Anda di halaman 1dari 5

Isnin 7 Mei 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kasih Sayang

TAHUN 4

TAJUK Sayangilah Jiran

TARIKH/MASA 7 Mei 2018 ( 0730 – 0830 pagi : 60 Minit)

7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran


STANDARD
7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran
PEMBELAJARAN
7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran

7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi.

i. Murid berbincang dengan guru tentang cara menyayangi jiran.

AKTIVITI ii. Murid melengkapkan peta minda dengan cara – cara menyayangi jiran dalam pelbagai
situasi secara berkumpulan.
21sr CLD:SR (ii)

iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru.

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kasih Sayang

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan cara – cara menyayangi jiran dalam pelbagi situasi dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 8 Mei 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kasih Sayang

TAHUN 4

TAJUK Sayangilah Jiran

TARIKH/MASA 11 Mei 2017 ( 1030 – 1130 pagi : 60 Minit)

7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran

STANDARD 7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran


PEMBELAJARAN

7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran

7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.

i. Murid berbincang dengan guru tentang cara menyanyangi jiran dalam pelbagai situasi.

ii. Murid menyatakan nilai menyayangi jiran secara berkumpulan dalam sesuatu situasi
AKTIVITI dengan bimbingan.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kasih Sayang

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan nilai menyayangi jiran dalam sesuatu situasi.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selas Selasa 8 Mei
2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kasih Sayang

TAHUN 4

TAJUK Sayangilah Jiran

TARIKH/MASA 11 Mei 2017 ( 1030 – 1130 pagi : 60 Minit)

7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran

STANDARD 7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran


PEMBELAJARAN

7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran

7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.

i. Murid berbincang dengan guru tentang cara menyanyangi jiran dalam pelbagai
situasi.

AKTIVITI ii. Murid menyatakan nilai menyayangi jiran secara berkumpulan dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kasih Sayang

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan nilai menyayangi jiran dalam sesuatu situasi.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Isnin 14 Mei 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL

TEMA Tema : Kasih Sayang

TAHUN 4

TAJUK Sayangilah Jiran

TARIKH/MASA 14 Mei 2018 ( 0730 – 0830 pagi : 60 Minit)

7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran

STANDARD 7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran


PEMBELAJARAN

7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran

7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.

i. Murid berbincang dengan guru tentang cara menyanyangi jiran dalam pelbagai
situasi.

AKTIVITI ii. Murid menyatakan nilai menyayangi jiran secara berkumpulan dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
21sr CLD: C (i) / 21ST cld : SC(ii)

iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. 21st CLD :SR (ii)

PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti ( Perbincangan )


Nilai : Kasih Sayang

BAHAN BANTU
BBM : Buku Teks,lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menyatakan nilai menyayangi jiran dalam sesuatu situasi.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI