,215.08 434,302.30
Liability semasa 2,389,492.25 95,796.57
Jumlah saham biasa 761,821.18 794,549.15

4.56% 7.43%

1.50 4.53

1,200,722.83 338,505.73

22.10% 4.13%

4.69% 7.56%