Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT


UPT PUSKESMAS MALANGBONG
Jalan Alun-Alun Timur No. 05 Kecamatan Malangbong Garut
Tlp. (0262) 421 038 Email : puskesmas_malangbong@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MALANGBONG


NOMOR : 011/SK/A/PKM.MLB/I/2017

TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA UPT PUSKESMAS MALANGBONG,

Menimbang : a. bahwa koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan


baik dengan komunikasi lisan maupun tertulis, dan
dilakukan koordinasi melalui mekanisme lokakarya mini
puskesmas baik secara lintas program maupun lintas
sektoral;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
point a perlu ditetapkan surat keputusan Kepala UPT
Puskesmas Malangbong tentang koordinasi dalam
pelaksanaan program;
Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang
Kesehatan;
b. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MALANGBONG
TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM.
Kesatu : Pelaksanaan kegiatan program Puskesmas didukung
oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan
dan harapan pengguna pelayanan program,
dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan
mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.
Kedua : Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan baik
dengan komunikasi lisan maupun tertulis, dan
dilakukan koordinasi melalui mekanisme lokakarya mini
puskesmas baik secara lintas program maupun lintas
sektoral.
ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada
anggaran puskesmas.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Malangbong
Pada tanggal : 16 Januari 2017
KEPALA UPT PUSKESMAS MALANGBONG,

HADI HARSONO