Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

2018

BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN

TAHUN 2
Bulatkan jawapan yang betul. (10 Markah)

2
3
A. Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya. (5 Markah)

4
Soalan Subjektif:

A. Gariskan kata nama khas yang sesuai berdasarkan gambar di bawah. (5 Markah)

5
B. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. (4 Markah)

6
C. Pilih dan tulis kata adjektif yang sesuai. (6 Markah)

7
D. Tulis ayat dasar berdasarkan gambar di bawah. (10 Markah)